Cha Nhật 34 Quanh Năm Năm A

Lễ Cha Kit Vua Vũ Trụ

 

 

Bi Ðọc I: Ed 34, 11-12. 15-17

"Phần cc ngươi l những đon chin của Ta, Ta xt xử giữa chin với chin".

Trch sch Tin tri dkiel.

Ðy Cha l Thin Cha phn: "Ny chnh Ta săn sc đon chin của Ta v Ta sẽ kiểm sot chng. Như một mục tử kiểm điểm đon chin trong ngy chng bị tản mt, th Ta cũng kiểm điểm đon chin Ta như vậy. Ta sẽ giải thot chng khỏi mọi nơi m chng đ bị phn tn, v trong ngy my m đen tối.

"Chnh Ta sẽ chăn dắt cc chin Ta, chnh Ta sẽ cho chng nằm nghỉ, Cha l Thin Cha phn như thế. Ta sẽ tm con chin đ mất, sẽ đem con chin lạc về, sẽ băng b con chin bị thương tch, sẽ lo chữa con chin bị ốm đau, con no mập bo, Ta sẽ chăm sc, v sẽ chăn dắt n trong sự cng chnh.

"Cn cc ngươi, hỡi chin của Ta, Cha l Thin Cha phn thế ny: Ny Ta sẽ phn xử giữa con ny với con khc, giữa cừu đực với d đực".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6

Ðp: Cha chăn nui ti, ti chẳng thiếu thốn chi (c. 1).

Xướng: 1) Cha chăn nui ti, ti chẳng thiếu thốn chi. Trn đồng cỏ xanh r Người thả ti nằm nghỉ. - Ðp.

2) Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn ti, tm hồn ti, Người lo bồi dưỡng. Người dẫn ti qua những con đường đoan chnh, sở dĩ v uy danh Người. - Ðp.

3) Cha dọn ra cho ti mm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu ti th Cha xức dầu thơm, chn rượu ti đầy trn chan chứa. - Ðp.

4) Lng nhn từ v n sủng Cha theo ti hết mọi ngy trong đời sống; v trong nh Cha, ti sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lu di. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Cr 15, 20-26. 28

"Người đ trao vương quốc lại cho Thin Cha Cha, để Thin Cha nn mọi sự trong mọi sự".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, Ðức Kit đ từ ci chết sống lại, l hoa quả đầu ma của những kẻ yn giấc. Vậy sự chết bởi một người, th sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế no, th mọi người cũng sẽ được tc sinh trong Ðức Kit như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mnh, hoa quả đầu ma l Ðức Kit, đoạn đến những kẻ thuộc về Ðức Kit, những kẻ đ tin Người xuống thế: rồi đến tận cng khi Người đ trao vương quốc lại cho Thin Cha Cha, v đ tiu diệt mọi đầu mục, quyền năng v thế lực.

Nhưng Người cn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi qun th dưới chn Người. Kẻ th cuối cng sẽ bị tiu diệt l sự chết. Khi mọi sự đ suy phục Người, bấy giờ chnh Con cũng sẽ suy phục Ðấng đ bắt mọi sự suy phục mnh, để Thin Cha nn mọi sự trong mọi sự.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Mc 11, 10

Alleluia, alleluia! - Chc tụng Ðấng nhn danh Cha m đến: chc tụng nước Ðavt tổ phụ chng ta đ đến. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 25, 31-46

"Người sẽ ngự trn ngai uy linh của Người, v sẽ phn chia họ ra".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, c hết thảy mọi thin thần hầu cận, Người sẽ ngự trn ngai uy linh của Người. Mun dn sẽ được tập họp lại trước mặt Người, v Người sẽ phn chia họ ra, như mục tử tch chin ra khỏi d. Chin th Người cho đứng bn phải, cn d ở bn tri.

"Bấy giờ Vua sẽ phn với những người bn hữu rằng: "Hy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chc phc, hy lnh lấy phần gia nghiệp l Nước Trời đ chuẩn bị cho cc ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. V xưa Ta đi, cc ngươi cho ăn; Ta kht, cc ngươi đ cho uống; Ta l khch lạ, cc ngươi đ tiếp rước; Ta mnh trần, cc ngươi đ cho mặc; Ta đau yếu cc ngươi đ viếng thăm; Ta bị t đy, cc ngươi đ đến với Ta".

"Khi ấy người lnh đp lại rằng: "Lạy Cha, c bao giờ chng con thấy Cha đi m cho ăn, kht m cho uống; c bao giờ chng con thấy Cha l lữ khch m tiếp rước, mnh trần m cho mặc; c khi no chng con thấy Cha yếu đau hay bị t đy m chng con đến viếng Cha đu?" Vua đp lại: "Quả thật, Ta bảo cc ngươi: những g cc ngươi đ lm cho một trong cc anh em b mọn nhất của Ta đy l cc ngươi đ lm cho chnh Ta".

"Rồi Người cũng sẽ ni với những kẻ bn tri rằng: "Hỡi phường bị chc dữ, hy lui khỏi mặt Ta m vo lửa mun đời đ đốt sẵn cho ma quỷ v kẻ theo chng. V xưa Ta đi, cc ngươi khng cho ăn; Ta kht, cc ngươi khng cho uống; Ta l khch lạ, cc ngươi chẳng tiếp rước; Ta mnh trần, cc ngươi khng cho đồ mặc; Ta đau yếu v ở t, cc ngươi đu c viếng thăm Ta!"

"Bấy giờ họ cũng đp lại rằng: "Lạy Cha c bao giờ chng con đ thấy Cha đi kht, khch lạ hay mnh trần, yếu đau hay ở t, m chng con chẳng gip đỡ Cha đu?" Khi ấy Người đp lại: "Ta bảo thật cho cc ngươi biết: những g cc ngươi đ khng lm cho một trong cc anh em b mọn nhất của Ta đy, l cc ngươi đ khng lm cho chnh Ta". Những kẻ ấy sẽ phải tống vo chốn cực hnh mun thuở, cn cc người lnh th được vo ci sống ngn thu".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch