Thứ Năm tuần 33 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) 1 Mcb 2, 15-29

"Chng ti tun theo lề luật cha ng chng ti".

Trch sch Macab quyển thứ nhất.

Trong những ngy ấy, vua Antic sai người đến cưỡng bch cc người trốn ẩn tại thnh Mđin cng tế dng hương v chối bỏ lề luật Thin Cha. C nhiều người trong dn Israel tun lệnh đến với họ, nhưng ng Mathathia v cc con ng cương quyết khng chịu theo. Cc người vua Antic sai đến, ln tiếng ni với Mathathia rằng: "ng l thủ lnh c tiếng tăm v c uy tn trong thnh ny v c nhiều con ci v anh em. Vậy ng hy tiến ln trước tin v thi hnh lệnh nh vua, như hết thảy mọi dn tộc, như cc người chi tộc Giuđa v những người cn ở lại Giru-salem đ thi hnh rồi, ng v cc con ng sẽ l bạn hữu của nh vua, sẽ được nh vua ban cho vng bạc v n huệ khc". Matha-thia trả lời v ni lớn tiếng rằng: "Cho dầu mọi dn tộc đều tun lệnh vua Antic, mọi người đều chối bỏ lề luật của cha ng m vng lệnh nh vua, phần ti v con ci cng anh em ti, chng ti vẫn tun theo lề luật cha ng chng ti. Xin Thin Cha thương đừng để chng ti chối bỏ lề luật v giới răn Cha. Chng ti sẽ khng nghe theo lệnh vua Antic, cũng chẳng cng tế m lỗi phạm lệnh truyền của lề luật chng ti, kẻo chng ti đi theo con đường khc".

ng vừa dứt lời th c một người Do-thi tiến ra cng thần trước mặt mọi người, trn bn thờ ở thnh Mđin, theo chiếu chỉ của nh vua. Thấy vậy, Mathathia đau lng xt dạ, ng nổi giận v yu mến lề luật, ng xng tới giết ngay người ấy trn bn thờ. ng cũng giết lun người vua Antic sai đến để cưỡng bch người ta cng tế; ng lật đổ cả bn thờ. Lng nhiệt thnh của ng đối với lề luật cũng giống như lng nhiệt thnh của Phin đ đối xử với Zimri con ng Salomi.

Ðoạn Mathathia ku lớn tiếng khắp trong thnh phố rằng: "Ai nhiệt thnh với lề luật, tun giữ lời Giao ước, hy ra khỏi thnh theo ti!" ng v con ci ng trốn ln ni, bỏ lại trong thnh mọi ti sản họ c. Bấy giờ một số người cn nhiệt tm với sự cng chnh v lề luật, cũng trốn vo hoang địa.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 49, 1-2. 5-6. 14-15

Ðp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thin Cha cứu độ (c. 23b).

Xướng: 1) Cha l Thin Cha đ ln tiếng ku gọi địa cầu, từ chỗ mặt trời mọc ln tới nơi lặn xuống. Từ Sion đầy mỹ lệ, Thin Cha hiển linh huy hong. - Ðp.

2) Hy tập họp cho Ta cc tn đồ đ ký lời giao ước của Ta cng hy sinh lễ. V trời cao sẽ loan truyền sự cng chnh của Người, v chnh Thin Cha Người l thẩm phn. - Ðp.

3) Hy hiến dng Thin Cha lời khen ngợi, v lm trọn điều khấn hứa cng Ðấng Tối Cao. Ngươi hy ku cầu Ta trong ngy khốn kh, Ta sẽ giải thot ngươi v ngươi sẽ knh trọng Ta. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Kh 5, 1-10

"Chin con đ bị st tế v đ lấy mu mnh m cứu chuộc chng ti thuộc mọi nước".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan Tng đồ.

Ti l Gioan, ti đ thấy nơi tay hữu Ðấng ngự trn ngai một cuốn sch viết cả trong lẫn ngoi, c ấn nim phong. V ti thấy một thin thần hng dũng lớn tiếng tuyn bố rằng: "Ai xứng đng mở sch v tho ấn?" Nhưng cả trn trời, dưới đất v trong lng đất khng ai c thể mở v đọc sch ấy. Ti khc lớn tiếng v chẳng c ai xứng đng mở v đọc sch ấy. Rồi một trong cc trưởng lo ni với ti rằng: "Thi đừng khc nữa, ny đy sư tử của chi tộc Giuđa, dng di của Ðavt đ ton thắng, chnh Người sẽ mở sch v tho bảy ấn nim phong".

Ti đy cũng trng thấy khoảng giữa ngai v bốn con vật cng cc trưởng lo, c một Chin Con đang đứng như đ bị st tế, c bảy sừng v bảy mắt: tức l bảy thần linh của Thin Cha được sai đi khắp địa cầu. Chin Con tiến đến lấy cuốn sch nơi tay hữu Ðấng ngự trn ngai. Khi Chin Con vừa cầm sch, th bốn con vật phủ phục trước Chin Con, cả hai mươi bốn trưởng lo cũng lm như thế, mỗi người mang đn huyền cầm v chn vng đầy hương thơm, tức l lời cầu nguyện của cc thnh. Họ ht một bi ca mới rằng:

"Lạy Ngi, Ngi đng lnh sch v tho ấn, v Ngi đ chịu chết v đ lấy mu Ngi m cứu chuộc chng con thuộc mọi chi tộc, mọi ngn ngữ, mọi dn v mọi nước, về cho Thin Cha. Ngi đ lm chng con trở thnh vương quốc v tư tế cho Thin Cha; v chng con sẽ được cai trị địa cầu".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a v 9b

Ðp: Ngi đ lm cho chng ti trở thnh vương quốc v tư tế cho Thin Cha (Kh 5, 10).

Xướng: 1) Hy ca mừng Cha một bi ca mới; hy vang ln lời khen ngợi trong cng hội cc tn đồ. Israel hy mừng vui v Ðấng tạo tc bản thn; con ci Sion hy hn hoan v vua của họ. - Ðp.

2) Họ hy ho nhạc để ngợi khen Người; hy ht mừng Người với cy đn cầm, với trống con: bởi v Cha yu thương dn Người, v ban cho kẻ khim nhường chiến thắng vẻ vang. - Ðp.

3) Cc tn đồ hy mừng rỡ trong vinh quang, hy hoan hỉ trong những nơi khu phố. Miệng họ hy reo ln lời hoan h Thin Cha. Ð l vinh quang cho mọi tn đồ của Cha. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: x. Cv 16, 14b

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin hy mở lng chng con, để chng con nghe lời Con Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 19, 41-44

"Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang ho bnh lại cho ngươi".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu đến gần Girusalem, trng thấy thnh th Người khc thương thnh ấy m rằng: "Chớ chi hm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang ho bnh lại cho ngươi! Nhưng giờ đy, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. V sẽ đến ngy qun th đắp luỹ bao vy ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chng sẽ tn ph ngươi bnh địa, ngươi cng con ci ở trong thnh. Chng sẽ khng để lại hn đ no trn hn đ no, v ngươi đ khng nhận biết giờ ngươi được thăm viếng".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch