Cha Nhật 24 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: Hc 27, 33 - 28, 9

"Hy tha thứ cho kẻ lm hại ngươi, th khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha".

Trch sch Huấn Ca.

Thịnh nộ v giận dữ, cả hai đều đng gh tởm, người c tội đều mắc cả hai. Ai muốn bo th, sẽ bị Cha bo th, v Cha nghim trị tội lỗi n. Ngươi hy tha thứ cho kẻ lm hại ngươi, th khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người ny tch lng giận ght người kia, m dm xin Cha cứu chữa sao? N chẳng thương xt người đồng loại với n, m cn cầu xin tha thứ tội lỗi n lm sao? N l xc thịt m tch lng thịnh nộ, th dm xin Cha tha thứ lm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội c n?

Ngươi hy nhớ đến điều sau hết, v chấm dứt hận th: hy nhớ đến sự hư nt v sự chết, hy trung thnh với cc giới răn. Hy nhớ knh sợ Thin Cha, v đừng giận ght kẻ khc. Hy nhớ đến giao ước của Ðấng Tối Cao, v hy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khc.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

Ðp: Cha l Ðấng từ bi v hay thương xt, chậm bất bnh v hết sức khoan nhn (c. 8).

Xướng: 1) Linh hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, ton thể con người ti, hy chc tụng thnh danh Người. Linh hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, v chớ kh qun mọi n huệ của Người. - Ðp.

2) Người đ thứ tha cho mọi điều sai lỗi, v chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thn; Người đội đầu ngươi bằng mo từ bi, n sủng. - Ðp.

3) Người khng chấp tranh triệt để, cũng khng đời đời giữ thế căm hờn. Người khng xử với chng ti như chng ti đắc tội, v khng trả đũa theo điều oan tri chng ti. - Ðp.

4) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trn tri đất, lng nhn hậu Người cn siu việt hơn thế trn kẻ knh sợ Người. Cũng như từ đng sang ty xa vời vợi, Người đ nm tội lỗi xa khỏi chng ti. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Rm 14, 7-9

"D chng ta sống hay chết, chng ta đều thuộc về Cha".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, khng ai trong anh em được sống cho mnh, v cũng khng ai chết cho mnh. V nếu chng ta sống, l sống cho Cha; nếu chng ta chết, l chết cho Cha. Vậy, d sống hay chết, chng ta đều thuộc về Cha. V lẽ ấy, nếu Ðức Kit đ chết v sống lại, l để cai trị kẻ sống v kẻ chết.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 6, 64b v 69b

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, lời của Cha l thần tr v l sự sống, Cha c lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 18, 21-35

"Thầy khng bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Phr đến thưa cng Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. C phải đến bảy lần khng?" Cha Gisu đp: "Thầy khng bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

"Về vấn đề ny, th Nước Trời cũng giống như ng vua kia muốn tnh sổ với cc đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngn nn bạc. Người ny khng c g trả, nn chủ ra lệnh bn y, vợ con v tất cả ti sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mnh dưới chn chủ v van lơn rằng: "Xin vui lng cho ti khất một kỳ hạn v ti sẽ trả cho ngi tất cả". Người chủ động lng thương, trả tự do v tha nợ cho y.

"Khi ra về, tn đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tm lấy, bp cổ m ni rằng: "Hy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mnh dưới chn v van lơn rằng: "Xin vui lng cho ti khất một kỳ hạn, ti sẽ trả hết nợ cho anh". Y khng nghe, bắt người bạn tống giam vo ngục, cho đến khi trả nợ xong.

"Cc bạn y chứng kiến cảnh tượng đ, rất khổ tm, họ liền đi thuật với chủ tất cả cu truyện. Bấy giờ chủ đi y đến vo bảo rằng: "Tn đầy tớ độc c kia, ta đ tha hết nợ cho ngươi, v ngươi đ van xin ta; cn ngươi, sao ngươi khng chịu thương bạn ngươi như ta đ thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hnh hnh hạ, cho đến khi trả hết nợ.

"Vậy Cha Ta trn trời cũng xử với cc con đng như thế, nếu mỗi người trong cc con khng hết lng tha thứ cho anh em mnh".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch