Thứ Hai tuần 23 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Cl 1, 24 - 2, 3

"Ti đ được trở thnh người phục vụ Hội thnh để rao giảng mầu nhiệm ẩn giấu từ mun thuở".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Clx.

Anh em thn mến, hiện nay ti vui sướng trong những đau khổ ti phải chịu v anh em. Ti bổ khuyết nơi thn xc ti những g cn thiếu st trong cuộc thương kh của Ðức Kit, để Hội thnh l thn xc của Người được nhờ. Ti đ được trở thnh người phục vụ Hội thnh, theo sự an bi của Thin Cha đ trao ph cho ti rao giảng đầy đủ lời Cha, đ l mầu nhiệm ẩn giấu từ mun thuở qua mun thế hệ, nhưng nay đ được tỏ by cho cc thnh của Người. Thin Cha muốn tỏ by cho họ biết thế no l sự phong ph vinh quang của mầu nhiệm nơi dn ngoại, tức l Ðức Kit trong anh em, Người l niềm hy vọng vinh quang. Ti loan bo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khn ngoan m dạy dỗ mọi người, để lm cho mọi người nn hon hảo trong Ðức Gisu Kit. Chnh v lẽ đ, ti kh nhọc chiến đấu nhờ vo năng lực m Người hnh động mạnh mẽ trong ti. V chưng, ti muốn anh em nhận thấy ti lo lắng biết bao cho anh em v cho những người ở Laođica, v cho những ai chưa hề thấy mặt ti tận mắt, để lng họ được an ủi, v khi được gio huấn trong đức mến, họ được dư đầy sự thng hiểu l được nhận biết mầu nhiệm Thin Cha Cha v Ðức Kit Gisu, nơi Người tiềm ẩn mọi kho tng khn ngoan v thng hiểu.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 61, 6-7. 9

Ðp: Vinh dự v an ton của ti ở nơi Thin Cha (c. 8a).

Xướng: 1) Duy nơi Thin Cha, hỡi linh hồn ti, hy an vui, v do chnh Người, ti được ơn cứu độ. Phải, chnh Cha l Ð Tảng, l ơn cứu độ của ti, Người l chiến luỹ của ti, ti sẽ khng hề nao nng. - Ðp.

2) Hỡi dn tộc, hy trng cậy Người lun mọi lc; hy đổ giốc niềm tm sự trước nhan Người, v Thin Cha l nơi ta nương nu.- Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 5, 1-8

"Anh em hy tẩy trừ men cũ, v Chin Vượt Qua của chng ta l Ðức Kit đ hiến tế".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, người ta nghe ni giữa anh em c chuyện t dm, thứ t dm m nơi dn ngoại cũng khng c như vậy, l c người lấy vợ cha mnh. Thế m anh em cn ln mặt kiu căng, đng lẽ anh em phải để tang m loại trừ khỏi anh em con người lm chuyện đ. Tuy ti vắng mặt phần xc, nhưng hiện diện bằng tinh thần, ti đ tuyn n kẻ lm chuyện đ, như ti đang hiện diện, nhn danh Cha chng ta l Ðức Gisu Kit, tập họp anh em lại với tm tr ti, lấy quyền năng của Cha chng ta, l Ðức Gisu, ti trao con người như thế cho Satan, để xc n chết đi, hầu cho tm hồn n được cứu thot trong ngy của Cha chng ta, l Ðức Gisu Kit.

Việc anh em ln mặt kiu căng khng tốt đu. No anh em chẳng biết rằng chỉ một dm men l đủ lm hư cả khối bột đ sao? Anh em hy tẩy trừ men cũ, để nn bột mới, như anh em l bnh khng men. V Chin Vượt Qua của chng ta l Ðức Kit đ hiến tế. V thế, chng ta hy mừng lễ khng phải với men cũ, cũng khng phải với men gian t v độc c, nhưng với bnh khng men tinh tuyền v chn chnh.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 5, 5-6. 7. 12

Ðp: Lạy Cha, xin dẫn con trong đức cng minh (c. 9a).

Xướng: 1) Cha khng phải l Cha tể ưa điều gian c, kẻ độc dữ khng được cư tr nh Ngi, đứa bất nhn khng thể đứng trước thin nhan. Cha ght những kẻ lm điều gian c. - Ðp.

2) Ngi tiu diệt những đứa ni man; người độc c v gian giảo, th Cha gh tởm khng nhn. - Ðp.

3) Nhưng hết thảy ai tm đến Cha sẽ mừng vui, họ sẽ hn hoan cho tới mun đời. Cha che chở họ, họ sẽ mừng vui bởi Cha, đ l những kẻ yu mến danh Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Pl 2, 15-16

Alleluia, alleluia! - Anh em hy tch trữ lời ban sự sống, anh em hy chiếu sng như những v sao ở giữa thế gian. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 6, 6-11

"Cc ng quan st xem Người c chữa lnh bệnh trong ngy Sabbat khng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Vo một ngy Sabbat, Cha Gisu vo hội đường v giảng dạy. Khi ấy ở đ c một người tay hữu bị kh bại. Những luật sĩ v biệt phi quan st xem Người c chữa lnh người ấy trong ngy Sabbat khng, để c cớ tố co Người. Nhưng Người biết tư tưởng cc ng, liền bảo người c tay kh bại rằng: "Ngươi hy chỗi dậy m đứng ra giữa đy". Người đ đứng thẳng dậy. Ðoạn Cha Gisu bảo cc ng ấy rằng: "Ti hỏi cc ng, ngy Sabbat được php lm sự lnh hay sự dữ, cứu sống hay l giết chết?" Rồi đưa mắt nhn mọi người, Cha bảo người đ rằng: "Ngươi hy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, v tay người ấy được lnh.

Bấy giờ cc ng đầy lng tức giận, v bn định với nhau xem c thể lm g được Cha Gisu.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch