Thứ Hai tuần 20 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Tl 2, 11-19

"Cha khiến cc quan n đứng ra, nhưng chng khng muốn nghe cc ng".

Trch sch Thủ Lnh.

Trong những ngy ấy, con ci Israel lm điều gian c trước mặt Cha v phụng thờ cc thần Baal. Chng la bỏ Cha l Thin Cha cc tổ phụ chng, Ðấng đ dẫn chng ra khỏi đất Ai-cập, m theo cc thần ngoại, những thần cc dn tộc cư ngụ chung quanh chng, v thờ lạy cc thần ấy, khiu khch cơn nghĩa nộ Cha, chối bỏ Người, v phụng thờ thần Baal v Astaroth. Cha thịnh nộ Israel, trao chng vo tay bọn cướp. Bọn ny bắt chng m bn cho qun th ở chung quanh chng, chng khng sao chống lại được địch th của chng. D chng muốn đi nơi no, tay Cha vẫn đ trn chng, như Người đ phn v đ thề với chng, như thế chng phải chịu khổ cực nặng nề.

Cha khiến cc vị thủ lnh đứng ra giải thot chng khỏi tay những người bc lột, nhưng chng cũng chẳng muốn nghe theo cc vị thủ lnh. Chng hướng lng về cc thần ngoại v thờ lạy cc thần ấy. Chng đ vội bỏ đường lối cc tổ tin chng đ đi, d chng c nghe biết cc điều răn của Cha, nhưng chng vẫn lm mọi điều tri nghịch. Khi Cha khiến cc vị thủ lnh đứng ra, Người tỏ lng thương xt chng, nghe lời những kẻ khốn cực ku van, v giải thot chng khỏi tay những người bc lột st hại. Nhưng sau khi vị thủ lnh chết, chng lại đổi lng, lm những điều xấu xa hơn cha ng chng đ lm, theo cc thần ngoại, phụng sự v thờ lạy cc thần ấy. Chng khng từ bỏ những điều chng by đặt ra v đường lối qu ương ngạnh chng quen đi.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 105, 34-35. 36-37. 39-40. 43ab v 44

Ðp: Lạy Cha, xin nhớ chng con khi gia n huệ cho dn Cha (c. 4a).

Xướng: 1) Họ khng chịu tiu diệt những dn m Cha đ c lệnh truyền cho họ. Họ đ ho mnh với người chư dn, v học theo cng việc chng lm. - Ðp.

2) Họ sng bi t thần của chng, những t thần đ ho thnh lưới d hại họ. Họ đ giết những người con trai v con gi, để lm lễ cng tế quỷ thần. - Ðp.

3) Bởi những việc đ, họ tự lm uế bản thn, v do hnh động tội lỗi, họ đ ngoại tnh. Cha đ bừng cơn thịnh nộ với dn tộc, v tởm ght phần gia nghiệp của Người. - Ðp.

4) Nhiều lần Cha đ thương giải phng nhưng họ manh tm chống lại Người. Nhưng Người đ nhn đến cảnh gian trun của họ, khi Người nghe lời họ ku xin. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Ed 24, 15-24

"dkiel sẽ l điềm bo trước cho cc ngươi, cc ngươi cũng sẽ lm đng như người đ lm".

Trch sch Tin tri dkiel.

C lời Cha phn cng ti rằng: "Hỡi con người, ny bằng ci chết bất ngờ, Ta cất khỏi ngươi điều mắt ngươi ưa thch: ngươi chớ than vn, ku khc v rơi lệ. Ngươi hy m thầm than van, đừng để tang người chết: hy vấn khăn trn đầu, xỏ giy vo chn, chớ lấy o che miệng, chớ dng bữa nơi nh hiếu".

Vậy ban sng ti đ ni cng dn chng, v chiều th vợ ti chết. Sng hm sau, ti thi hnh đng như Cha đ truyền dạy ti. V dn chng hỏi ti rằng: "Tại sao ng khng giải thch cho chng ti biết ý nghĩa việc ng lm?" Ti bảo họ: "Lời Cha phn cng ti rằng: Hy ni với nh Israel: Cha l Thin Cha phn như thế ny: Ðy Ta sẽ để đền thờ Ta ra uế, đền thờ đ l sự hnh diện của vương quốc cc ngươi, sự mắt cc ngươi ưa thch, nơi lng cc ngươi knh sợ. Con trai con gi cc ngươi để lại, sẽ ng gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ cc ngươi sẽ hnh động như ti đ hnh động: Cc ngươi khng lấy o che miệng, khng dng bữa nơi nh hiếu, cứ đội khăn trn đầu v mang giy dưới chn, sẽ khng than vn, khng ku khc, nhưng sẽ hao mn trong sự gian c cc ngươi, v ai nấy sẽ than thở với anh em mnh. dkiel sẽ nn điềm bo trước cho cc ngươi: cc ngươi cũng sẽ lm đng như dkiel đ lm, v khi m sự việc xảy ra, cc ngươi sẽ biết Ta l Thin Cha".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Ðnl 32, 18-19. 20. 21

Ðp: Ngươi đ bỏ Cha, Ðấng đ sinh ra ngươi (c. 8a).

Xướng: 1) Ngươi đ bỏ Cha, Ðấng đ sinh ra ngươi; đ qun Cha, Ðấng tạo thnh ngươi. Cha đ thấy, v Người đ nổi cơn thịnh nộ: v con trai, con gi Người đ tru chọc Người. - Ðp.

2) Cha phn: "Ta sẽ che giấu mặt Ta khỏi chng, v nhn xem tương lai chng sẽ ra sao: v l dng giống ngỗ nghịch v l con bất hiếu. - Ðp.

3) "Chng đ tru chọc Ta bằng thứ chẳng phải l Cha, đ lấy sự dối tr m chọc giận Ta; Ta sẽ tru chng bằng thứ khng phải l dn tộc, v sẽ dng dn tộc dại dột lm cho chng tức giận".- Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 118, 34

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin gio huấn con, để con tun cứ luật php của Cha v để con hết lng vng theo luật đ. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 19, 16-22

"Nếu ngươi muốn nn trọn lnh, hy về bn hết của cải ngươi c, th ngươi sẽ được kho tng trn trời".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, c một người đến thưa cng Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy nhn lnh, ti phải lm việc lnh g để được sống đời đời?" Người bảo kẻ ấy rằng: "Sao ngươi hỏi Ta về việc lnh? Chỉ c một Ðấng nhn lnh l Thin Cha. Nếu ngươi muốn vo nơi hằng sống, ngươi hy tun giữ cc giới răn". Người ấy hỏi rằng: "Những giới răn no?" Cha Gisu đp: "Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tnh, chớ trộm cắp, chớ lm chứng dối. Hy thảo knh cha mẹ, v yu thương kẻ khc như chnh mnh". Người thanh nin thưa lại rằng: "Tất cả những điều đ ti đ giữ từ khi cn nin thiếu, vậy ti cn thiếu st g nữa chăng? Cha Gisu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nn trọn lnh, hy về bn hết của cải ngươi c v bố th cho người ngho kh, th ngươi sẽ được kho tng trn trời, rồi đến m theo Ta". Khi người thanh nin nghe lời đ th buồn rầu bỏ đi, v anh c nhiều sản nghiệp.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch