Thứ Tư tuần 19 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Ðnl 34, 1-12

"Ms qua đời tại đ như Cha đ truyền dạy, v khng cn tin tri no như ng đứng ln nữa".

Trch sch Ðệ Nhị Luật.

Trong những ngy ấy, ng Ms từ đồng bằng Moab đi ln ni Nb, ngọn ni Phasga, ngay trước mặt thnh Giric. V Cha cho ng thấy khắp xứ Galaad cho đến Ðan, cả miền Nephtali, đất Ephraim v Manass, cả xứ Giuđa cho đến Biển Ty, phần đất pha nam vng đồng bằng rộng lớn Giric, l thnh cy ch l, cho đến Sgor. Cha phn cng ng rằng: "Ðy l Ðất Ta đ thề hứa với Abraham, Isaac v Giacp bằng những lời ny: "Ta sẽ ban n cho con chu ngươi". Ta đ cho ngươi thấy tận mắt xứ ấy, nhưng ngươi sẽ khng được qua đến đ".

Ms, ti tớ của Cha, đ qua đời tại đ, trn đất Moab, như Cha đ truyền dạy. ng được chn cất trong thung lũng tại xứ Moab, ngay trước mặt thnh Phegor. Mi đến nay, khng ai biết ngi mộ của ng. Khi Ms qua đời, ng được một trăm hai mươi tuổi: mắt vẫn chưa mờ v răng vẫn chưa lung lay. Con ci Israel thương khc ng suốt ba mươi ngy trong đồng bằng Moab. Ngy thọ tang Ms chấm dứt, th Giosu, con ng Nun, được đầy tinh thần khn ngoan, v Ms đ đặt tay trn ng. Con ci Israel vng lời ng, thi hnh mệnh lệnh Cha đ truyền cho Ms.

Về sau, trong Israel khng cn tin tri no như Ms đứng ln nữa: ng l người Thin Cha từng quen mặt. Biết bao dấu lạ, kỳ cng Cha đ sai ng lm trong đất Ai-cập, chống lại Pharaon cng tất cả triều thần v xứ sở vua ấy. Ms đ tc oai v lm những việc kỳ diệu vĩ đại trước mắt ton thể Israel.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 65, 1-3a. 5 v 8. 16-17

Ðp: Chc tụng Cha l Ðấng đ ban cho linh hồn chng ti được sống (c. 20a & 9a).

Xướng: 1) Ton thể đất nước, hy reo mừng Thin Cha, hy ca ngợi vinh quang danh Người; hy knh dng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hy thưa cng Thin Cha: kinh ngạc thay sự nghiệp Cha. - Ðp.

2) Hy tới v nhn coi sự nghiệp của Thin Cha. Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con ci người ta! Hỡi chư dn, hy chc tụng Thin Cha chng ti, v loan truyền lời ca khen Người. - Ðp.

3) Phm ai tn sợ Cha, hy đến, hy nghe ti kể lại, Cha đ lm cho linh hồn ti những điều trọng đại biết bao. Ti đ mở miệng ku ln chnh Cha, v lưỡi ti đ ngợi khen Người. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Ed 9, 1-7; 10, 18-22

"Hy ghi chữ Thập trn trn những người rn rỉ khc than cc việc gh tởm của thnh Girusalem".

Trch sch Tin tri dkiel.

Cha ku lớn tiếng vo tai ti rằng: "Những kẻ trừng phạt thnh đ đến gần, mỗi người cầm trong tay kh cụ của mnh để tn st". V ka c su người tiến lại, từ cửa trn pha bắc m đến, mỗi người cầm trong tay kh cụ của mnh để tn st. Giữa họ c một người mặc o trắng, ngang lưng mang bt của ký lục. Họ tiến vo v dừng lại trước bn thờ bằng đồng.

Vinh quang của Cha Israel ngự trn cc vệ binh thần liền từ đ m cất ln, đi về pha ngưỡng cửa Ðền Thờ. Người gọi kẻ mặc o trắng, ngang lưng c mang bt của ký lục m ni: "Hy đi khắp thnh, khắp Girusalem v ghi chữ Thập trn trn những người rn rỉ khc than tất cả những việc gh tởm người ta phạm giữa thnh".

Ti cn nghe Người bảo những người kia rằng: "Hy theo người ny đi khắp thnh v đnh phạt. Ðừng đưa mắt xt thương, đừng tha thứ: gi lo, trai trng, gi trinh, trẻ con, phụ nữ, hy giết cho hết. Nhưng ai c chữ Thập trn trn th đừng giết. Hy bắt đầu từ nơi thnh của Ta". Thế l họ bắt đầu giết những kỳ lo đang đứng trước Ðền Thờ. Người lại bảo rằng: "Hy lm uế Ðền Thờ, hy lm cho cc hnh lang đầy tử thi rồi hy ra đi". Họ bỏ ra đi đnh phạt những kẻ ở trong thnh.

Vinh quang của Cha từ trn ngưỡng cửa Ðền Thờ m đi ra v dừng lại trn cc vệ binh thần. Cc vệ binh thần cất cnh v từ đất bay ln, ngay trước mặt ti; cc bnh xe cũng đi theo chng. Chng dừng lại nơi cửa Ðng Ðền thờ Cha, v vinh quang của Thin Cha Israel ở pha trn chng. Ð l sinh vật ti đ thấy ở dưới Thin Cha Israel gần sng Cbar, (by giờ) ti mới hiểu biết đ l cc vệ binh thần. Mỗi sinh vật c bốn mặt, bốn cnh v dưới cnh, c những hnh bn tay như tay người. Mặt chng giống những mặt ti đ thấy gần sng Cbar. Mỗi sinh vật cứ đi thẳng tới đng trước.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6

Ðp: Trn mun ci trời, l vinh quang của Cha (c. 4b).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hy ngợi khen, hỡi những người ti tớ Cha, chư vị hy ngợi khen danh Cha. Nguyện danh Cha được chc tụng từ by giờ v cho đến mun đời. - Ðp.

2) Từ mặt trời mọc ln tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Cha được ngợi khen. Cha siu việt trn hết thảy chư dn, trn mun ci trời l vinh quang của Cha. - Ðp.

3) Ai được như Thin Cha chng ti, Người ngự trn nơi cao thẳm, v Người để mắt nhn coi, khắp cả trn trời dưới đất? - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Gc 1, 21

Alleluia, alleluia! - Anh em hy khim nhu nhận lnh lời giao ước trong lng, lời đ c thể cứu thot linh hồn anh em. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 18, 15-20

"Nếu n nghe ngươi, th ngươi đ lợi được người anh em".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hy đi sửa dạy n, ring con v n thi. Nếu n nghe con, th con đ lợi được người anh em. Nếu n khng nghe lời con, hy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhn chứng. Nếu n khng nghe họ, hy trnh với cộng đon. V nếu n cũng khng nghe cộng đon, con hy kể n như người ngoại gio v như người thu thuế.

"Thầy bảo thật cc con, những g cc con cầm buộc dưới đất th trn trời cũng cầm buộc, v những g cc con tho gỡ dưới đất th trn trời cũng tho gỡ.

"Thầy cũng bảo thật cc con, nếu hai người trong cc con, ở dưới đất, m hiệp lời cầu xin bất cứ điều g, th Cha Thầy, Ðấng ngự trn trời, sẽ ban cho họ điều đ. V ở đu c hai hoặc ba người tụ họp nhn danh Thầy, th Thầy ở giữa những người ấy".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch