Thứ Tư tuần 17 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Xh 34, 29-35

"Thấy mặt ng Ms, họ sợ khng dm đến gần".

Trch sch Xuất Hnh.

Khi ng Ms từ trn ni Sinai đi xuống, ng mang hai bia đ chứng từ; v ng khng biết do sự đm đạo với Cha, mặt ng sng lng rực rỡ. Nhưng ng Aaron v con ci Israel thấy mặt ng Ms sng lng rực rỡ, th sợ khng dm đến gần. ng Ms gọi họ, th cả Aaron lẫn cc thủ lnh hội đường mới quay lại. Sau khi ng ni chuyện với họ, tất cả con ci Israel mới đến gần ng. ng truyền lại cho họ tất cả những điều ng đ nghe Cha phn trn ni Sinai. Ni xong, ng lấy khăn che mặt mnh. Khi ng vo trước mặt Cha v đm đạo với Người, th ng cất khăn cho đến lc ng trở ra v bấy giờ ng thuật lại cho con ci Israel những điều Cha đ truyền dạy ng. Lc ng Ms ra đi, họ thấy mặt ng sng lng rực rỡ; nhưng khi ng ni với họ, ng che mặt ng lại.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 98, 5. 6. 7. 9

Ðp: Thin Cha, Cha chng ta, l Ðấng Thnh (c. 9c).

Xướng: 1) Hy cao rao Cha l Thin Cha chng ta. Hy sấp mnh dưới bệ k chn Người; đy l bệ ngọc ch thnh. - Ðp.

2) Trong hng tư tế của Người c Ms v Aaron, v c Samuel trong số người cầu đảo danh Người. Cc ng ku cầu Cha v chnh Người nhậm lời cc ng. - Ðp.

3) Trong cột my, bấy giờ Người phn bảo; cc ng đ nghe những huấn lệnh của Người, v chỉ thị Người đ truyền cho cc ng giữ. - Ðp.

4) Hy cao rao Cha l Thin Chng chng ta; hy sấp mnh trn ni thnh của Người: v Thin Cha, Cha chng ta, l Ðấng Thnh. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Gr 15, 10. 16-21

"Tại sao ti cứ buồn sầu mi? Nếu ngươi quay trở về, ngươi sẽ hin ngang

trước mặt Ta".

Trch sch Tin tri Girmia.

Mẹ hỡi, khốn cho con, tại sao mẹ đ sinh ra con l kẻ hay tranh luận v ci v trong khắp xứ? Con khng cho vay mượn v cũng khng ai cho con vay mượn, thế m mọi người đều nguyền rủa con.

Lạy Cha l Thin Cha cc đạo binh, con lấy lời Cha lm của ăn. Lời của Cha trở nn sự vui mừng v hn hoan cho lng con, v danh Cha được ku cầu trn con.

Con khng ngồi trong đm người chơi bời; con hnh diện v cc việc tay Cha lm. Con chỉ ngồi một mnh, v Cha đ khiến con đầy lời Cha đe phạt. Tại sao con cứ buồn sầu mi, v vết thương con trở thnh hiểm ngho bất trị? N trở nn như nước giả dối chng cạn.

V vậy, Cha phn thế ny: "Nếu ngươi quay trở về, Ta sẽ cho ngươi về đứng trước mặt Ta: nếu ngươi phn biệt được vật quý với vật hn, ngươi sẽ nn như miệng Ta, người ta sẽ quay về với ngươi, v ngươi khng phải quay về với họ. Ta sẽ khiến ngươi nn tường đồng kin cố cho dn ny. Họ sẽ giao chiến với ngươi, nhưng họ khng thắng được, v Cha phn: Ta ở cng ngươi để giải thot v cứu chữa ngươi. Ta sẽ giải phng ngươi khỏi tay kẻ độc dữ, v sẽ cứu chữa ngươi khỏi tay kẻ hung bạo".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18

Ðp: Thin Cha l chỗ con nương thn trong ngy cơ khổ (c. 17d).

Xướng: 1) i Thin Cha, xin cứu con thot lũ địch nhn; bảo vệ con khỏi bọn người nổi ln chống đối! Xin giải gỡ con khỏi những kẻ chuyn lm điều c, v cứu con xa thot bọn st nhn. - Ðp.

2) Ka chng đang gi bẫy để st hại con; m mưu chống đối con l bọn người quyền thế. Lạy Cha, con khng vương tội c lỗi lầm; dầu con v tội, chng cũng a tới tấn cng. - Ðp.

3) Lạy Cha l sức mạnh con, con hướng thn tm về Cha, v lạy Cha, Cha l đồn lũy bảo vệ con. Thn lạy Cha, Cha l Ðấng xt thương con; lạy Cha, xin Ngi ra tay nng đỡ, khiến cho con được vui nhn qun nghịch phải thua. - Ðp.

4) Phần con, con sẽ ca ngợi quyền năng Cha, v mỗi buổi sng, con hoan hỉ v đức từ bi của Cha, v Cha đ trở nn đồn lũy bảo vệ con, v chỗ con nương thn trong ngy cơ khổ. - Ðp.

5) Lạy Cha l sức mạnh con, con ca ngợi Cha; v lạy Cha, Cha l đồn lũy bảo vệ con, thn lạy Cha, Cha l Ðấng xt thương con. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin hy phn, v ti tớ Cha đang lắng tai nghe: Cha c lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 13, 44-46

"Anh bn tất cả những g anh c m mua thửa ruộng đ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng dn chng rằng: "Nước trời giống như kho tng chn giấu trong ruộng, người kia tm được, vội chn vi xuống, vui mừng trở về bn tất cả những g anh c m mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người bun nọ đi tm ngọc quý. Tm được một vin ngọc quý, anh trở về bn mọi của cải m mua vin ngọc ấy.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch