Thứ Ba tuần 14 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) St 32, 22-32

"Tn ng sẽ được gọi l Israel, v ng c sức mạnh chống lại Thin Cha".

Trch sch Sng Thế.

Trong những ngy ấy, Giacp chỗi dậy sớm, đem hai vợ, hai người đầy tớ gi, v mười một người con đi sang qua khe suối Giabốc. Sau khi dẫn họ v đem tất cả của cải qua bn kia suối, ng ở lại một mnh, v đy, c một người vật lộn với ng cho đến sng. Người ấy thấy mnh khng thể vật ng Giacp được, nn đ vo gn đi ng, v lập tức gn ấy kh bại. Người ấy ni với ng rằng: "Hy bung ta ra, v đ hừng đng rồi". ng trả lời: "Ti chỉ bung ng ra khi no ng chc lnh cho ti". Vậy người ấy hỏi: "ng tn g?" ng trả lời: "Ti tn l Giacp". Người ấy lại ni: "Tn ng sẽ khng cn gọi l Giacp nữa, nhưng sẽ gọi l Israel, v nếu ng c sức mạnh chống lại Thin Cha, ắt ng sẽ cn mạnh sức thắng được loi người". Giacp hỏi người ấy: "Xin ng cho ti biết ng tn g?" Người ấy đp: "Tại sao ng lại hỏi tn ta?" Bấy giờ người ấy chc lnh cho Giacp chnh nơi ấy. Giacp đặt tn cho nơi ấy l Phanuel, v bảo rằng: "Ti đ thấy Cha nhn tiền m mạng sống ti vẫn an ton".

Khi ng đ ra khỏi Phanuel, th mặt trời liền mọc ln, nhưng ng đi khập khễnh một chn. V lẽ đ, con ci Israel khng ăn gn đi cho đến ngy nay, v gn đi Giacp bị kh bại: bởi thin thần đ đ vo gn đi ng, nn ng bị bại.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 16, 1. 2-3. 6-7. 8b v15

Ðp: Phần con, nhờ cng chnh, sẽ được thấy thin nhan (c. 15a).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin nghe điều chnh nghĩa của con; xin để ý đến lời con ku cứu, lắng tai nghe con thốt ra từ cặp mi chn thnh! - Ðp.

2) Từ ci nhn của Cha hy diễn ra sự phn quyết về con: v mắt Ngi thấy r điều chn chnh. Nếu Ngi lục sot lng con, nếu ban đm Ngi thăm viếng, nếu Ngi thử con trong lửa, Ngi sẽ khng gặp điều gian c ở nơi con. - Ðp.

3) Con ku van Ngi, bởi Ngi nhậm lời con; lạy Cha, xin lắng tai về bn con, xin nghe r tiếng con. Xin tỏ ra đức từ bi lạ lng của Cha, l Ðấng giải thot khỏi bọn đối phương những ai tm nương tựa tay hữu của Ngi. - Ðp.

4) Xin che chở con trong bng cnh tay Ngi. Phần con, nhờ cng chnh, sẽ được thấy thin nhan; khi thức giấc, con no thoả nhn chn dung Cha. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Hs 8, 4-7. 11-13

"Chng gieo gi th sẽ gặt bo".

Trch sch Tin tri Hs.

Ðy Cha phn: "Chng cai trị chớ khng phải Ta. Chng đ lm thủ lnh, v Ta khng nhận biết. Chng đ lấy vng bạc m đc tượng thần, để Ta tn ph đi.

"Hỡi Samaria, hy nm con b của ngươi đi. Ta đ nổi giận chng. Chng khng thể thanh tẩy mnh đến bao giờ? Con b ny bởi Israel m ra, người thợ đc đ lm ra n, n đu phải l thần. Con b của Samaria sẽ giống như con nhện. Chng gieo gi th sẽ gặt bo: la m của chng chẳng đm bng, m nếu c bng cũng chẳng c hạt, v nếu c được hạt, th người ngoại bang cũng sẽ nuốt hết.

"Ephraim lm thm bn thờ để phạm tội, những bn thờ ny đ nn dịp tội cho n. V Ta viết cho n mun ngn lề luật, v n coi như khng can g đến n. Chng sẽ dng của lễ, sẽ hiến tế thịt th, chng cứ việc ăn, Cha khng chấp nhận đu. Cha sẽ nhớ lại sự gian c của chng v sẽ phạt tội chng: chng sẽ hướng về Ai-cập".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 113B, 3-4. 5-6. 7-8. 9-10

Ðp: Nh Israel! cậy tin vo Cha (c. 9a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Thin Cha chng ta ngự trn trời, phm điều chi Người ưng ý, Người đ thực thi. Thần tượng của họ bằng bạc với vng, đ l sự vật do tay người tc tạo. - Ðp.

2) Chng c miệng m khng ni năng; chng c mắt m khng nhn thấy; chng c tai m chẳng kh nghe; chng c mũi m khng biết ngửi. - Ðp.

3) Chng c tay m khng sờ m; chng c chn m chẳng bước đi. Sẽ nn giống y như chng, bao nhiu kẻ lm ra v cậy tin vo chng. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Con chin Ta th nghe tiếng Ta; Ta biết chng v chng biết Ta". - Alleluia.

 

Phc m: Mt 9, 32-38

"La chn đầy đồng m thợ gặt th t".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, người ta đem đến Cha Gisu một người cm bị quỷ m. Khi đ trừ quỷ, th người cm ni được, đm đng dn chng kinh ngạc v ni rằng: "Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dn Israel". Nhưng cc người biệt phi ni rằng: "ng ta đ nhờ tướng quỷ m trừ quỷ".

V Cha Gisu đi rảo khắp cc thnh phố lng mạc, dạy dỗ trong cc hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, v chữa lnh mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đon lũ dn chng, Người động lng xt thương họ, v họ tất tưởi bơ vơ như những con chin khng c người chăn. Người liền bảo mn đệ rằng: "La chn đầy đồng, m thợ gặt th t. Cc con hy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt la".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch