Thứ Ba tuần 5 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (Năm I) St 1, 20 - 2, 4a

"Chng ta hy dựng nn con người theo hnh ảnh giống như Ta".

Trch sch Sng Thế.

Thin Cha phn: "Nước hy sản xuất những sinh vật b st v loi chim bay trn mặt đất, dưới vm trời". Vậy Thin Cha tạo thnh những c lớn, mọi sinh vật sống động m nước sản xuất theo loại chng, v mọi chim bay tuỳ theo giống. Thin Cha thấy chng tốt đẹp. Thin Cha chc phc cho chng rằng: "Hy sinh si nảy nở cho nhiều, đầy nước biển; loi chim hy sinh cho nhiều trn mặt đất". Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ năm.

Thin Cha lại phn: "Ðất hy sản xuất cc sinh vật tuỳ theo giống: gia sc, loi b st v d th dưới đất tuỳ theo loại". V đ xảy ra như vậy. Thin Cha đ dựng nn d th dưới đất tuỳ theo loại, gia sc v mọi loi b st dưới đất tuỳ theo giống. Thin Cha thấy chng tốt đẹp; v Thin Cha phn: "Chng ta hy dựng nn con người theo hnh ảnh giống như Ta, để chng lm chủ c biển, chim trời, d th khắp mặt đất, v tất cả loi b st di chuyển trn mặt đất". Vậy Thin Cha đ tạo thnh con người giống hnh ảnh Cha; Cha tạo thnh con người giống hnh ảnh Thin Cha. Người tạo thnh họ c nam c nữ. Thin Cha chc phc cho họ v phn rằng: "Hy sinh si nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, v thống trị n, hy b chủ c biển, chim trời v ton thể sinh vật di chuyển trn mặt đất". Thin Cha phn: "Ðy Ta ban cho cc ngươi lm thức ăn mọi thứ cy cỏ mang hạt giống trn mặt đất v ton thể thảo mộc sinh tri c hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cy cỏ xanh tươi lm thức ăn cho mọi loi d th trn mặt đất, chim trời v ton thể sinh vật di chuyển trn mặt đất". V đ xảy ra như vậy. Thin Cha thấy mọi sự Người đ lm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ su.

Thế l trời đất v mọi trang điểm của chng đ hon thnh. Ngy thứ bảy Thin Cha hon tất cng việc Người đ lm. V sau khi hon tất cng việc Người đ lm, th ngy thứ bảy Người nghỉ ngơi. Cha chc phc v thnh ho ngy thứ bảy, v trong ngy đ, Người nghỉ việc tạo thnh.

Ð l gốc tch trời đất khi được tạo thnh.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9

Ðp: Lạy Cha, lạy Cha chng con, lạ lng thay danh Cha khắp nơi hon cầu (c. 2a).

Xướng: 1) Khi con ngắm ci trời, cng cuộc tay Cha tạo ra, vầng trăng v mun tinh t m Cha gầy dựng, th nhn loại l chi m Cha nhớ tới? con người l chi m Cha để ý chăm nom? - Ðp.

2) Cha dựng nn con người km thin thần một cht, Cha trang sức con người bằng danh dự với vinh quang, Cha ban cho quyền hnh trn cng cuộc tay Ngi sng tạo, Cha đặt mun vật dưới chn con người. - Ðp.

3) No chin no b, thi th tất cả, cho tới những mung th ở đồng hoang, chim trời với c đại dương, những g lội khắp nẻo đường biển khơi. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 V 8, 22-23. 27-30

"Cha đ phn: "Danh Ta sẽ ở nơi đ, để nhậm lời van ni của dn Israel".

Trch sch Cc Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngy ấy, Salomon đứng trước bn thờ Cha, đối diện với cộng đon Israel, ng giơ hai tay ln trời v nguyện rằng: "Lạy Cha l Thin Cha Israel, trn trời dưới đất, khng c thần no giống như Cha. Cha giữ lời giao ước v lng từ bi đối với cc ti tớ đang thnh tm đi trước mặt Cha. Nhưng ai dm nghĩ rằng: quả thật Thin Cha ngự ở trần gian? V nếu trời v cc tầng trời cn khng thể chứa được Cha, huống chi ngi nh con xy cất đy! Nhưng lạy Cha l Thin Cha của con, xin đoi nghe lời cầu nguyện v sự van ni của ti tớ Cha; xin lắng nghe lời ca khen v kinh nguyện m ti tớ Cha dng ln trước mặt Cha hm nay, ng hầu đm ngy mắt Cha nhn xem ngi nh ny l nơi Cha đ phn 'Danh Ta sẽ ở nơi đ', để nghe lời cầu nguyện m ti tớ Cha ku xin trong nơi ny, để nhậm lời van ni của ti tớ Cha v của dn Israel sẽ cầu nguyện tại nơi đy. Từ thin cung nơi Cha ngự, xin Cha nhậm lời, v khi đ nhậm lời, xin Cha dủ lng thương".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 83, 3. 4. 5 v 10. 11

Ðp: Lạy Cha thin binh, khả i thay cung điện của Cha (c. 2).

Xướng: 1) Linh hồn ti kht khao v mn mỏi, mong vo hnh lang nh Ðức Thin Cha. Tm thần v thể xc ti hoan hỉ tm đến cng Thin Cha trường sinh. - Ðp.

2) Ðến như chim sẻ cn kiếm được nh, v chim nhạn tm ra tổ ấm, để lm nơi ấp ủ con mnh, cạnh bn thờ Cha, i Cha l Thin Cha thin binh, i Ðại Vương v Thin Cha của con. - Ðp.

3) i Thin Cha, phc đức ai ngụ nơi nh Cha: họ sẽ khen ngợi Cha tới mun đời. Thuẫn đỡ cho chng con, xin hy nhn xem, lạy Thin Cha, xin hy đoi nhn mặt Ðức Kit của Người. - Ðp.

4) Thực, một ngy sống trong hnh lang nh Cha, đng quý hơn ngn ngy ở nơi đu khc. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nh Cha con, hơn l cư ngụ trong lều bọn c nhn. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy sẽ yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 7, 1-13

"Cc ngươi gc bỏ một bn cc giới răn Thin Cha, để nắm giữ tập tục phm nhn".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, những người biệt phi v mấy luật sĩ từ Girusalem tụ tập lại bn Cha Gisu, v họ thấy vi mn đệ Người dng bữa với những bn tay khng tinh sạch, nghĩa l khng rửa trước. V theo đng tập tục của tiền nhn, những người biệt phi v mọi người Do-thi khng dng bữa m khng rửa tay trước, v ở nơi cng cộng về, họ khng dng bữa m khng tắm rửa trước. Họ cn giữ nhiều tập tục khc nữa, như rửa chn, rửa bnh, rửa cc đồ đồng. Vậy những người biệt phi v luật sĩ hỏi Người: "Sao mn đệ ng khng giữ tập tục của tiền nhn m lại dng bữa với những bn tay khng tinh sạch?" Người đp: "Hỡi bọn giả hnh, Isaia thật đ ni tin tri rất ch lý về cc ngươi, như lời chp rằng: "Dn ny knh Ta ngoi mi miệng, nhưng lng chng ở xa Ta. N sng knh Ta cch giả dối, bởi v n dạy những gio lý v những luật lệ loi người". V cc ngươi bỏ qua cc giới răn Thin Cha, để nắm giữ tập tục loi người: rửa bnh, rửa chn v lm nhiều điều như vậy". V Người bảo: "Cc ngươi đ kho bỏ giới răn Thin Cha, để nắm giữ tập tục của cc ngươi. Thật vậy, Ms đ ni: "Hy thảo knh cha mẹ", v "ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử". Cn cc ngươi th lại bảo: "Nếu ai ni với cha mẹ mnh rằng: Những của ti c thể gip cha mẹ được l Corban rồi (nghĩa l của dng cho Cha)", v cc ngươi khng để cho kẻ ấy gip g cho cha mẹ nữa. Như thế cc ngươi huỷ bỏ lời Cha bằng những tập tục truyền lại cho nhau. V cc ngươi cn lm nhiều điều khc giống như thế".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch