Thứ Bảy tuần 3 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (năm I) Dt 11, 1-2. 8-19

"ng mong đợi thnh tr c nền mng m Thin Cha l kiến trc sư v l Ðấng Sng Lập".

Trch thơ gửi tn hữu Do-thi.

Anh em thn mến, đức tin l cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, l bằng chứng điều b ẩn. V nhờ đức tin m cc tiền nhn đ nhận được bằng chứng tốt. Nhờ đức tin, Abraham đp lại tiếng Cha gọi, để ra đi đến xứ ng sẽ được lnh lm gia nghiệp, v ng ra đi m khng biết mnh đi đu. Nhờ đức tin, ng đến cư ngụ trong đất Cha hứa, như trong đất khch qu người, sống trong lều trại, cũng như Isaac, v Giacp, những kẻ đồng thừa tự cng một lời hứa. V chưng, ng mong đợi thnh tr c nền mng m Thin Cha l kiến trc sư v l Ðấng sng lập. Nhờ đức tin m ngay cả b Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu b đ gi, bởi v b tin rằng Ðấng đ hứa sẽ trung tn giữ lời. V thế, do tự một người, mặc dầu người đ như chết rồi, m c một dng di đng đc v số như sao trn trời v như ct bi biển.

Chnh trong đức tin m tất cả những kẻ ấy đ chết trước khi nhận lnh điều đ hứa, nhưng được nhn thấy v đn cho từ đng xa, đồng thời th nhận rằng mnh l lữ khch trn mặt đất. Những ai ni những lời như thế, chứng tỏ rằng mnh đang đi tm qu hương. Gi như họ cn nhớ đến qu hương dưới đất m họ đ la bỏ, chắc họ c đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một qu hương hon hảo hơn, tức l qu trời. V thế, Thin Cha khng ngại để họ gọi mnh l Thin Cha của họ, v Người đ dọn sẵn cho họ một thnh tr. Nhờ đức tin, khi bị thử lng, Abraham đ dng Isaac. ng hiến dng con một mnh, ng l người nhận lnh lời hứa, l người đ được phn bảo lời ny: "Chnh nơi Isaac m c một dng di mang tn ngươi". V ng nghĩ rằng Thin Cha c quyền lm cho kẻ chết sống lại, do đ, ng đ đn nhận con ng như một hnh ảnh.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75

Ðp: Chc tụng Cha l Thin Cha của Israel, v Cha đ viếng thăm v cứu chuộc dn Ngi (c. 68a).

Xướng: 1) Cha đ gầy dựng cho chng ti một uy quyền cứu độ, trong nh Ðavt l ti tớ Cha. Như Ngi đ phn qua miệng cc thnh nhn từ ngn xưa, l tin tri của Cha. - Ðp.

2) Ðể giải phng chng ti khỏi qun th, v khỏi tay những người ghen ght chng ti. Ðể tỏ lng từ bi với tổ tin chng ti, v nhớ lại lời thnh ước của Ngi. - Ðp.

3) Lời minh ước m Ngi tuyn thệ, với Abraham tổ phụ chng ti, rằng Ngi cho chng ti được khỏi sợ hi, sau khi thot khỏi tay qun th. Phục vụ Ngi trong thnh thiện v cng chnh, trước tn nhan Ngi, trọn đời sống chng ti. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (năm II) 2 Sm 12, 1-7a, 10-17

"Ti đ phạm tội đến Cha".

Trch sch Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngy ấy, Cha sai Nathan đến cng Ðavt. ng đến v ni với Ðavt rằng: "Trong thnh kia c hai người, một người giu v một người ngho. Người giu c rất nhiều chin b, cn người ngho th khng c g, ngoi một con chin con m ng đ mua v nui dưỡng, n lớn ln trong nh ng cng với con ci ng, cng ăn một bnh, cng uống một chn v cng ngủ một giường với ng; ng kể n như con gi mnh. C một người khch đến thăm người giu ấy, ng ta khng muốn bắt chin b của mnh để dọn tiệc đi khch, nhưng lại bắt con chin của người ngho m dọn tiệc đi khch". Ðavt tức giận người đ lắm, v ni cng Nathan rằng: "Nhn danh Thin Cha hằng sống! Người lm như thế l đng chết. N phải bồi thường gấp bốn lần v đ hnh động bất nhn như thế!"

Nathan liền ni với Ðavt: "Ngi chnh l người đ. Cha l Thin Cha Israel phn rằng: Lưỡi gươm sẽ khng bao giờ rời khỏi dng di ngươi cho đến mun đời, v ngươi đ khinh dể Ta, đ cướp vợ của Uria người Hth lm vợ mnh. V thế Cha phn rằng: Từ gia đnh ngươi, Ta sẽ gy nn tai hoạ đổ trn đầu ngươi. Ngay trước mặt ngươi, Ta sẽ đem th thiếp của ngươi trao cho người khc, n sẽ ăn ở với chng ngay dưới nh sng mặt trời. Ngươi đ hnh động thầm ln, cn Ta, Ta sẽ lm việc đ trước mặt ton dn Israel v giữa thanh thin bạch nhật".

Ðavt ni cng Nathan rằng: "Ti đ phạm tội đến Cha". V Nathan ni cng Ðavt rằng: "Cha cũng đ tha tội cho ngi rồi, ngi sẽ khng phải chết. Nhưng v việc ny, ngi lm dịp cho qun th của Cha ni phạm thượng, nn đứa con của ngi sẽ chết". Rồi Nathan ra về.

V Cha ging hoạ trn đứa con của Ðavt do vợ của Uria sinh ra, nn n lm trọng bệnh. Ðavt khẩn cầu Cha cho đứa trẻ, ng ăn chay v lui về phng nằm dưới đất. Cc kỳ lo đến nh vua v ni xin vua chỗi dậy, nhưng vua khng chịu v khng dng bữa với họ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 50, 12-13. 14-15. 16-17.

Ðp: i lạy Cha, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a).

Xướng: 1) i lạy Cha, xin tạo cho con quả tim trong sạch, v canh tn tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thin nhan Cha, chớ thu hồi Thnh Thần Cha ra khỏi con. - Ðp.

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Cha đỡ nng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhn đường nẻo Cha, v người tội lỗi sẽ trở về với Ngi. - Ðp.

3) Xin cứu gỡ con khỏi đền nợ mu, i lạy Cha l Cha cứu độ con, lưỡi con sẽ ca ngợi đức cng minh Cha. Lạy Cha, xin mở mi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca khen. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Cha cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Cha, v con suy gẫm cc điều lạ lng của Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 4, 35-41

"Người l ai m cả gi lẫn biển cũng đều vng lệnh Người?"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Ngy ấy, khi chiều đến, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Chng ta hy sang bn kia biển hồ". Cc ng giải tn đm đng; v Người đang ở dưới thuyền, nn cc ng chở Người đi. Cũng c nhiều thuyền khc theo Người. Chợt c một cơn bo lớn v những lớp sng a vo thuyền đến nỗi sắp đầy nước. V Người th ở đng li dựa gối m ngủ. Cc ng đnh thức Người v ni: "Thưa Thầy, chng con chết mất m Thầy khng quan tm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gi v phn với biển rằng: "Hy im đi, hy lặng đi". Tức th gi ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người ni với cc ng: "Sao cc con sợ hi thế? Cc con khng c đức tin ư?" Bấy giờ cc ng kinh hi v ni với nhau rằng: "Người l ai m cả gi lẫn biển cũng đều vng lệnh Người?"

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch