Cha Nhật 3 Thường Nin Năm B

 

 

Bi Ðọc I: Gn 3, 1-5. 10

"Dn thnh tin tưởng nơi Cha: họ cng bố việc ăn chay".

Trch sch Tin tri Giona.

Lời Cha phn cng Giona rằng: "Hy chỗi dậy v đi đến Niniv, một thnh phố lớn, v rao giảng cho n điều Ta sẽ ni cho ngươi". Giona chỗi dậy v đi đến Niniv theo lời Cha dạy. Niniv l một thnh phố lớn, rộng bằng ba ngy đng, Giona tiến vo thnh phố đi một ngy đng, rồi rao giảng rằng: "Cn bốn mươi ngy nữa, Niniv sẽ bị ph huỷ". Dn thnh tin tưởng nơi Cha: họ cng bố việc ăn chay v mặc o nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Cha thấy việc họ lm, v họ bỏ đời sống xấu xa, Cha bỏ ý định phạt họ, v Người khng thực hiện điều đ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9.

Ðp: Lạy Cha, xin dạy bảo con về lối bước của Ngi. (c. 4b).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin chỉ cho con đường đi của Cha, xin dạy bảo con về lối bước của Ngi. Xin hướng dẫn con trong chn lý v dạy bảo con, v Cha l Thin Cha cứu độ con. - Ðp.

2) Cha nhn hậu v cng minh, v thế Ngi sẽ dạy cho tội nhn hay đường lối. Ngi hướng dẫn kẻ khim cung trong đức cng minh, dạy bảo người khim cung đường lối của Ngi. - Ðp.

3) Lạy Cha, xin hy nhớ lng thương xt của Ngi, lng thương xt tự mun đời vẫn c. Xin hy nhớ con theo lng thương xt của Ngi, v lng nhn hậu của Ngi, thn lạy Cha. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Cr 7, 29-31

"Bộ mặt thế gian ny đang qua đi".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, ti ni cng anh em điều ny l: Thời giờ vắn vỏi; cn c cch l những ai c vợ, hy ở như khng c; những ai than khc, hy ăn ở như khng than khc; những kẻ hn hoan, hy ăn ở như khng hn hoan; những người mua sắm, hy ăn ở như khng c g; những ai dng sự đời ny, hy ăn ở như khng tận hưởng, v chưng bộ mặt thế gian ny đang qua đi.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Mc 1, 15

Alleluia, alleluia! - Nước Cha đ gần đến, hy tin tưởng vo Phc m. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 1, 14-20

"Anh em hy ăn năn sm hối v tin vo Phc m".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Sau khi Gioan bị bắt, Cha Gisu sang xứ Galila, rao giảng Tin Mừng nước Thin Cha, Người ni: "Thời giờ đ mn v nước Thin Cha đ gần đến; anh em hy ăn năn sm hối v tin vo Phc m". Ðang lc đi dọc theo bờ biển Galila, Người thấy Simon v em l Anr đang thả lưới xuống biển, v cc ng l những người đnh c. Cha Gisu bảo cc ng: "Hy theo Ta, Ta sẽ lm cho cc ngươi trở thnh những kẻ chi lưới người". Lập tức cc ng bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một cht nữa, Người thấy Giacb con ng Gibđ v em l Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi cc ng. Hai ng bỏ cha l Gibđ ở lại trn thuyền cng với cc người lm cng, v đi theo Người.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch