Thứ Tư tuần 2 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (năm I) Dt 7, 1-3. 15-17

"Ngươi l tư tế theo phẩm hm Menkixđ tới mun đời".

Trch thư gửi tn hữu Do-thi.

Anh em thn mến, Menkixđ ny l vua Salem, tư tế của Thin Cha Tối Cao, ng đ đi đn Abraham đang trn đường về sau khi đnh bại cc vua, ng chc lnh cho Abraham. V Abraham dng cho ng một phần mười cc chiến lợi phẩm. Giải nghĩa tn ng, trước tin thấy tn ng mang tn vua cng chnh, rồi ng lại cn l vua Salem, nghĩa l vua ho bnh. ng khng cha khng mẹ, khng gia phả, khng ngy sinh, khng ngy tử, nhưng ng được so snh với Con Thin Cha, nn ng lm tư tế mun đời.

Việc cn hiển nhin hơn nữa, nếu một tư tế khc được thiết lập theo phẩm hm Menkixđ, khng phải chiếu theo luật xc thịt quy định, nhưng chiếu theo quyền năng của sự sống bất diệt. V đ chứng thực về ngi rằng: "Ngươi l tư tế theo phẩm hm Menkixđ tới mun đời".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 109, 1. 2. 3. 4

Ðp: Con l Thượng tế tới mun đời theo phẩm hm Menkixđ (c. 4bc).

Xướng: 1) Thin Cha đ tuyn bố cng Cha ti rằng: "Con hy ngồi bn hữu Ta, cho tới khi Ta bắt qun th lm bệ k dưới chn Con". - Ðp.

2) Ðức Thin Cha từ Sion sẽ ph by vương trượng quyền bnh của Ngi, rằng: "Con hy thống trị giữa qun th". - Ðp.

3) Cc thủ lnh cng hiện diện bn Con, ngy Con ging sinh trong thnh thiện huy hong: "Trước rạng đng, tựa hồ sương sa, Ta đ sinh hạ ra Con". - Ðp.

4) Ðức Thin Cha đ thề v khng hối hận rằng: "Con l Thượng tế tới mun đời theo phẩm hm Menkixđ. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (năm II) 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51

"Ðavt đ dng dy nm đ v đ m thắng tn Philitinh".

Trch sch Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngy ấy, khi người ta dẫn Ðavt đến trước Saol, th Ðavt ni với Saol rằng: "Ðừng ai lo sợ g cả. Ti đy, ti tớ của bệ hạ, ti sẽ ra chiến đấu với tn Philitinh". Saol ni cng Ðavt rằng: "Ngươi khng thể chống cự v chiến đấu với tn Philitinh đ đu, v ngươi cn b nhỏ, m anh ta l một chiến sĩ từ lc cn nin thiếu".

Ðavt liền đp: "Cha đ từng cứu ti thot khỏi nanh vuốt sư tử v gấu, Người sẽ giải thot ti khỏi tay tn Philitinh đ". Saol mới ni với Ðavt: "Ngươi hy đi v Cha ở cng ngươi".

Ðavt lấy cy gậy m chng quen cầm trong tay. Chng lựa năm vin đ bng lng dưới khe nước, bỏ vo bị chăn chin m chng thường đeo bn mnh.

Tay chng cầm trnh nm đ ra ứng chiến với tn Philitinh. Tn Philitinh c vệ sĩ cầm kh giới đi trước, tiến lại gần Ðavt. Khi tn Philitinh thấy Ðavt, th khinh bỉ chng, v chng l một thanh nin hồng ho đẹp trai. Tn Philitinh ni với Ðavt: "Tao c phải l ch đu m my cầm gậy đến với tao?" Rồi tn Philitinh nhn danh cc thần của y m nguyền rủa Ðavt. Anh ta ni với Ðavt: "My hy lại đy, tao sẽ phn thy my cho chim trời v th đồng ăn thịt".

Ðavt đp lại: "Cn mi, mi cầm gươm, gio, lao m đến với ta, th ta đến với mi nhn danh Cha cc đạo binh, Thin Cha cc đon qun Israel m hm nay mi đ nhục mạ. Cha sẽ trao mi vo tay ta, ta sẽ đnh v chặt đầu mi, v hm nay ta sẽ nm thy qun sĩ Philitinh cho chim trời v th đồng, để khắp hon cầu biết rằng Israel c một Thin Cha, v ton thể cộng đồng ny nhận biết rằng: "Cha khng dng gươm gio m giải phng, v Người l chủ trận chiến, Người sẽ trao cc ngươi vo tay chng ta".

Vậy tn Philitinh vng ln, tiến lại gần Ðavt, v Ðavt hối hả chạy đến nghinh chiến với tn Philitinh. Ðavt th tay vo bị, lấy vin đ, rồi dng dy nm đ m phng vo trn tn Philitinh, vin đ trng lủng trn hắn, v hắn liền t sấp xuống đất. V Ðavt đ dng dy nm đ v đ m chiến thắng v hạ st tn Philitinh. Nhưng v Ðavt khng c sẵn gươm, nn cậu chạy lại đứng trn mnh tn Philitinh, lấy gươm của hắn, rt ra khỏi vỏ v chặt đầu hắn.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 143, 1. 2. 9-10

Ðp: i Ð Tảng của con, chc tụng Cha! (c. 1a)

Xướng: 1) i Ð Tảng của con, chc tụng Cha, l Ðấng rn luyện cho tay con biết đấu tranh, cho cc ngn tay con thiện nghề chinh chiến. - Ðp.

2) Cha l Tnh thương v l chiến luỹ, l Ðấng ph trợ v giải phng con. Cha l khin thuẫn, l chỗ con nương nu, Ngi bắt chư dn phải khuất phục con. - Ðp.

3) i Thin Cha, con sẽ ht mừng Ngi bi ca mới, với cy đn mười dy, con sẽ ca mừng Ngi, v Ngi đ ban cho cc vua chiến thắng, đ giải phng Ðavt l ti tớ của Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 6, 64b v 69b

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, lời của Cha l thần tr v l sự sống. Cha c những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 3, 1-6

"Trong ngy Sabbat được cứu sống hay l giết chết?"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu lại vo hội đường v ở đ c một người kh bại một tay. Người ta để ý quan st xem Cha c chữa bệnh trong ngy Sabbat khng, để tố co Người. Cha bảo người c tay kh bại rằng: "Ngươi hy đứng ra giữa đy". Rồi Người bảo họ: "Trong ngy Sabbat được lm sự lnh hay sự dữ? Ðược cứu sống hay l giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhn họ v buồn phiền v lng họ chai đ, Người bảo bệnh nhn rằng: "Hy giơ tay ra". Người đ giơ tay ra v tay anh ta được lnh. Lập tức, những người biệt phi đi ra bn tnh với những kẻ thuộc phi Hrđ chống đối Người v tm cch hại Người.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch