Thứ Su tuần 1 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (năm I) Dt 4, 1-5. 11

"Chng ta hy mau mau tiến vo nơi an nghỉ đ".

Trch thư gửi tn hữu Do-thi.

Anh em thn mến, chng ta hy lo sợ kẻo đang khi lời hứa được vo trong sự an nghỉ của Cha cn c gi trị m c người trong anh em tưởng mnh khng được hưởng. Quả thật, chng ta đ nhận lnh tin mừng như họ; nhưng lời họ đ nghe khng sinh ch g cho họ, bởi họ khng lấy đức tin m thng hiệp với những kẻ đ tin. Chng ta l những kẻ đ tin; chng ta đang đi vo nơi an nghỉ, như lời Người phn rằng: "Như Ta đ thề trong cơn thịnh nộ, chng sẽ khng được vo nơi an nghỉ của Ta". Dầu vậy, cc cng trnh của Người đ được hon tất từ tạo thin lập địa. V chưng, c cu ni về ngy thứ bảy rằng: "V ngy thứ bảy, Thin Cha đ nghỉ mọi việc". Lại c cu khc rằng: "Khng, chng n sẽ chẳng vo nơi an nghỉ của Ta". Vậy chng ta hy mau mau tiến vo nơi an nghỉ đ, để khng ai sa ng m nn gương bất trung.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 77, 3 v 4bc. 6c-7. 8

Ðp: Chng ti sẽ khng qun lng những kỳ cng của Cha (c. 7c).

Xướng: 1) Ðiều m chng ti đ nghe, đ biết, m tổ tin đ thuật lại cho chng ti hay, chng ti sẽ kể lại cho thế hệ tương lai, đ l những lời khen ngợi v quyền năng của Cha. - Ðp.

2) Ðể họ đứng ra v thuật lại cho con ci họ, hầu cho chng đặt niềm hy vọng nơi Thin Cha, v khng qun lng những kỳ cng của Người, những giới răn của Người chng sẽ tun theo. - Ðp.

3) V chng đừng trở nn như tổ tin chng, một thế hệ kh dạy v lăng lon, một thế hệ khng c lng ngay thẳng, v khng c tm hồn trung kin cng Thin Cha. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (năm II) 1 Sm 8,4-7.10-22a

"Cc ngươi sẽ ca thn v nh vua, nhưng Cha sẽ khng nhậm lời cc ngươi, v cc ngươi đ xin ban cho cc ngươi một nh vua".

Trch sch Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngy ấy, tất cả cc kỳ lo Israel tập họp lại v đến cng Samuel ở Ramtha, v ni với người rằng: "Nay ng đ gi rồi v con ci ng khng đi trong đường lối của ng; vậy ng hy đặt ln cho chng ti một nh vua, để xt xử chng ti, như tất cả cc dn tộc khc".

Lời ấy lm cho Samuel phật lng, v họ đ ni: "ng hy cho chng ti một nh vua, để xt xử chng ti". Samuel cầu nguyện cng Cha. V Cha phn cng ng rằng: "Ngươi cứ nghe theo dn trong những g họ sẽ ni với ngươi, v khng phải họ khinh bỉ ngươi, m l khinh bỉ Ta, để Ta khng cn cai trị họ nữa".

Vậy Samuel đ ni tất cả những lời Cha cho dn nghe khi họ xin một nh vua. Người ni: "Ðy l quyền bnh của vua sẽ cai trị cc ngươi: ng sẽ bắt con trai cc ngươi xung vo đon chiến xa v đon kỵ binh, v họ sẽ chạy trước xa gi của ng. ng cắt đặt người th chỉ huy một ngn, người th chỉ huy năm mươi binh lnh, kẻ th cy ruộng gặt la, người th chế tạo qun cụ v chiến xa. Cn con gi cc ngươi, ng sẽ bắt lm thợ sản xuất dầu thơm, nấu ăn v lm bnh. Cn đồng ruộng cc ngươi, vườn nho, vườn liu tốt nhất của cc ngươi, ng sẽ tịch thu v ban cho cc đầy tớ của ng. ng sẽ đnh thuế một phần mười vo ma mng v vườn nho cc ngươi, để nui cc vị thi gim v đầy tớ của ng. ng sẽ bắt ti tớ trai gi, cc thanh nin cường trng v cả lừa của cc ngươi m xung vo cng việc của ng. ng sẽ đnh thuế một phần mười vo đon vật của cc ngươi, v chnh cc ngươi sẽ trở thnh n lệ của ng. Trong ngy đ, cc ngươi sẽ ca thn v nh vua m cc ngươi tuyển chọn, nhưng Cha sẽ khng nhậm lời cc ngươi, v cc ngươi đ xin ban cho cc ngươi một nh vua!"

Nhưng dn khng muốn nghe lời Samuel, v ni với người rằng: "Khng, chng ti phải c vua, chng ti phải giống như mọi dn tộc khc; nh vua sẽ xt xử chng ti, sẽ đi trước chng ti, v sẽ đnh giặc cho chng ti". Samuel nghe tất cả những lời dn ni, v thưa lại cng Cha. Nhưng Cha ni cng Samuel rằng: "Ngươi cứ nghe họ v thiết lập cho họ một nh vua".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 88, 16-17. 18-19

Ðp: Ti sẽ ca ngợi tnh thương của Cha tới mun đời (c. 2a).

Xướng: 1) Phc thay dn tộc biết hn hoan, lạy Cha, họ tiến thn trong nh sng nhan Ngi. Họ lun lun mừng rỡ v danh Cha, v tự ho v đức cng minh Ngi. - Ðp.

2) V Cha l vinh quang, quyền năng của họ, nhờ n huệ Cha, uy quyền của chng ti được suy tn. Bởi chưng khin thuẫn chng ti l của Cha, v vua chng ti thuộc về Ðấng Thnh của Israel. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Cha cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Cha, v con suy gẫm cc điều lạ lng của Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 2, 1-12

"Con Người c quyền tha tội dưới đất".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Sau t ngy, Cha Gisu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nh, nhiều người tun đến đng đảo, đến nỗi ngoi cửa cũng khng cn chỗ đứng, v Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khing. V dn chng qu đng, khng thể khing đến gần Người được, nn họ dỡ mi nh trn chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thng chiếc chng với người bất toại xuống. Thấy lng tin của họ, Cha Gisu ni với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lc ấy, c một t luật sĩ ngồi đ, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ng ny lại ni thế? ng ni phạm thượng. Ai c quyền tha tội, nếu khng phải l một mnh Thin Cha". Cha Gisu biết tm tr họ nghĩ như vậy, liền ni với họ: "Tại sao cc ng nghĩ như thế? Ni với người bất toại ny: "Tội lỗi con được tha" hay ni: "Hy chỗi dậy vc chng m đi", đng no dễ hơn? Nhưng (ni thế l) để cc ng biết Con Người c quyền tha tội dưới đất". - Người ni với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hy chỗi dậy, vc chng m về nh". Lập tức người ấy đứng dậy, vc chng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt v ngợi khen Thin Cha rằng: "Chng ti chưa từng thấy như thế bao giờ".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch