Cha Nhật VI Phục Sinh Năm B

 

Bi Ðọc I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48

"Ơn Thnh Thần cũng đ tun đổ xuống trn cc dn tộc".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Xảy ra l khi Phr vừa vo nh, th Cornli ra đn ngi, v sấp mnh dưới chn ngi m lạy. Phr liền đỡ ng dậy v ni rằng: "Xin ng chỗi dậy, v chnh ti cũng chỉ l người".

Phr ln tiếng ni rằng: "Quả thật, ti nghiệm biết rằng Thin Cha khng thin tư ty vị, nhưng ở bất cứ xứ no, ai knh sợ Người v thực hnh sự cng chnh, đều được Người đn nhận!"

Phr đang ni cc lời đ, th Thnh Thần đ ngự xuống trn mọi kẻ đang nghe lời. Cc tn hữu đ chịu cắt b, những người đ đến cng Phr, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thnh Thần cũng đ tun đổ xuống trn cc dn tộc; vả lại họ nghe cc người ấy ni nhiều thứ tiếng v ngợi khen Thin Cha. Bấy giờ Phr ln tiếng ni rằng: "Ai c thể ngăn cản ta lấy nước m rửa cho những kẻ ny, khi họ đ nhận lnh Thnh Thần như chng ta?" V ngi truyền rửa tội cho họ nhn danh Cha Gisu Kit. Bấy giờ họ xin ngi ở lại với họ t ngy.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðp: Cha đ cng bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dn (x. c. 2b).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hy ca mừng Cha một bi ca mới, v Người đ lm nn những điều huyền diệu. Tay hữu Người đ tạo cho Người cuộc chiến thắng, cng với cnh tay thnh thiện của Người. - Ðp.

2) Cha đ cng bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dn, Người tỏ r đức cng minh. Người đ nhớ lại lng nhn hậu v trung thnh để sủng i nh Israel. - Ðp.

3) Khắp nơi bờ ci địa cầu đ nhn thấy ơn cứu độ của Thin Cha chng ta. Ton thể địa cầu hy reo mừng Cha, hy hoan hỉ, mừng vui v đn ca. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Ga 4, 7-10

"Thin Cha l Tnh Yu".

Trch thư thứ nhất của Thnh Gioan Tng đồ.

Cc con thn mến, chng ta phải thương yu nhau, v tnh yu bởi Thin Cha m ra. V lẽ hễ ai thương yu, th đ sinh bởi Thin Cha, v nhận biết Thin Cha. Cn ai khng yu thương, th khng biết Thin Cha, v Thin Cha l Tnh Yu. Ðiều ny biểu lộ tnh yu của Thin Cha đối với chng ta l Thin Cha chng ta đ sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngi m chng ta được sống. Tnh yu ấy l thế ny: Khng phải chng ta đ yu mến Thin Cha, nhưng chnh Người đ thương yu chng ta trước, v đ sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay v tội lỗi chng ta".

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Nếu ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy sẽ yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 15, 9-17

"Khng c tnh yu no lớn hơn tnh yu của người th mạng v bạn hữu mnh".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Như Cha đ yu mến Thầy, Thầy cũng yu mến cc con. Hy ở lại trong tnh yu của Thầy. Nếu cc con tun lệnh Thầy truyền, cc con sẽ ở trong tnh yu của Thầy, cũng như Thầy đ giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nn Thầy ở lại trong tnh yu của Người. Thầy ni với cc con điều đ để niềm vui của Thầy ở trong cc con, v niềm vui của cc con được trọn vẹn. Ðy l lệnh truyền của Thầy: Cc con hy yu mến nhau, như Thầy đ yu mến cc con. Khng c tnh yu no lớn hơn tnh yu của người th mạng v bạn hữu mnh. Cc con l bạn hữu của Thầy, nếu cc con thi hnh những điều Thầy truyền. Thầy khng cn gọi cc con l ti tớ, v ti tớ khng biết việc chủ lm; Thầy gọi cc con l bạn hữu, v tất cả những g Thầy đ nghe biết nơi Cha Thầy, th Thầy đ cho cc con biết. Khng phải cc con đ chọn Thầy, nhưng chnh Thầy đ chọn cc con, v đ cắt đặt để cc con đi v mang lại hoa tri, v để hoa tri cc con tồn tại, để những g cc con xin Cha nhn danh Thầy, Người sẽ ban cho cc con. Thầy truyền cho cc con điều ny l cc con hy yu mến nhau".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch