Thứ Tư sau Cha Nhật V Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 15, 1-6

"Người ta quyết định l cc ngi ln Girusalem xin cc Tng đồ v nin trưởng giải quyết vấn đề ny".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, c mấy người từ Giuđ đến dạy bảo cc anh em rằng: "Nếu anh em khng chịu cắt b theo luật Ms, th khng được cứu độ". Do đ, Phaol v Barnaba đ tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định l Phaol v Barnaba v một t người khc thuộc phe họ ln Girusalem gặp cc Tng đồ v nin trưởng để xin giải quyết vấn đề ny.

Cc ngi được gio đon tiễn đưa, v khi đi ngang qua Phnix v Samaria, cc ngi kể lại việc dn ngoại trở lại khiến mọi anh em đầy hn hoan. Khi đến Girusalem, cc ngi được gio đon, cc Tng đồ v kỳ lo đn tiếp, rồi cc ngi kể lại bao nhiu việc Thin Cha đ thực hiện với cc ngi. Nhưng c mấy người tn hữu thuộc nhm biệt phi đứng ln ni rằng: "Phải cắt b cho những người dn ngoại v bắt họ cũng phải giữ luật Ms". Cc Tng đồ v cc kỳ lo họp lại cứu xt việc ny.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Ðp: Ti vui mừng khi người ta ni với ti: "Chng ta sẽ tiến vo nh Cha"(c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Ti vui mừng khi người ta ni với ti: "Chng ta sẽ tiến vo nh Cha". Hỡi Girusalem, chn chng ti đang đứng nơi cửa thnh rồi. - Ðp.

2) Girusalem được kiến thiết như thnh tr, được cấu tạo kin cố trong ton thể. Nơi đy cc bộ lạc, cc bộ lạc của Cha tiến ln. - Ðp.

3) Theo luật php của Israel, để ngợi khen danh Cha. Tại đy đ đặt ngai to thẩm phn, ngai to của nh Ðavt. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 16, 28

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha m ra, v đ đến trong thế gian; by giờ Thầy lại bỏ thế gian m về cng Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 15, 1-8

"Ai ở trong Thầy, v Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều tri".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Thầy l cy nho thật, v Cha Thầy l người trồng nho. Nhnh no trong Thầy khng sinh tri th Người chặt đi, cn nhnh no trong Thầy khng sinh tri th Người chặt đi, cn nhnh no sinh tri th Người tỉa sạch để n sai tri hơn. Cc con đ được tỉa sạch nhờ lời Thầy đ ni với cc con. Cc con ở trong Thầy, v Thầy ở trong cc con. Cũng như nhnh nho tự n khng thể sinh tri được, nếu khng dnh liền với cy nho; cc con cũng vậy, nếu khng ở trong Thầy.

"Thầy l cy nho, cc con l nhnh. Ai ở trong Thầy v Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều tri, v khng c Thầy, cc con khng thể lm được g. Ai khng ở trong Thầy, th bị vứt ra ngoi như nhnh nho, v sẽ kh ho, người ta sẽ thu lại, quăng vo lửa cho n chy đi.

"Nếu cc con ở trong Thầy, v lời Thầy ở trong cc con, th cc con muốn g, cứ xin, v sẽ được. Ðy l điều lm Cha Thầy được vinh hiển l cc con sinh nhiều tri, v như thế cc con trở nn mn đệ của Thầy".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch