Cha Nhật V Phục Sinh Năm B

 

Bi Ðọc I: Cv 9, 26-31

"Ngi thuật lại cho cc ng biết trn đường đ thấy Cha thế no".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, khi tới Girusalem, Saol tm cch tiếp xc với cc mn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngi, khng tin rằng ngi đ trở thnh mn đệ. Barnaba dẫn ngi đến gặp cc Tng đồ, v ngi thuật lại cho cc ng biết trn đường ngi đ thấy Cha thế no, đ được Cha phn dạy, v tại Ðamas ngi dạn dĩ xưng danh Ðức Gisu thế no. V từ đ, ngi ra vo Girusalem với cc ng, v dạn dĩ xưng danh Cha. Ngi cũng giảng dạy cho dn ngoại, v tranh luận với những người Hy-lạp, nn họ tm cch giết ngi. Cc anh em biết việc đ, nn đem ngi xuống Xsara, rồi tiễn đưa ngi về Tars.

Hội Thnh được bnh an trong miền Giuđa, Galila v Samaria, sống trong sự knh sợ Cha, được xy dựng v đầy ơn an ủi của Thnh Thần.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 21, 26b-27. 28 v 30. 31-32

Ðp: Lạy Cha, bởi Cha m lời con ca ngợi vang ln trong đại hội (c. 26a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Bởi Cha m lời con ca ngợi vang ln trong đại hội. Con sẽ lm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tn sợ Cha. Bạn cơ bần sẽ ăn v được no n, những kẻ tm kiếm Cha sẽ ca khen Cha: "Tm hồn cc bạn hy vui sống tới mun đời". - Ðp.

2) Thin hạ sẽ ghi lng v trở về với Cha, khắp cng bờ ci địa cầu; v ton thể b tnh chư dn sẽ phủ phục trước thin nhan Cha. Bao người ngủ trong lng đất sẽ tn thờ duy một Cha; bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mnh trước thin nhan. V linh hồn con sẽ sống cho chnh Cha. - Ðp.

3) Miu duệ con sẽ phục vụ Ngi, sẽ tường thuật về Cha cho thế hệ tương lai, v chng kể cho dn hậu sinh biết đức cng minh Cha, rằng: "Ðiều đ Cha đ lm". - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Ga 3, 18-24

"Ðy l giới răn của Người: l chng ta phải yu thương nhau".

Trch thư thứ nhất của Thnh Gioan Tng đồ.

Cc con thn mến, chng ta đừng yu bằng lời ni v miệng lưỡi, nhưng bằng việc lm v chn thật. Do đ, chng ta biết mnh thuộc về sự thật, v sẽ được vững lng trước mặt Cha. V nếu lng chng ta c khiển trch chng ta, th Thin Cha cn lớn hơn lng chng ta v Người thng biết mọi sự.

Cc con thn mến, nếu lng chng ta khng khiển trch, th chng ta tin tưởng nơi Thin Cha, v bất cứ điều g chng ta xin, th chng ta cũng được Người ban cho, v chng ta giữ giới răn Người v lm điều đẹp lng Người.

V đy l giới răn của Người: Chng ta phải tin vo thnh danh Con của Người l Cha Gisu Kit, v phải thương yu nhau, như Người đ ban giới răn cho chng ta. Ai giữ cc giới răn của Người, th ở trong Người v Người ở trong họ. Do điều ny m chng ta biết Người ở trong chng ta, đ l Thnh Thần m Người đ ban cho chng ta.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 15, 4 v 5b

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Cc con hy ở trong Thầy, v Thầy ở trong cc con; ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều tri". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 15, 1-8

"Ai ở trong Thầy v Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều tri".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Thầy l cy nho thật, v Cha Thầy l người trồng nho. Nhnh no trong Thầy khng sinh tri th Người chặt đi, cn nhnh no trong Thầy khng sinh tri th Người chặt đi, cn nhnh no sinh tri th Người tỉa sạch để n sai tri hơn. Cc con đ được tỉa sạch nhờ lời Thầy đ ni với cc con. Cc con ở trong Thầy, v Thầy ở trong cc con. Cũng như nhnh nho tự n khng thể sinh tri được, nếu khng dnh liền với cy nho; cc con cũng vậy, nếu khng ở trong Thầy.

"Thầy l cy nho, cc con l nhnh. Ai ở trong Thầy v Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều tri, v khng c Thầy, cc con khng thể lm được g. Ai khng ở trong Thầy, th bị vứt ra ngoi như ngnh nho, v sẽ kh ho, người ta sẽ thu lại, quăng vo lửa cho n chy đi. Nếu cc con ở trong Thầy, v lời Thầy ở trong cc con, th cc con muốn g cứ xin, v sẽ được. Ðy l điều lm Cha Thầy được vinh hiển l cc con sinh nhiều tri, v như thế cc con trở nn mn đệ của Thầy".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch