Thứ Su sau Cha Nhật IV Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 13, 26-33

"Thin Cha đ lm trọn lời hứa khi cho Ðức Gisu sống lại".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, khi Phaol đến Antikia thuộc xứ Pisiđia, ng ln tiếng trong hội đường rằng: "Thưa chư huynh, con chu Abraham, v những người knh sợ Thin Cha ở giữa chư huynh, lời cứu độ đ đ được rao giảng cho chư huynh. Những người cư ngụ ở Girusalem v cc thủ lnh của họ đ khng nhn nhận Ðức Gisu v cc lời tin tri m họ đọc mỗi ngy Sabbat; thế m họ đ lm ứng nghiệm lời tin tri khi ln n Người. V dầu khng thấy nơi Người lý do no đng phải chết, họ cũng xin Philat cho giết Người. V khi đ hon tất mọi điều đ chp về Người, họ đ tho Người xuống khỏi cy thập gi v mai tng Người trong mồ. Nhưng Thin Cha đ cho Người sống lại từ ci chết vo ngy thứ ba. V trong nhiều ngy, Người đ hiện ra với những kẻ đ cng với Người từ Galila ln Girusalem. By giờ những kẻ đ l những chứng nhn của Người trước mặt dn chng.

"Phần chng ti, chng ti loan bo cho chư huynh hay rằng: lời hứa ban cho tổ phụ chng ta, Thin Cha đ lm hon tất cho chng ta l con chu cc ngi, khi lm cho Ðức Gisu sống lại, như đ chp trong thnh vịnh thứ hai rằng: 'Con l Con Cha, hm nay Cha đ sinh ra Con' ".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 2, 6-7. 8-9. 10-11

Ðp: Con l thi tử của Cha, hm nay Cha đ sinh thnh ra Con (c. 7).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Chnh Ta đ đặt vương nhi Ta trn Sion, ni thnh của Ta. Ta sẽ tuyn rao thnh chỉ của Cha: Cha đ phn bảo cng Ta: "Con l thi tử của Cha, hm nay Cha đ sinh thnh ra Con". - Ðp.

2) Hy xin Cha v Cha sẽ cho Con được chư dn lm phần sản nghiệp, v cng kiệt ci đất lm gia ti. Con sẽ cai trị chng bằng cy gậy sắt, như bnh thợ gốm, Con đem nghiền nt chng ra. - Ðp.

3) Giờ đy, hỡi cc vua, hy nn hiểu biết, qun vương mặt đất nn gic ngộ. Hy knh sợ lm ti Cha v hn hoan mừng Người, hy khiếp run tỏ by sự vng phục Cha. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Cha Kit đ sống lại ra khỏi mồ, Người đ chịu treo trn thập gi v chng ta. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 14, 1-6

"Thầy l đường, l sự thật v l sự sống".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Lng cc con đừng xao xuyến. Hy tin vo Thin Cha v tin vo Thầy. Trong nh Cha Thầy c nhiều chỗ ở, nếu khng, Thầy đ ni với cc con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho cc con. V khi Thầy đ ra đi v dọn chỗ cc con rồi, Thầy sẽ trở lại đem cc con đi với Thầy, để Thầy ở đu th cc con cũng ở đ. Thầy đi đu, cc con đ biết đường rồi". ng Tma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chng con khng biết Thầy đi đu, lm sao chng con biết đường đi?" Cha Gisu đp: "Thầy l đường, l sự thật, v l sự sống. Khng ai đến được với Cha m khng qua Thầy".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch