Cha Nhật IV Phục Sinh Năm B

 

Bi Ðọc I: Cv 4, 8-12

"Ơn cứu độ khng gặp được ở nơi một ai khc".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, Phr được đầy Thnh Thần, đ ni: "Thưa chư vị Thủ lnh ton dn v Kỳ lo, xin hy nghe, nhn v hm nay chng ti bị đem ra xt hỏi về việc thiện đ lm cho một người tn tật, về cch thức m con người đ đ được chữa khỏi, xin chư vị v ton dn Israel biết cho rằng: Chnh nhờ danh Ðức Gisu Kit Nadart, Cha chng ta, Người m chư vị đ đng đinh, v Thin Cha đ cho từ ci chết sống lại, chnh nhờ danh Người m anh ny được lnh mạnh như chư vị thấy đy. Chnh người l vin đ đ bị chư vị l thợ xy loại ra, đ trở thnh vin Ð Gc tường; v ơn cứu độ khng gặp được ở nơi một ai khc. Bởi chưng, khng một Danh no khc ở dưới gầm trời đ được ban tặng cho loi người, để phải nhờ Danh đ m chng ta được cứu độ".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 117, 1 v 8-9. 21-23. 26 v 28cd v 29

Ðp: Phiến đ m những người thợ xy loại bỏ, đ biến nn tảng đ gc tường (c. 22).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hy cảm tạ Cha, v Cha hảo tm, v đức từ bi của Người mun thuở. Tm đến nương tựa Cha, th tốt hơn nương tựa ở loi người. Tm đến nương tựa Cha, th tốt hơn nương tựa những bậc qun vương. - Ðp.

2) Con cảm tạ Cha v Cha đ nghe con, v đ trở nn Ðấng cứu độ con. Phiến đ m những người thợ xy loại bỏ, đ biến nn tảng đ gc tường. Việc đ đ do Cha lm ra, việc đ kỳ diệu trước mắt chng ta. - Ðp.

3) Phc đức cho Ðấng nhn danh Cha m đến, từ nh Cha, chng ti cầu phc cho chư vị. Cha l Thin Cha của con v con cảm tạ Cha, lạy Cha con, con hoan h chc tụng Ngi. Hy cảm tạ Cha, v Cha hảo tm, v đức từ bi của Ngi mun thuở. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Ga 3, 1-2

"Người thế no, chng ta sẽ thấy như vậy".

Trch thư thứ nhất của Thnh Gioan Tng đồ.

Cc con thn mến, cc con hy coi: tnh yu của Cha Cha đối với chng ta thế no, khiến chng ta được gọi l con ci Thin Cha, v sự thật l thế. V đ m thế gian khng nhận biết chng ta, v thế gian khng biết Người. Cc con thn mến, hiện nay, chng ta l con ci Thin Cha, cn chng ta sẽ ra sao th vẫn chưa được tỏ ra. Chng ta biết rằng: khi được tỏ ra, th chng ta sẽ giống như Người, v Người thế no, chng ta sẽ thấy như vậy.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Ta l mục tử tốt lnh, Ta biết cc chin Ta, v cc chin Ta biết Ta". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 10, 11-18

"Mục tử tốt lnh th mạng sống v chin".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn: "Ta l mục tử tốt lnh. Mục tử tốt lnh th mạng sống v chin. Kẻ lm thu khng phải l chủ chin, v cc chin khng phải l của người ấy, nn khi thấy si đến, n bỏ chin m trốn. Si sẽ bắt chin v lm chng tản mt. Kẻ chăn thu chạy trốn, v l đứa chăn thu, v chẳng tha thiết g đến đn chin. Ta l mục tử tốt lnh, Ta biết cc chin Ta, v cc chin Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta v Ta biết Cha, v Ta th mạng sống v đn chin. Ta cn những chin khc khng thuộc đn ny; cả những chin đ Ta cũng phải mang về đn; chng sẽ nghe tiếng Ta. V sẽ chỉ c một đn chin v một chủ chin. V lẽ ny m Cha yu mến Ta, l Ta th mạng sống để rồi lấy lại. Khng ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta th mạng sống. Ta c quyền th mạng sống v cũng c quyền lấy lại. Ð l mệnh lệnh Ta đ nhận nơi Cha Ta".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch