Thứ Hai sau Cha Nhật III Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 6, 8-15

"Họ khng thể đương đầu với sự khn ngoan v Thnh Thần vẫn gip cho ng ni".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, Tphan đầy n sủng v sức mạnh, lm nn những điều kỳ diệu v những php lạ cả thể trong dn. Bấy giờ c nhm người kia thuộc hội đường mệnh danh l "của những người Tự Do, người Xirn v Alexandria", v những người khc từ xứ Cilicia v Tiểu , đ nổi dậy. Họ tranh luận với Tphan, nhưng họ khng thể đương đầu với sự khn ngoan v Thnh Thần vẫn gip cho ng ni. Họ xi giục một số người ni ln rằng: "Chng ta đ nghe n ni những lời lộng ngn phạm đến Ms v Thin Cha". Họ xch động dn chng, cc kỳ lo v luật sĩ; rồi họ tun đến bắt Tphan điệu tới cng nghị. Họ đưa ra những người lm chứng gian ni rằng: "Tn ny khng ngớt ni những lời xc phạm đến nơi thnh v lề luật, v chng ti nghe n ni rằng: "ng Gisu Nadart sẽ ph nơi ny, v thay đổi cc tập tục Ms truyền lại cho chng ta". Ton thể cử toạ trong cng nghị chăm ch nhn Tphan, thấy mặt người giống như mặt thin thần.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 118, 23-24. 26-27. 29-30

Ðp: Phc cho ai theo đường lối tinh ton (c. 1a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Dầu vua cha hội lại v bung lời đả kch, ti tớ Ngi vẫn suy gẫm về thnh chỉ Ngi. V cc lời nghim huấn của Ngi l điều con ưa thch, cc thnh chỉ Ngi l những bậc cố vấn của con. - Ðp.

2) Con đ trnh by đường lối của con v Cha nghe con, xin dạy bảo con cc thnh chỉ của Ngi. Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Cha, để con suy gẫm cc điều kỳ diệu của Ngi. - Ðp.

3) Xin đưa con xa cch con đường gian dối, v rộng tay ban luật php của Ngi cho con. Con đ chọn con đường chn lý, con quyết tm theo cc thnh chỉ của Ngi. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 16, 28

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha m ra, v đ đến trong thế gian, rồi by giờ Thầy bỏ thế gian m về cng Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 6, 22-29

"Hy ra cng lm việc khng phải v của ăn hay hư nt, nhưng v của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Hm sau, đm người cn ở lại bn kia biển thấy rằng khng c thuyền no khc, duy chỉ c một chiếc, m Cha Gisu khng ln thuyền đ với cc mn đệ, chỉ c cc mn đệ ra đi m thi. Nhưng c nhiều thuyền khc từ Tibria đến gần nơi dn chng đ được ăn bnh. Khi đm đng thấy khng c Cha Gisu ở đ, v mn đệ cũng khng, họ liền xuống cc thuyền kia v đến Capharnaum tm Cha Gisu.

Khi gặp Người ở bờ biển bn kia, họ ni với Người: "Thưa Thầy, Thầy đến đy bao giờ?" Cha Gisu đp: "Thật, Ta bảo thật cc ngươi, cc ngươi tm ta khng phải v cc ngươi đ thấy những dấu lạ, nhưng v cc ngươi đ được ăn bnh no n. Cc ngươi hy ra cng lm việc khng phải v của ăn hay hư nt, nhưng v của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, l của ăn Con Người sẽ ban cho cc ngươi. Người l Ðấng m Thin Cha Cha đ ghi dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chng ti phải lm g để gọi l lm việc của Thin Cha?" Cha Gisu đp: "Ðy l cng việc của Thin Cha, l cc ngươi hy tin vo Ðấng Ngi sai đến".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch