Thứ Năm sau Cha Nhật II Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 5, 27-33

"Chng ti l nhn chứng cc lời đ cng với Thnh Thần".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Hm ấy, khi cc thủ hạ dẫn cc tng đồ đi, họ đem cc ngi ra trước cng nghị. Vị thượng tế hỏi cc ngi rằng: "Ta đ ra lệnh cấm cc ngươi nhn danh ấy m giảng dạy. Thế m cc ngươi đ giảng dạy gio lý cc ngươi khắp cả Girusalem; cc ngươi cn muốn lm cho mu người đ lại đổ trn chng ti ư?" Phr v cc tng đồ trả lời rằng: "Phải vng lời Thin Cha hơn l vng lời người ta. Thin Cha của cha ng chng ta đ cho Ðức Gisu sống lại, Ðấng m cc ng đ giết khi treo Ngi trn thập gi. Thin Cha đ dng quyền năng tn Ngi lm thủ lnh v lm Ðấng Cứu Ðộ, để ban cho Israel được ăn năn sm hối v được ơn tha tội. Chng ti l nhn chứng cc lời đ cng với Thnh Thần, Ðấng m Thin Cha đ ban cho mọi kẻ vng lời Người?" Khi nghe những lời đ, họ liền phẫn nộ v tm mưu giết cc ngi.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 33, 2 v 9. 17-18. 19-20

Ðp: Ka người đau khổ cầu cứu v Cha đ nghe (c. 7a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Ti chc tụng Cha trong mọi lc, miệng ti hằng lin lỉ ngợi khen Người. Cc bạn hy nếm thử v hy nhn coi, cho biết Cha thiện hảo nhường bao; phc đức ai tm nương tựa ở nơi Người. - Ðp.

2) Cha ra mặt chống người lm c, để tẩy trừ di tch chng nơi trần ai. Người hiền đức ku cầu v Cha nghe lời họ, Ngi cứu họ khỏi mọi nỗi u lo. - Ðp.

3) Cha gần gũi những kẻ đoạn trường, v cứu chữa những tm hồn đau thương giập nt. Người hiền đức gặp nhiều bước gian trun, nhưng Cha lun lun giải thot. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 16, 7 v 13

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy sẽ sai Thần Chn Lý đến, người sẽ dạy cc con biết tất cả sự thật". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 3, 31-36

"Ðức Cha Cha thương mến Con Ngi, nn ban ton quyền trong tay Con Ngi".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, ng Gioan ni để lm chứng về Cha Gisu rằng: "Ðấng từ trn cao m đến th vượt trn hết mọi người. Kẻ bởi đất m ra, th thuộc về đất v ni những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời m đến th vượt trn hết mọi người. Ðiều g Người thấy v nghe, th Người lm chứng về điều đ. Nhưng lời chứng của Người khng ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, th quả quyết Thin Cha l Ðấng chn thật. Ðấng được Thin Cha sai đến th ni lời của Thin Cha, v được Cha ban cho thần linh khn lường. Cha yu mến Con, nn đ ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vo Con th c sự sống đời đời. Cn ai khng tin vo Con, th sẽ khng được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thin Cha đ nặng trn người ấy".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch