Thứ Tư sau Cha Nhật II Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 5, 17-26

"Ka, những người m cc ng tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dn chng trong đền thờ".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, vị thượng tế v mọi người thuộc phe ng, tức l phi Sađốc, đầy lng phẫn nộ; họ ra tay bắt cc tng đồ tống ngục. Nhưng đến đm, Thin Thần Cha mở cửa ngục, dẫn cc ngi đi v ni: "Hy đi vo đền thờ giảng dạy cho dn chng biết mọi lời hằng sống ny". Nghe lệnh ấy, sng sớm cc ngi vo đền thờ v giảng dạy.

Lc bấy giờ vị thượng tế v cc người thuộc phe ng đến, triệu tập cng nghị v tất cả cc vị kỳ lo trong dn Israel, rồi sai người vo t dẫn cc tng đồ ra. Khi thủ hạ đến nơi, mở cửa ngục, khng thấy cc tng đồ, họ liền trở về bo co rằng: "Thật chng ti thấy cửa ngục đng rất kỹ lưỡng, lnh canh vẫn đứng gc ngoi cửa, nhưng khi chng ti mở cửa ra, th khng thấy ai ở bn trong cả".

Khi nghe cc lời đ, vin lnh binh cai đền thờ v cc thượng tế rất lng tng, khng biết r cng việc đ xảy đến cho cc tng đồ. Lc đ c người đến bo tin cho họ rằng: "Ka, những người m cc ng đ tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dn chng trong đền thờ". Bấy giờ vin lnh binh cng cc thủ hạ tới dẫn cc tng đồ đi m khng dng bạo lực, v sợ bị dn chng nm đ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ðp: Ka người đau khổ cầu cứu v Cha đ nghe (c. 7a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Ti chc tụng Cha trong mọi lc, miệng ti hằng lin lỉ ngợi khen Người. Trong Cha linh hồn ti hnh diện, bạn ngho hy nghe v hy mừng vui. - Ðp.

2) Cc bạn hy cng ti ca ngợi Cha, cng nhau ta hy tn tạ danh Người. Ti cầu khẩn Cha, Cha đ nhậm lời, v Người đ cứu ti khỏi mọi điều lo sợ. - Ðp.

3) Hy nhn về Cha để cc bạn vui tươi, v cc bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Ka người đau khổ cầu cứu v Cha đ nghe, v Người đ cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Ðp.

4) Thin Thần Cha hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Cha v bnh chữa họ. Cc bạn hy nếm thử v hy nhn coi, cho biết Cha thiện hảo nhường bao; phc đức ai nương tựa ở nơi Người. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 14, 26

Alleluia, alleluia! - Thnh Thần sẽ dạy cc con mọi điều, v sẽ nhắc nhở cho cc con tất cả những g Thầy đ ni với cc con. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 3, 16-21

"Thin Cha đ sai Cha Con đến để thế gian nhờ Người m được cứu độ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu ni với Nicđm rằng: "Thin Cha đ yu thế gian đến nỗi đ ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, th khng phải hư mất, nhưng được sống đời đời, v Thin Cha khng sai Con của Người ging trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người m được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, th khng bị luận phạt. Ai khng tin th đ bị luận phạt rồi, v khng tin vo danh Con Một Thin Cha v đy l n luận phạt: l sự sng đ đến thế gian v người đời đ yu sự tối tăm hơn sự sng, v hnh động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hnh động xấu xa th ght sự sng, v khng đến cng sự sng, sợ những việc lm của mnh bị khiển trch, nhưng ai hnh động trong sự thật, th đến cng sự sng, để hnh động của họ được sng tỏ, l họ đ hnh động trong Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch