Thứ Năm sau Lễ Tro

 

Bi Ðọc I: Ðnl 30, 15-20

"Hm nay ti đề nghị với anh em về sự chc lnh v sự chc dữ".

Trch sch Ðệ Nhị Luật.

Ms ni với dn rằng: Ny hm nay ti gii by cho anh em về sự sống v hạnh phc, về sự chết v bất hạnh. Hy yu mến Cha l Thin Cha anh em, hy đi trong đường lối Người v tun giữ cc giới răn, những lề luật v cc huấn lệnh của Người, hầu anh em được sống v tăng số, v Cha chc lnh cho anh em trn phần đất m anh em sẽ chiếm hữu. Nhưng nếu lng anh em khng quay về, khng muốn nghe, v chạy theo lầm lạc, thờ lạy v phụng sự cc thần khc, th hm nay ti tuyn bố với anh em rằng anh em sẽ chết, khng được sống trn phần đất bn kia sng Giođan m anh em sẽ chiếm hữu. Hm nay, ti xin trời đất lm chứng rằng: ti đ đề nghị với anh em về sự sống v sự chết, sự chc lnh v sự chc dữ. Vậy hy chọn lựa sự sống để anh em v dng di anh em được sống. Hy yu mến Cha l Thin Cha anh em, hy tun phục lệnh Người v lin kết với Người, v Người l sự sống v l sự sống lu di của anh em, để anh em được ở trong đất nước m Cha đ hứa ban cho tổ phụ anh em l Abraham, Isaac v Giacp".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 1, 1-2. 3. 4 v 6

Ðp: Phc thay người đặt niềm tin cậy vo Cha (Tv 39, 5a).

Xướng: 1) Phc cho ai khng theo mưu toan kẻ gian c, khng đứng trong đường lối những tội nhn, khng ngồi chung với những qun nhạo bng, nhưng vui thoả trong lề luật Cha, v suy ngắm luật Cha đm ngy. - Ðp.

2) Họ như cy trồng bn suối nước, trổ sinh hoa tri đng ma; l cy khng bao giờ tn a. Tất cả cng việc họ lm đều thịnh đạt. - Ðp.

3) Kẻ gian c khng được như vậy, họ như vỏ trấu bị gi cuốn đi; v Cha canh giữ đường người cng chnh, v đường kẻ gian c dẫn tới diệt vong. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: 2 Cr 6,2b

Ðy l lc thuận tiện, đy l ngy cứu độ.

 

Phc m: Lc 9, 22-25

"Ai bỏ mạng sống mnh v Ta, sẽ được sống".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Con Người phải đau khổ nhiều, bị cc vị Kỳ lo, cc Thượng tế, v cc Luật sĩ khai trừ v giết chết, nhưng ngy thứ ba Người sẽ sống lại".

Cha ni với mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hy bỏ mnh, vc thập gi mnh hằng ngy m theo Ta. V chưng, ai muốn giữ mạng sống mnh, th sẽ mất; cn ai mất mạng sống v Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời li cả thế gian, m phải thiệt mất mạng sống, th được ch g?"

Ð l lời Cha.

 

 

THNH LỄ TẤT NIN

Bi Ðọc I : Is 63,7-9

Ti xin dng lời ca tụng Đức Cha, v lng nhn hậu lớn lao của Người

Bi trch sch tin tri Isaia

Ti xin nhắc lại n nghĩa Đức Cha, dng lời ca tụng Đức Cha, v tất cả những g Đức Cha đ thực hiện cho chng ti, v lng nhn hậu lớn lao của Người đối với nh Israel v những g Người đ thực hiện, bởi lng Người đầy thương xt v lắm nghĩa giu n.

Người đ phn : "Thật, chng l dn của Ta, l những đứa con khng biết lừa dối !" V đối với họ, Người đ l một vị cứu tinh, trong mọi cơn quẫn bch. Khng phải l một sứ giả hay một thin thần đ cứu thot họ, nhưng l chnh tn nhan Người. V yu mến v thương cảm, chnh Người đ chuộc họ về, đ vực họ dậy v mang họ đi suốt thời gian qu khứ.

Đ l Lời Cha.

 

Đp ca : Tv 135,1.3.4.23.25.26 (Đ. c.1b)

Đp: Mun ngn đời Cha vẫn trọn tnh thương.

1) Hy tạ ơn Cha v Cha nhn từ,
mun ngn đời Cha vẫn trọn tnh thương.
Hy tạ ơn Cha cc cha,
mun ngn đời Cha vẫn trọn tnh thương.


2) Chỉ c Người lm nn những kỳ cng vĩ đại,
mun ngn đời Cha vẫn trọn tnh thương,
Cha đ nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn,
mun ngn đời Cha vẫn trọn tnh thương.


3) Người ban lương thực cho tất cả chng sinh,
mun ngn đời Cha vẫn trọn tnh thương.
Hy tạ ơn Thin Cha cửu trng,
mun ngn đời Cha vẫn trọn tnh thương.

Bi Ðọc II : 1Cr 1, 3-9

"Ti hằng cảm tạ Cha thay cho anh em".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint

Anh em thn mến, chc cho anh em đầy n sủng v bnh an của Thin Cha l Cha chng ta, v của Ðức Gisu Kit. Ti hằng cảm tạ Cha thay cho anh em, v ơn đ ban cho anh em trong Cha Gisu Kit. V chưng, trong Ngi, anh em được trn đầy mọi ơn: ơn ngn ngữ v ơn hiểu biết, đng như Cha Kit đ minh chứng nơi anh em, khiến anh em khng cn thiếu ơn no nữa trong khi mong chờ Ðức Gisu Kit, Cha chng ta tỏ mnh ra. Cũng chnh Ngi sẽ ban cho anh em bền vững đến cng, khng c g đng khiển trch trong ngy Ðức Gisu Kit, Cha chng ta ngự đến. Thin Cha l Ðấng Trung Tn đ ku mời anh em hiệp nhất với Con của Người l Ðức Gisu Kit, Cha chng ta.

Ð l Lời Cha.

 

Tung h Tin Mừng : Lc 1,49

Cha đ lm cho ti những điều cao cả, thật danh Người ch thnh ch tn.

 

Tin Mừng : Lc 1, 39-55

"Linh hồn ti ngợi khen Cha".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca

Trong những ngy ấy, Maria chỗi dậy, vội v ln đường, đến miền ni, vo một thnh thuộc chi tộc Giuđa. B vo nh ng Dacaria v cho b Elisabeth. V khi b Elisabeth nghe lời cho của Maria, th hi nhi nhảy mừng trong lng b, v b Elisabeth được đầy Cha Thnh Thần. B ku lớn tiếng rằng: "B được chc phc giữa cc người phụ nữ, v Con lng B được chc phc. Bởi đu ti được Mẹ Cha ti đến viếng thăm ti? V ny tai ti vừa nghe lời B cho, hi nhi liền nhảy mừng trong lng ti. Phc cho B l kẻ đ tin rằng lời Cha phn cng B sẽ được thực hiện".

V Maria ni: "Linh hồn ti ca ngợi Cha, v thần tr ti hoan hỉ trong Thin Cha, Ðấng Cứu Ðộ ti, v Người đ nhn đến phận hn ti tớ Người, thực từ đy thin hạ mun đời sẽ khen rằng ti c phước, v Ðấng đ lm cho ti những điều trọng đại, Người quyền năng, v Danh Người l thnh. Ðức từ bi Người tự đời nọ tới đời kia dnh cho những ai knh sợ Người. Người đ vung cnh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lng tr kiu căng. Người lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vng, v nng cao những người phận nhỏ; người đi kht, Người cho no đầy thiện hảo, bọn giu sang, Người đuổi về tay khng. Người đ nhận săn sc Israel ti tớ Người, bởi nhớ lại lng từ bi của Người, như Người đ phn cng tổ phụ chng ti, cho Abraham v miu duệ ng tới mun đời".

Ð l Lời Cha.

 

 

 

THNH LỄ GIAO THỪA

Bi đọc I : Ds 6, 22-27

"Họ sẽ ku cầu danh Ta trn con ci Israel v Ta sẽ chc lnh cho chng".

Bi trch sch Dn Số

Cha phn cng Ms rằng: "Hy ni với Aaron v con ci n rằng: Cc ngươi hy chc lnh cho con ci Israel; hy ni với chng thế ny: "Xin Cha chc lnh cho con, v gn giữ con. Xin Cha tỏ nhan thnh Cha cho con, v thương xt con. Xin Cha gh mặt lại cng con, v ban bằng yn cho con". Họ sẽ ku cầu danh Ta trn con ci Israel, v Ta sẽ chc lnh cho chng".

Đ l Lời Cha.

 

ĐP CA: Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8

Đp: Ơn ph hộ chng ta ở nơi danh Cha, l Đấng dựng nn cả đất trời.

1) Ti ngước mắt nhn ln rặng ni, ơn ph hộ ti đến tự nơi nao? Ơn ph hộ ti đến từ Đức Cha l Đấng dựng nn cả đất trời.


2) Xin Đấng gn giữ bạn đừng để bạn lỡ chn trật bước, xin Người chớ ngủ qun. Đấng gn giữ t-ra-en, lẽ no chợp mắt ngủ qun cho đnh!.


3) Chnh Cha l Đấng canh giữ bạn, chnh Cha l Đấng vẫn chở che, Người lun lun ở gần kề. Ngy su khắc, vầng khng tc hoạ, đm năm canh, vnh nguyệt chẳng hại chi.


4) Ngy su khắc, vầng khng tc họa. Đm năm canh, vnh nguyệt chẳng hại chi, Cha gn giữ bạn khng khi bất hạnh, bảo vệ cho sinh mạng an ton.


5) Cha giữ gn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gn cho sinh mệnh an ton. Cha giữ gn bạn lc ra vo lui tới, từ giờ đy cho đến mi mun đời.

 

Bi Đọc II : 1Tx 5, 16-26.28

Hy cầu nguyện khng ngừng. Hy tạ ơn Cha trong mọi hon cảnh.

Bi trch thư thứ nhất của thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Thxalnica

Anh em thn mến, anh em hy vui mừng lun. Hy cầu nguyện khng ngừng. Trong mọi việc, hy cảm tạ Cha. V đ l thnh ý Thin Cha về tất cả anh em trong Cha Gisu Kit. Đừng dập tắt Thnh Thần; đừng khinh khi cc lời tin tri, nhưng hy nghiệm xt mọi sự, điều g tốt hy giữ lại. Hy trnh xa sự dữ dưới mọi hnh thức.

Xin chnh Thin Cha bnh an thnh ho anh em ton diện, để thần tr, linh hồn v thể xc anh em được gn giữ ton vẹn trong ngy Đức Gisu Kit Cha chng ta ngự đến. Đấng đ ku gọi anh em, chnh Người l Đấng Trung Tn. Chnh Người sẽ thực hiện. Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chng ti nữa. Tất cả anh em hy hn cho nhau một cch thnh thiện. Chc anh em được đầy n sủng của Đức Gisu Kit, Cha chng ta.

Đ l Lời Cha.

 

Tung h Tin Mừng : 1Sb 29, 10.11b

Lạy Cha l Thin Cha Israel tổ phụ chng con, Cha đng được chc tụng; mọi tạo vật trn trời dưới đất đều l của Cha.

 

Tin Mừng : Mt 5,1-10

"Phc cho những ai c tinh thần ngho kh, v Nước Trời l của họ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu

Khi ấy, Cha Gisu thấy đon lũ đng đảo, Người đi ln ni, v lc Người ngồi xuống, cc mn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phc cho những ai c tinh thần ngho kh, v Nước Trời l của họ.

Phc cho những ai đau buồn, v họ sẽ được ủi an.

Phc cho những ai hiền lnh, v họ sẽ được Ðất Nước lm cơ nghiệp.

Phc cho những ai đi kht điều cng chnh, v họ sẽ được no thoả.

Phc cho những ai hay thương xt người, v họ sẽ được xt thương.

Phc cho những ai c lng trong sạch, v họ sẽ được nhn xem Thin Cha.

Phc cho những ai ăn ở thuận ha, v họ sẽ được gọi l con Thin Cha.

Phc cho những ai bị bch hại v lẽ cng chnh, v Nước Trời l của họ".

Ð l Lời Cha.

 

Hoặc: Mt 7,7-11

"Ai xin th sẽ được".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Hy xin th sẽ được; hy tm th sẽ gặp; hy g cửa th sẽ mở cho. V bất cứ ai xin th sẽ nhận được; ai tm th sẽ gặp; ai g cửa sẽ mở cho. No ai trong cc con thấy con mnh xin bnh, m lại đưa cho n hn đ ư? Hay l n xin con c m lại trao cho n con rắn ư? Vậy nếu cc con, d l kẻ xấu, cn biết lấy của tốt m cho con ci, th huống chi Cha cc con, Ðấng ở trn trời, sẽ ban những sự lnh biết bao cho kẻ cầu khẩn Người?"

Ð l Lời Cha. 

 

 

 

Trang ch