Cha Nhật IV Ma Vọng Năm B

 

Bi Ðọc I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

"Nước Ðavt sẽ tồn tại mun đời trước mặt Cha".

Bi trch sch Samuel quyển thứ hai.

Khi ấy vua Ðavt ngự trong đền v khi Cha cho ng được bằng yn tư bề, khỏi mọi qun th chung quanh, th vua ni với tin tri Nathan rằng: "ng thấy khng? Ta ở trong nh lm bằng gỗ b hương, cn hm bia Cha th để ở trong lều bằng da ư?" Nathan trả lời với vua rằng: "Ðiều vua nghĩ trong lng, vua hy đi thực hiện, v Cha ở với vua". Nhưng xảy ra l, đm ấy, c lời Cha phn cng Nathan rằng: "Hy ni với Ðavt ti tớ Ta rằng: "Cha phn thế ny: C phải ngươi sẽ xy cất cho Ta một ngi nh để ở chăng?"

"Ta đ đem ngươi ra khỏi đồi cỏ, lc ngươi cn theo sau đon chin, để ngươi trở nn thủ lnh Israel dn Ta, v Ta ở cng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta đ tiu diệt mọi qun th trước mặt ngươi, v Ta sẽ lm cho danh ngươi nn cao trọng như danh cc bậc vĩ nhn trn mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dn ta, v Ta sẽ vun trồng n tại đ. N sẽ ở đ v sẽ khng cn bị khuấy rối nữa. Con ci sự dữ sẽ khng cn đến đn p n như xưa nữa, như ngy Ta thiết lập cc vị Thẩm phn trn Israel dn Ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yn khỏi mọi qun th, v Cha phn trước cho ngươi biết l Cha sẽ tạo lập cho ngươi một nh. Nh của ngươi v triều đại ngươi sẽ vững chắc đến mun đời trước mặt Ta; ngi bu ngươi sẽ vững bền mi mi".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 88, 2-3. 4-5. 27 v 29

Ðp: Lạy Cha, con sẽ ca ngợi tnh thương của Cha tới mun đời (x. c. 2a).

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tnh thương của Cha tới mun đời, qua mọi thế hệ, miệng con loan truyền lng trung thnh Cha, v Ngi đ phn: "Tnh thương của Ta đứng vững mun đời"; trn ci trời cao, Ngi thiết lập lng trung tn. - Ðp.

2) Ta đ ký minh ước cng người ta tuyển lựa, Ta đ thề cng Ðavt l ti tớ của Ta rằng: "Cho tới mun đời Ta bảo tồn miu duệ của ngươi, v Ta thiết lập ngai bu ngươi qua mun thế hệ". - Ðp.

3) Chnh người sẽ thưa cng Ta: "Cha l Cha con, v Thin Cha l Ð Tảng cứu độ của con". Ðời đời Ta sẽ dnh cho người lng sủng i, v lời ước Ta ký với người sẽ được mi mi duy tr. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Rm 16, 25-27

"Mầu nhiệm được giữ kn từ đời đời, nay được tỏ by".

Bi trch thơ Thnh Phaol Tng đồ gởi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, knh chc Ðấng c quyền năng lm cho anh em được vững vng theo Phc m ti loan truyền, v lời giảng dạy của Cha Gisu Kit, theo mạc khải mầu nhiệm được giữ kn từ đời đời, nhưng nay được tỏ by, v nhờ cc tin tri ghi chp theo lệnh của Thin Cha hằng hữu, được thng tri cho cc Dn Ngoại, để dẫn đưa họ về vng phục đức tin.

Knh chc Thin Cha, Ðấng khn ngoan độc nhất, nhờ Cha Gisu Kit, knh chc Người vinh quang mun đời! Amen.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Lc 1, 38

Alleluia, alleluia! - Ny ti l ti tớ Cha, ti xin vng như lời Thin thần truyền. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 1, 26-38

"Ny Trinh Nữ sẽ thụ thai v sẽ sinh một con trai".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, thin thần Gabriel được Cha sai đến một thnh xứ Galila, tn l Nadart, đến với một trinh nữ đ đnh hn với một người tn l Giuse, thuộc chi họ Ðavt, trinh nữ ấy tn l Maria.

Thin thần vo nh trinh nữ v cho rằng: "Knh cho trinh nữ đầy ơn phước, Thin Cha ở cng trinh nữ". Nghe lời đ, trinh nữ bối rối v tự hỏi lời cho đ c ý nghĩa g.

Thin thần liền thưa: "Maria đừng sợ, v đ được ơn nghĩa với Cha. Ny trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai v đặt tn l Gisu. Người sẽ nn cao trọng v được gọi l Con Ðấng Tối Cao. Thin Cha sẽ ban cho Người ngi bu Ðavt tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nh Giacp, v triều đại Người sẽ v tận".

Nhưng Maria thưa với thin thần: "Việc đ xảy đến thế no được, v ti khng biết đến người nam?"

Thin thần thưa: "Cha Thnh Thần sẽ đến với trinh nữ v uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trm trinh nữ. V thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ l Ðấng Thnh v được gọi l Con Thin Cha. V ny, Isave chị họ trinh nữ cũng đ thụ thai con trai trong lc tuổi gi v nay đ mang thai được su thng, người m thin hạ gọi l son sẻ; v khng c việc g m Cha khng lm được".

Maria liền thưa: "Ny ti l ti tớ Cha, ti xin vng như lời Thin thần truyền". V thin thần co biệt trinh nữ.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch