Thứ Tư Tuần III Ma Vọng

 

Bi Ðọc I: Is 45, 6b-8. 18. 21b-26

"Trời cao, hy đổ sương mai!"

Trch sch Tin tri Isaia.

Chnh Ta l Cha, v khng c Cha no khc. Ta đ dựng nn nh sng v tối tăm. Ta đ dựng nn hạnh phc v tai hoạ. Chnh Ta l Thin Cha đ lm những sự ấy. Trời cao, hy đổ sương mai! Ngn my, hy mưa Ðấng Cng Chnh! Ðất hy mở ra v trổ sinh Ðấng Cứu Ðộ, v đồng thời sự cng chnh hy xuất hiện. Chnh Ta l Cha đ dựng nn loi người. V Thin Cha, Ðấng đ dựng nn cc tầng trời, chnh Người đ dựng nn địa cầu, đ tạo ra v lm cho (n) bền vững. Người khng dựng nn địa cầu hoang vu, nhưng đ dựng nn cho người ta ở, chnh Người phn: Ta l Cha v khng c Cha no khc. No Ta chẳng phải l Cha, v ngoi Ta, cn c Cha no khc đu? Khng c Thin Cha cng bnh v cứu độ no khc ngoi Ta.

Hỡi cc người ở tận cng tri đất, hy trở lại cng Ta v cc ngươi sẽ được cứu thot. V Ta l Thin Cha v khng c Cha no khc. Ta lấy tn Ta m thề; lời cng chnh pht xuất từ miệng Ta sẽ khng trở lại: mọi gối sẽ quỳ xuống trước mặt Ta, v mọi lưỡi sẽ lấy tn Ta m thề rằng: Nhờ Cha m ti sẽ được cng chnh v sức mạnh. Người ta sẽ đến cng Cha, v mọi kẻ chống đối Người sẽ phải hổ thẹn. Ton thể dng di Israel sẽ được cng chnh ho v được hiển vinh.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ðp: Hỡi cc tầng trời, hy đổ sương mai! Hỡi ngn my, hy mưa Ðấng Cng Chnh! (Is 45,8).

Xướng: 1) Ti sẽ nghe Cha l Thin Cha của ti phn bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phn bảo về sự bnh an. Vng, ơn cứu độ Cha gần đến cho những ai tn sợ Cha, để vinh quang Cha ngự trị trong đất nước chng ta. - Ðp.

2) Lng nhn hậu v trung thnh gặp gỡ nhau, đức cng minh v sự bnh an hn nhau u yếm. Từ mặt đất, đức trung thnh sẽ nở ra, v đức cng minh từ trời nhn xuống. - Ðp.

3) Vng, Cha sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, v đất nước chng ta sẽ sinh bng tri. Ðức cng minh sẽ đi trước thin nhan Cha, v ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Cha đến, hy ra đn Người, chnh Người l Hong tử Bnh an. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 7, 19-23 (Hl 18b-23)

"Hy thuật lại với Gioan những điều cc ng đ nghe v đ thấy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số mn đệ của mnh, sai họ đến thưa Cha Gisu rằng: "Ngi l Ðấng phải đến chăng, hay chng ti cn phải chờ đợi Ðấng no khc?" Khi những người ny đến cng Cha Gisu, họ thưa Ngi rằng: "Gioan Tẩy Giả sai chng ti đến hỏi Ngi: Ngi c phải l Ðấng phải đến, hay chng ti cn phải đợi Ðấng no khc?" Ngay lc đ, Cha chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền v quỷ m, v cho nhiều người m được thấy. Ngi đp lại rằng: "Cc ng hy về thuật lại cho Gioan những điều cc ng đ nghe v đ thấy: người m xem được, người qu đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ ngho kh được rao giảng tin mừng; v phc cho ai khng vấp phạm v Ta".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch