Thứ Ba Tuần III Ma Vọng

 

Bi Ðọc I: Xp 3, 1-2. 9-13

"Cha hứa ban ơn cứu độ cho những người ngho kh".

Trch sch tin tri Xphnia.

Cha phn: Khốn cho thnh phản nghịch v uế, cho thnh lm sự hung bạo. N khng nghe lời, khng chịu sửa dạy, khng tin tưởng vo Thin Cha, khng đến gần Cha mnh.

Bấy giờ Ta sẽ cho dn Ta mi miệng thanh sạch để mọi người ku cầu danh Cha v nhất tm phụng sự Người. Từ pha bn kia cc sng xứ Ethipi, con ci những kẻ tha hương ku cầu Ta, đem lễ vật đến dng cho Ta.

Ngy đ, ngươi sẽ khng cn phải xấu hổ v cc lỗi lầm của ngươi đ phạm đến Ta. V Ta sẽ cất xa khỏi ngươi những kẻ chiến thắng kiu căng v từ đy, ngươi sẽ mi mi được vinh quang trn ni thnh Ta. Ta sẽ để lại giữa ngươi một dn tộc ngho kh v thiếu thốn v họ sẽ tin tưởng vo danh Cha. Những người Israel cn st lại sẽ khng lm điều gian c, khng ni dối, người ta khng thấy chng ni lời phỉnh gạt. Chng sẽ như đn chin ăn cỏ v nghỉ ngơi, v sẽ khng ai lm phiền chng.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 v 23

Ðp: Ka người đau khổ cầu cứu v Cha đ nghe (c. 7a).

Xướng: 1) Ti chc tụng Cha trong mọi lc; miệng ti hằng lin lỉ ngợi khen Ngi. Trong Cha, linh hồn ti hnh diện. Bạn ngho hy nghe v hy vui mừng. - Ðp.

2) Hy nhn về Cha, để cc bạn sẽ vui tươi, v cc bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Ka người đau khổ cầu cứu v Cha đ nghe, v Ngi đ cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Ðp.

3) Thin Cha ra mặt chống người lm c, để tẩy trừ di tch chng nơi trần ai. Người hiền đức ku cầu v Cha nghe lời họ, Ngi cứu họ khỏi mọi nỗi u lo. - Ðp.

4) Thin Cha gần gũi những kẻ đoạn trường, v cứu chữa những tm hồn đau thương tan nt. Thin Cha cứu chữa linh hồn ti tớ của Ngi, v phm ai tm đến nương tựa nơi Ngi, người đ sẽ khng phải đền bồi tội lỗi. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Ny đy Cha đến để cứu dn Người; hạnh phc thay những ai sẵn sng đn rước Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 21, 28-32

"Gioan đến v những kẻ tội lỗi tin ngi".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc thượng tế v cc kỳ lo trong dn rằng: "Cc ng nghĩ sao? Người kia c hai người con. ng đến với đứa con thứ nhất v bảo: "Ny con, hm nay con hy đi lm vườn cho cha!" N thưa lại rằng: "Con khng đi". Nhưng sau n hối hận v đi lm. ng đến gặp đứa con thứ hai v cũng ni như vậy. N thưa lại rằng: "Thưa cha, vng, con đi". Nhưng n lại khng đi. Ai trong hai người con đ lm theo ý cha mnh?" Họ đp: "Người con thứ nhất". Cha Gisu bảo họ: "Quả thật, Ta bảo cc ng, những người thu thuế v gi điếm sẽ vo nước Thin Cha trước cc ng. V Gioan đ đến với cc ng trong đường cng chnh, v cc ng khng tin ngi; nhưng những người thu thuế v gi điếm đ tin ngi. Cn cc ng, sau khi xem thấy điều đ, cc ng cũng khng hối hận m tin ngi".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch