Thứ Hai Tuần III Ma Vọng

 

Bi Ðọc I: Ds 24, 2-7. 15-17a

"Ngi sao từ nh Giacp mọc ln".

Trch sch Dn Số.

Trong những ngy ấy, Balaam ngước mắt ln nhn Israel cắm trại theo từng bộ lạc, v Thnh Thần Cha ngự xuống trn ng, ng liền tuyn sấm v ni: "Lời sấm của Balaam, con ng Beor, lời sấm của người đang mở mắt; lời sấm của người nghe lời Thin Cha, của người chim ngắm Ðấng Ton Năng, của người ng m mắt vẫn mở. Hỡi nh Giacp, doanh trại của ngươi đẹp biết bao! Hỡi Israel, chỗ cư ngụ của ngươi tốt dường no! N rộng lớn như thung lũng, như những vườn bn dng sng, như cy trầm hương m Thin Cha đ trồng, như cy hương nam bn suối nước. Nước trn ra khỏi thng chứa, v hạt giống của ngươi được tưới dư dật. Vua ngươi sẽ trổi vượt Agag, v vương quốc ngươi sẽ uy hng".

Balaam lại tuyn sấm v ni: "Lời sấm của Balaam, con của Beor, lời sấm của người đang mở mắt, lời sấm của người nghe lời Thin Cha, của người biết ý nghĩ Ðấng Tối Cao, của người xem thấy hnh ảnh Ðấng Ton Năng, của người ng m mắt vẫn mở. Ti thấy Người, chưa phải by giờ. Ti thấy Người khng phải gần. Một ngi sao từ Giacp mọc ln. Một phủ việt từ Israel xuất hiện".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

Ðp: Lạy Cha, xin chỉ cho con đường đi của Cha (c. 4b).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin chỉ cho con đường đi của Cha, xin dạy bảo con về lối bước của Ngi. Xin hướng dẫn con trong chn lý v dạy bảo con, v Cha l Thin Cha cứu độ con. - Ðp.

2) Lạy Cha, xin hy nhớ lng thương xt của Ngi, lng thương xt tự mun đời vẫn c. Xin hy nhớ con theo lng thương xt của Ngi, v lng nhn hậu của Ngi, thn lạy Cha. - Ðp.

3) Cha nhn hậu v cng minh, v thế Ngi sẽ dạy cho tội nhn hay đường lối. Ngi hướng dẫn kẻ khim cung trong đức cng minh, dạy bảo người khim cung đường lối của Ngi. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Cha đến, hy ra đn Người; chnh Người l Hong tử Bnh an. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 21, 23-27

"Php rửa của Gioan bởi đu m c?"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy Cha Gisu vo Ðền thờ. Lc Người giảng dạy, cc thượng tế v kỳ lo trong dn đến hỏi Người rằng: "ng lấy quyền no m lm những điều ny? Ai đ ban quyền ấy cho ng?" Cha Gisu trả lời: "Ti cũng hỏi cc ng một điều. Nếu cc ng trả lời cho ti, th ti sẽ ni cho cc ng biết ti lấy quyền no m lm cc điều đ. - Php Rửa của Gioan bởi đu m c? Bởi trời hay bởi người ta?" Họ bn tnh với nhau rằng: "Nếu ta ni bởi trời, th ng sẽ ni với ta: Vậy tại sao cc ngươi khng tin ng ấy? V nếu ta ni bởi người ta, th chng ta lại sợ dn chng. V mọi người coi Gioan như một vị tin tri". Bấy giờ họ trả lời Cha Gisu rằng: "Chng ti khng được biết". Cha Gisu ni với họ: "Ti cũng khng ni cho cc ng biết ti lấy quyền no m lm cc điều đ".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch