Cha Nhật III Ma Vọng Năm B

 

Bi Ðọc I: Is 61, 1-2a. 10-11

"Ti hớn hở vui mừng trong Cha".

Trch sch Tin tri Isaia.

Thnh Thần Cha ngự trn ti: v Cha đ xức dầu cho ti; Người đ sai ti đem tin mừng cho người ngho kh, băng b những tm hồn đau thương, bo tin n x cho những kẻ bị lưu đy, phng thch cho những t nhn, cng bố năm hồng n của Thin Cha.

Ti hớn hở vui mừng trong Cha, v lng ti hoan hỉ trong Cha ti, v Người đ mặc cho ti o phần rỗi, v chong o cng chnh cho ti, như tn lang đầu đội triều thin, như tn nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đm chồi, như vườn nảy lộc, Cha cũng lm pht sinh cng chnh v lời ca tụng trước mặt mun dn.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54

Ðp: Linh hồn ti nhảy mừng trong Cha (Is 61, 10b).

Xướng: 1) Ðức Maria ni: Linh hồn ti ngợi khen Cha, v thần tr ti hoan hỉ trong Thin Cha, Ðấng Cứu Ðộ ti, v Người đ nhn đến phận hn tớ nữ Người; thực từ đy, thin hạ mun đời sẽ khen ti c phước. - Ðp.

2) V Ðấng đ lm cho ti những điều trọng đại, Người quyền năng, v danh Người l thnh. Ðức từ bi Người từ đời nọ tới đời kia dnh cho những ai knh sợ Người. - Ðp.

3) Kẻ đi kht, Người cho no đầy thiện hảo; bọn giu sang, Người đuổi về tay khng. Cha đ nhận săn sc Israel ti tớ Cha, bởi nhớ lại lng từ bi của Người. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Tx 5, 16-24

"Thần tr, linh hồn v thể xc anh em được gn giữ cho tới ngy Cha đến".

Trch thơ thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gởi tn hữu Thxalnica.

Anh em thn mến, anh em hy vui mừng lun. Hy cầu nguyện khng ngừng. Trong mọi việc, hy cảm tạ Cha. V đ l thnh ý Thin Cha về tất cả anh em trong Cha Gisu Kit. Ðừng dập tắt Thnh Thần; đừng khinh khi cc lời tin tri, nhưng hy nghiệm xt mọi sự, điều g tốt hy giữ lại. Hy trnh xa sự dữ dưới mọi hnh thức.

Xin chnh Thin Cha bnh an thnh ho anh em ton diện, để thần tr, linh hồn v thể xc anh em được gn giữ ton vẹn trong ngy Ðức Gisu Kit Cha chng ta ngự đến. Ðấng đ ku gọi anh em, chnh Người l Ðấng Trung Tn. Chnh Người sẽ thực hiện.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Is 61, 1 (x. Lc 4, 18)

Alleluia, alleluia! - Thnh Thần Cha ngự trn ti. Người đ sai ti đem tin mừng cho người ngho kh. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 1, 6-8. 19-28

"Giữa cc ngươi c một Ðấng m cc ngươi khng biết".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

C người đ được Cha sai đến, tn l Gioan. ng đến như chứng nhn để lm chứng về sự sng, hầu mọi người nhờ ng m tin. ng khng phải l sự sng, nhưng ng chỉ lm chứng về sự sng. V đy l chứng của Gioan, khi những người Do-thi từ Girusalem sai cc vị tư tế v cc thầy Lvi đến hỏi ng: "ng l ai?" ng liền tuyn xưng, ng khng chối, ng tuyn xưng rằng: "Ti khng phải l Ðấng Kit". Họ liền hỏi: "Thế l g? ng c phải l Elia chăng?" Gioan trả lời: "Ti khng phải l Elia". - "Hay ng l một đấng tin tri?" Gioan đp: "Khng phải".

Họ liền bảo: "Vậy ng l ai, để chng ti trả lời cho những người sai chng ti. ng tự xưng l ai?" Gioan đp: "Ti l tiếng ku trong hoang địa: Hy sửa cho ngay đường Cha đi, như tin tri Isaia đ loan bo".

V c những người thuộc nhm biệt phi cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ng khng phải l Ðức Kit, cũng khng phải l Elia hay một tin tri, vậy tại sao ng lm php rửa?" Gioan trả lời: "Ti lm php rửa trong nước; nhưng giữa cc ngươi, c Ðấng m cc ngươi khng biết. Ðấng ấy sẽ đến sau ti, nhưng chnh Ðấng ấy đ c trước ti v ti khng xứng đng cởi dy giy cho Người". Việc ny xảy ra tại Btania, bn kia sống Giođan, nơi Gioan lm php rửa.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch