Thứ Bảy Tuần II Ma Vọng

 

Bi Ðọc I: Hc 48, 1-4. 9-11

"Elia sẽ đến lần thứ hai".

Trch sch Huấn Ca.

Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ng nng bỏng như ngọn đuốc chy phừng. ng đem cho họ một ma đi kht, v số người hiềm ght ng đ hao đi, v chng n chẳng giữ được giới răn Cha. Do lời Cha phn, ng đng cửa trời v ba lần khiến lửa từ trời xuống. Elia, người được vinh quang nhờ cc việc lạ lng đ lm, v ai c thể tự ho được vinh quang như người? Người đ được cất đi trong bầu lửa, trong xe bởi ngựa lửa ko đi. Người đ nn dấu chỉ sự đe phạt qua cc thời đại, để lm ngui cơn thịnh nộ Cha, để giao ho cha với con, v chấn hưng lại những chi họ Giacp. Phc cho những ai thấy ngi v được hn hạnh thiết nghĩa với ngi.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 79, 2ac v 3b. 15-16. 18-19

Ðp: Lạy Cha l Thin Cha chng con, xin cho chng con được phục hồi, xin tỏ thin nhan hiền từ Cha ra, hầu cho chng con được ơn cứu sống (c. 4).

Xướng: 1) Lạy Ðấng chăn dắt Israel, xin hy lắng tai! Cha ngự trn cc Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sng lng. Xin thức tỉnh quyền năng của Cha, v ngự tới để cứu độ chng con. - Ðp.

2) Lạy Cha thin binh, xin thương trở lại, tự trời cao xin nhn coi v thăm viếng vườn nho ny. Xin bảo vệ vườn nho m tay hữu Ngi đ cấy, bảo vệ ngnh nho m Ngi đ củng cố cho mnh. - Ðp.

3) Xin Cha ra tay bang trợ người ở bn tay hữu Cha, con người m Cha đ củng cố cho mnh. Chng con sẽ khng cn rời xa Cha nữa, Cha cho chng con được sống, v chng con ca tụng danh Ngi. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Ngy của Thin Cha gần đến; ny đy, Người sẽ đến cứu chng ta. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 17, 10-13

"Elia đ đến rồi, v họ khng nhận biết ng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi xuống ni, cc mn đệ hỏi Cha Gisu rằng: "Tại sao cc luật sĩ lại ni Elia phải đến trước đ?"

Cha Gisu trả lời: "Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. V Thầy bảo cc con, Elia đ đến rồi, v họ khng nhận biết ng, nhưng đ đối xử với ng như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ".

Bấy giờ cc mn đệ hiểu Cha Gisu ni với họ về Gioan Tẩy Giả.

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch