Thứ Tư Tuần II Ma Vọng

 

Bi Ðọc I: Is 40, 25-31

"Thin Cha ton năng ban sức mạnh cho người mệt mỏi".

Trch sch Tin tri Isaia.

Ðấng Ch Thnh phn rằng: Cc ngươi snh Ta với ai? V kể Ta bằng ai? Hy ngước mắt ln cao m xem, ai đ dựng nn mun loi ny? Ðấng vận chuyển cc cơ binh của chng v biết gọi đch danh tất cả, khng thiếu vật no, v sức mạnh của người rất lớn v quyền năng của Người rất cao.

Hỡi Giacob, tại sao ngươi ni, hỡi Israel, tại sao ngươi ni: Cha khng biết đến số phận ti, Người khng biết đến quyền lợi của ti? Ngươi khng biết? Ngươi khng nghe sao?

Cha l Thin Cha hằng hữu, l Ðấng đ dựng nn ton thể tri đất, Người khng mỏi khng mệt v sự khn ngoan của Người khng thể suy thấu.

Người ban sức mạnh cho kẻ r rời v thm sức cho người mệt mỏi.

Những trai trẻ cũng mn mỏi mệt nhọc, những trng sĩ cũng lao đao vấp ng.

Những ai trng cậy Cha, sẽ được thm sức mới, cất cnh bay cao như phượng hong, họ chạy m khng mệt, họ đi m khng mỏi.

Ð l Lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 103: 1-2, 3-4, 8,10

Ðp: Hồn ti ơi, hy chc tụng Cha.

Xướng 1) Hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, v ton thể thn ti, hy chc tụng danh Người. Hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, v đừng bao giờ qun cc n huệ của Người. - Ðp.

2) Người đ thứ tha mọi tội lỗi ngươi, v đ chữa ngươi khỏi tật nguyền. Người đ cứu ngươi khỏi chết v ban cho ngươi hồng n, nhn i. - Ðp.

3) Cha l Ðấng thương xt nhn i, chậm on hờn v yu thương khn lường. Người khng xử với ta như ta đng tội, v khng trả cho ta theo lỗi của ta. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia - Cha chng ta sẽ đến trong quyền lực, v sẽ lm cho mắt cc ti tớ Người được sng. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 11:28-30

"Hy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn rằng: Hy đến với Ta tất cả, hỡi những ai kh nhọc v gnh nặng, Ta sẽ nng đỡ bổ sức cho cc ngươi.

Hy mang lấy ch của Ta v hy học cng Ta, v Ta dịu hiền v khim nhượng trong lng, v tm hồn cc ngươi sẽ gặp được bnh an.

V ch của Ta th m i v gnh của Ta th nhẹ nhng.

Ð l Lời Cha.

 

Trang ch