Lễ Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần Thnh (Lễ Ðm)

Ðm Thnh Vọng Cha Phục Sinh

 

(Ðề nghị đọc chn bi đọc, bảy bi Trch ở Cựu Ước v hai bi trch ở Tn Ước. Nếu hon cảnh khng cho php, v khi c lý do đặc biệt, c thể bớt số bi đọc. Nhưng phải đọc t l ba bi trch ở Cựu Ước trước Thnh Thư v Tin Mừng; cn nếu gấp qu, th đọc t l hai bi đọc trước Thnh Thư v Tin Mừng. Nhưng khng khi no được bỏ bi trch sch Xuất Hnh (Xh 14, 15 - 15, 1) ni về việc qua Biển Ðỏ.)

 

Bi Ðọc I: St 1, 1 - 2, 2 {hoặc 1, 1. 26-31a}

"Thin Cha thấy mọi sự Người đ lm thật l tốt đẹp".

Trch sch Sng Thế.

Từ nguyn thuỷ Thin Cha đ tạo thnh trời đất. Ðất cn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trm vực thẳm, v thần tr Thin Cha bay s trn mặt nước.

Thin Cha phn: "Hy c nh sng". V c nh sng. Thin Cha thấy nh sng tốt đẹp, Người phn rẽ nh sng khỏi tối tăm. Thin Cha gọi nh sng l ngy, tối tăm l đm. Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ nhất.

Thin Cha phn: "Hy c một vm trời ở giữa nước, phn rẽ nước với nước"; v Thin Cha lm nn vm trời, v phn rẽ nước pha dưới vm trời với nước pha trn vm trời. V xảy ra như vậy. Thin Cha gọi vm đ l trời. Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ hai.

Thin Cha phn: "Nước dưới trời hy tụ lại một nơi, để lộ ra chỗ kh cạn. V đ xảy ra như vậy. Thin Cha gọi chỗ kh cạn l đất, v Người gọi khối nước l biển. Thin Cha thấy tốt đẹp. V Thin Cha phn: "Ðất hy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt giống; v cy ăn tri pht sinh tri theo giống n, v trong tri c hạt giống, trn mặt đất. V đ xảy ra như vậy. Tức th đất sản xuất thảo mộc xanh tươi mang hạt theo giống n, v cy pht sinh tri trong c hạt tuỳ theo loại n. V Thin Cha thấy n tốt đẹp. Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ ba.

Thin Cha cn phn: "Hy c những vật sng trn vm trời v hy phn chia ngy v đm, v trở thnh dấu chỉ thời gian, ngy v năm thng, để soi sng trn vm trời v gii sng mặt đất". V đ xảy ra như vậy. Thin Cha đ lm nn hai vầng sng lớn: Vầng sng lớn hơn lm chủ ban ngy, v vầng sng nhỏ hơn lm chủ ban đm; V Ngi cũng lm nn cc tinh t. Thin Cha đặt chng trn vm trời để soi sng trn mặt đất, v lm chủ ngy đm, v phn chia nh sng với tối tăm. Thin Cha thấy n tốt đẹp. Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ tư.

Thin Cha lại phn: "Nước hy sản xuất những sinh vật b st, v loi chim bay trn mặt đất, dưới vm trời. Vậy Thin Cha tạo thnh những c lớn, mọi sinh vật sống động m nước sản xuất theo loại chng, v mọi chim bay tuỳ theo giống. Thin Cha thấy chng tốt đẹp. Thin Cha chc phc cho chng rằng: "Hy sinh si nẩy nở cho nhiều, đầy nước biển; loi chim hy sinh cho nhiều trn mặt đất". Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ năm.

Thin Cha lại phn: "Ðất hy sản xuất cc sinh vật tuỳ theo giống: gia sc, loi b st v d th dưới đất tuỳ theo loại". V đ xảy ra như vậy. Thin Cha đ dựng nn d th dưới đất tuỳ theo loại, gia sc, v mọi loi b st dưới đất tuỳ theo giống. Thin Cha thấy chng tốt đẹp. V Thin Cha phn: "Chng ta hy dựng nn con người theo hnh ảnh giống như Ta, để chng lm chủ c biển, chim trời, d th khắp mặt đất v tất cả loi b st di chuyển trn mặt đất".

Vậy Thin Cha đ tạo thnh con người giống hnh ảnh Cha, Cha tạo thnh con người giống hnh ảnh Thin Cha. Người tạo thnh họ c nam c nữ.

Thin Cha chc phc cho họ v phn rằng: "Hy sinh si nẩy nở cho nhiều, đầy mặt đất, v thống trị n; hy b chủ c biển, chim trời v ton thể sinh vật di chuyển trn mặt đất". Thin Cha phn: "Ðy Ta ban cho cc ngươi lm thức ăn mọi thứ cy cỏ mang hạt giống trn mặt đất v ton thể thảo mộc sinh tri c hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cy cỏ xanh tươi lm thức ăn cho mọi loi d th trn mặt đất, chim trời v ton thể sinh vật di chuyển trn mặt đất". V đ xảy ra như vậy. Thin Cha thấy mọi sự Người đ lm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều v một buổi sng: đ l ngy thứ su.

Thế l trời đất v mọi trang điểm của chng đ hon thnh. Ngy thứ bảy Thin Cha đ hon tất cng việc Người đ lm. V sau khi hon tất cng việc Người đ lm, th ngy thứ bảy Người nghỉ ngơi.

Ð l lời Cha.

 

Hoặc bi vắn ny: St 1, 1. 26-31a

Trch sch Sng Thế.

Từ nguyn thuỷ Thin Cha đ tạo thnh trời đất. V Thin Cha phn: "Chng ta hy dựng nn con người theo hnh ảnh giống như Ta, để chng lm chủ c biển, chim trời, d th khắp mặt đất v tất cả loi b st di chuyển trn mặt đất".

Vậy Thin Cha đ tạo thnh con người giống hnh ảnh Cha, Cha tạo thnh con người giống hnh ảnh Thin Cha. Người tạo thnh họ c nam c nữ.

Thin Cha chc phc cho họ v phn rằng: "Hy sinh si nẩy nở cho nhiều, đầy mặt đất, v thống trị n; hy b chủ c biển, chim trời v ton thể sinh vật di chuyển trn mặt đất". Thin Cha phn: "Ðy Ta ban cho cc ngươi lm thức ăn mọi thứ cy cỏ mang hạt giống trn mặt đất v ton thể thảo mộc sinh tri c hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cy cỏ xanh tươi lm thức ăn cho mọi loi d th trn mặt đất, chim trời v ton thể sinh vật di chuyển trn mặt đất". V đ xảy ra như vậy. Thin Cha thấy mọi sự Người đ lm rất tốt đẹp.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 32, 4-5. 6-7. 12-13. 20 v 22

Ðp: Ðịa cầu đầy n sủng Cha (c. 5b).

Xướng: 1) V lời Cha l lời chn chnh, bao việc Cha lm đều đng cậy tin. Cha yu chuộng điều cng minh chnh trực, địa cầu đầy n sủng Cha. - Ðp.

2) Do lời Cha m trời xanh được tạo thnh, v mọi cơ binh chng đều do hơi thở miệng Người. Cha thu nước biển lại như để trong bầu, Người đặt những ngọn sng trong kho chứa đựng.- Ðp.

3) Phc thay quốc gia m Cha l cha tể, dn tộc m Cha chọn lm cơ nghiệp ring mnh. Tự trời cao Cha nhn xuống, Người xem thấy hết thảy con ci loi người. - Ðp.

4) Linh hồn chng ti mong đợi Cha, chnh Người l Ðấng ph trợ v che chở chng ti. - Lạy Cha, xin đổ lng từ bi xuống trn chng con, theo như chng con tin cậy ở nơi Ngi. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: St 22, 1-18 (Bi di)

"Của lễ hiến tế của Abraham, Tổ phụ chng ta".

Trch sch Sng Thế.

Trong những ngy ấy, Cha thử Abraham v ni với ng rằng: "Abraham, Abraham". ng đp lại: "Dạ, con đy". Cha ni: "Ngươi hy đem Isaac, đứa con một yu dấu của ngươi, v đi đến đất Moria, ở đ ngươi sẽ dng n lm của lễ ton thiu trn ni Ta sẽ chỉ cho ngươi". Sng ngy, Abraham dậy sớm, thắng lừa v đem theo hai đứa đầy tớ của ng, cng với Isac con ng, ng chẻ củi dng vo lễ thượng hiến, đoạn ng ln đường đến chỗ Thin Cha đ tỏ cho ng.

Ngy thứ ba, Abraham ngước mắt ln v thấy chỗ ấy từ đng xa. Abraham mới bảo ti tớ: "Cc anh ở lại đy với con lừa; cn ta v đứa trẻ, chng ta phải đi tới đằng kia m thờ lạy, rồi chng ti sẽ về lại với cc anh". Abraham lấy củi lễ thượng hiến v cho Isac vc đi, cn ng th cầm lấy lửa v dao phay, rồi cả hai cng bước. Isac cất tiếng ni với Abraham cha cậu rằng: "Cha!" ng đp: "Ta đy, con!" Cậu hỏi: "Ny đy đ c lửa v củi, vậy hy sinh thượng hiến ở đu?" Abraham đp: "Chnh Thin Cha sẽ tự liệu ra hy sinh thượng hiến, con ạ". Rồi cả hai cng bước.

Khi hai người đến nơi Cha đ chỉ, Abraham lm một bn thờ v chất củi ln, rồi tri Isaac lại, đặt ln bn thờ trn đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để st tế con mnh. Bấy giờ thin thần Cha từ trời gọi ng rằng: "Abraham! Abraham!" ng thưa lại: "Dạ, con đy". Người ni: "Ðừng giết con trẻ v đừng động đến n, v giờ đy, Ta biết ngươi knh sợ Cha, đến nỗi khng từ chối dng đứa con duy nhất cho Ta". Abraham ngước mắt ln, thấy sau lưng mnh c con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cy, Abraham liền bắt n v tế lễ thay cho con mnh. Chỗ ấy Abraham gọi tn l "Thin Cha sẽ liệu", khiến ngy nay người ta cn ni: "Trn ni Thin Cha sẽ liệu".

Thin thần Cha gọi Abraham lần thứ hai v ni rằng: "Cha phn: Ta thề rằng: v ngươi đ lm điều đ, ngươi khng từ chối dng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nn Ta chc phc cho ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con ci đng đc như sao trn trời, như ct bi biển; miu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thnh qun địch, v mọi dn tộc trn mặt đất sẽ được chc phc nơi miu duệ ngươi, v ngươi đ vng lời Ta".

Ð l lời Cha.

 

Hoặc đọc bi vắn ny: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Trch sch Sng Thế.

Trong những ngy ấy, Cha thử Abraham v ni với ng rằng: "Abraham, Abraham". ng đp lại: "Dạ, con đy". Cha ni: "Ngươi hy đem Isaac, đứa con một yu dấu của ngươi, v đi đến đất Moria, ở đ ngươi sẽ dng n lm của lễ ton thiu trn ni Ta sẽ chỉ cho ngươi".

Khi hai người đến nơi Cha đ chỉ, Abraham lm một bn thờ v chất củi ln, rồi tri Isaac lại, đặt ln bn thờ trn đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để st tế con mnh. Bấy giờ thin thần Cha từ trời gọi ng rằng: "Abraham! Abraham!" ng thưa lại: "Dạ, con đy". Người ni: "Ðừng giết con trẻ v đừng động đến n, v giờ đy, Ta biết ngươi knh sợ Cha, đến nỗi khng từ chối dng đứa con duy nhất cho Ta". Abraham ngước mắt ln, thấy sau lưng mnh c con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cy, Abraham liền bắt n v tế lễ thay cho con mnh.

Thin thần Cha gọi Abraham lần thứ hai v ni rằng: "Cha phn: Ta thề rằng: v ngươi đ lm điều đ, ngươi khng từ chối dng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nn Ta chc phc cho ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con ci đng đc như sao trn trời, như ct bi biển; miu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thnh qun địch, v mọi dn tộc trn mặt đất sẽ được chc phc nơi miu duệ ngươi, v ngươi đ vng lời Ta".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 15, 5 v 8. 9-10. 11

Ðp: Lạy Cha, xin bảo ton con, v con tm nương tựa Cha (c. 1a).

Xướng: 1) Cha l phần gia nghiệp v phần chn của con, chnh Ngi nắm giữ vận mạng của con. Con lun lun đặt Cha ở trước mặt con, v Cha ngự bn hữu con, con sẽ khng nao nng. - Ðp.

2) Bởi thế, lng con vui mừng v linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xc thịt của con cũng nằm nghỉ an ton, v Cha chẳng bỏ rơi linh hồn con trong m phủ, cũng khng để thnh nhn của Ngi thấy điều hư nt. - Ðp.

3) Cha sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thin nhan, sự khoi lạc bn tay hữu Cha tới mun mun đời! - Ðp.

 

Bi Ðọc III: Xh 14, 15 - 15, 1

"Con ci Israel đi vo giữa lng biển kh cạn".

Trch sch Xuất Hnh.

Trong những ngy ấy, Cha phn cng Ms rằng: "C g m ku đến Ta? Hy bảo con ci Israel cứ ln đường. Cn ngươi, đưa gậy ln, v giơ tay trn biển, hy phn rẽ biển ra, cho con ci Israel đi vo giữa lng biển kh cạn. Cn Ta, Ta sẽ lm cho lng người Ai-cập ra chai đ, chng sẽ rượt theo sau cc ngươi. Bấy giờ Ta sẽ tỏ vinh quang cho Pharaon, ton thể qun lực, chiến xa v kỵ binh của vua ấy biết. Người Ai-cập sẽ biết Ta l Cha khi Ta tỏ vinh quang cho Pharaon, chiến xa v kỵ binh của vua ấy biết".

Sứ thần Thin Cha thường đi trước hng ngũ Israel, liền bỏ trở lại sau họ. Cột my thường đi pha trước, cũng theo sứ thần trở lại pha sau, đứng giữa hng ngũ Ai-cập v hng ngũ Israel. V đm my thường soi sng ban đm trở thnh m mịt, đến nỗi suốt đm, hai bn khng thể tới gần được. Ms giơ tay trn biển, th bằng một cơn gi đng thổi mạnh suốt đm, Cha dồn biển lui v lm cho biển kh cạn. Nước rẽ ra v con ci Israel đi vo giữa lng biển kh cạn, nước dựng ln như bức thnh hai bn tả hữu.

Người Ai-cập đuổi theo, ton thể binh m của Pharaon, chiến xa v kỵ binh đi theo sau Israel vo giữa lng biển. Lc gần sng, qua cột my lửa, Cha nhn xuống hng ngũ Ai-cập, gy rối loạn trong hng ngũ chng. Người lật đổ bnh xe, khiến xe tiến tới thật vất vả. Người Ai-cập ni: "Ta hy chạy trốn Israel, v Cha chiến đấu gip họ, chống chng ta".

Cha phn bảo Ms: "Hy giơ tay trn biển để nước trở lại vi dập người Ai-cập, chiến xa v kỵ binh của chng". Ms giơ tay trn biển, v lc tảng sng, biển trở lại như cũ. Người Ai-cập chạy trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Cha x chng ng giữa lng biển. Nước trở lại, vi dập chiến xa v kỵ binh. Ton thể qun lực của Pharaon đ theo dn Israel xuống biển, khng cn tn no sống st. Cn con ci Israel đ đi giữa lng biển kh cạn, nước dựng như bức thnh hai bn tả hữu. Ngy đ Cha cứu Israel khỏi tay Ai-cập. V họ thấy xc người Ai-cập tri dạt đầy bờ, v thấy cnh tay oai hng của Thin Cha đ bẹp Ai-cập. Ton dn knh sợ Cha, tin vo Cha v vo Ms ti tớ người.

Bấy giờ Ms cng với con ci Israel ht mừng Cha bi ca ny:

(Khng đọc: Ð l lời Cha).

 

Ðp Ca: Xh 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18

Ðp: Ti sẽ ca tụng Cha, v Người uy linh cao cả (c. 1a).

Xướng: 1) Ti sẽ ca tụng Cha, v Người uy linh cao cả. Người đ nm ngựa v người xuống biển khơi. Cha l sức mạnh v l khc ca của ti, chnh Người đ cho ti được cứu thot. Người l Thin Cha ti, ti sẽ tn vinh Người; Người l Cha tổ phụ ti, ti sẽ ht ca mừng Cha. - Ðp.

2) Cha như l người chiến sĩ, danh thnh Người thật ton năng. Người đ nm xe cộ v đạo binh của Pharaon xuống biển, v dm xuống Biển Ðỏ cc tướng lnh của ng. - Ðp.

3) Cc vực thẳm đ chn sống họ, họ rơi xuống đy biển như tảng đ to. Lạy Cha, tay hữu Cha biểu dương sức mạnh; lạy Cha, tay hữu Cha đnh tan qun th. - Ðp.

4) Cha đem con ci Israel trồng trn ni gia nghiệp Cha, nơi vững chắc Cha lm nơi cư ngụ, i lạy Cha, l cung thnh tay Cha đ lập nn; Cha sẽ thống trị mun đời mun kiếp. - Ðp.

 

Bi Ðọc IV: Is 54, 5-14

"Trong tnh yu vĩnh cửu, Cha Cứu Chuộc đ xt thương ngươi".

Trch sch Tin tri Isaia.

Ðấng đ tạo thnh ngươi thống trị ngươi, danh Người l Cha cc cơ binh, Ðấng Cứu Chuộc ngươi l Ðấng Thnh Israel, Người sẽ được tn xưng l Thin Cha khắp địa cầu.

Thin Cha ngươi đ phn: "Cha gọi ngươi như gọi người thiếu phụ bị bỏ rơi v sầu muộn, v như người vợ bị bỏ rơi lc cn xun xanh. Trong một thời gian ngắn, Ta đ bỏ ngươi, nhưng Ta sẽ lấy lượng từ bi cao cả m tụ họp ngươi lại. Trong lc nng giận, Ta tạm ẩn mặt Ta, nhưng v lng nhn từ v bin, Ta thương xt ngươi, Cha l Ðấng cứu chuộc ngươi đ phn như vậy.

Cũng như trong thời Noe, Ta đ thề rằng nước lụt Noe sẽ khng trn ngập đất nữa, th Ta cũng đ thề rằng Ta sẽ khng giận ngươi, khng quở trch ngươi nữa.

D ni c dời, đồi c di chuyển, tnh yu của Ta đối với ngươi khng thay đổi, v giao ước bnh an của Ta cũng sẽ khng lay chuyển, Cha nhn từ của ngươi đ phn như vậy.

Hỡi thnh v phc, bị bo tp tn ph v khng ai an ủi, ny đy Ta sẽ sắp xếp cc vin đ của ngươi cho trật tự, sẽ đặt nền mng ngươi trn ngọc thạch, sẽ lấy đ hồng xy cửa đồn ngươi, sẽ lấy thuỷ tinh lm cửa thnh ngươi, sẽ dng đ quý xy tường thnh ngươi.

Tất cả con ci ngươi sẽ được Cha dạy bảo, chng sẽ vui hưởng một nền ho bnh lu di. Ngươi sẽ đứng vững trong cng lý, v xa mọi đn p, ngươi sẽ khng cn sợ, v sống xa mọi khủng bố, v sẽ khng c ai hm hại được ngươi nữa".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 29, 2 v 4. 5-6. 11 v 12a v 13b

Ðp: Lạy Cha, con ca tụng Cha v đ giải thot con (c. 2a).

Xướng: 1) Lạy Cha, con ca tụng Cha v đ giải thot con, v khng để qun th hoan hỉ về con. Lạy Cha, Ngi đ đưa linh hồn con thot xa m phủ, Ngi đ cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. - Ðp.

2) Cc tn đồ của Cha, hy đn ca mừng Cha, v hy cảm tạ thnh danh Ngi. V cơn giận của Ngi chỉ lu trong giy pht, nhưng lng nhn hậu của Ngi vẫn c suốt đời. Chiều hm c gặp cảnh lệ rơi, nhưng sng mai lại được mừng vui hoan hỉ.- Ðp.

3) Lạy Cha, xin nhậm lời v xt thương con. Lạy Cha, xin Ngi gia n cứu gip con. Cha đ biến đổi lời than khc thnh khc nhạc cho con; lạy Cha l Thin Cha của con, con sẽ tn tụng Cha tới mun đời. - Ðp.

 

Bi Ðọc V: Is 55, 1-11

"Hy đến cng Ta v hồn cc ngươi sẽ được sống.

Ta sẽ ký kết với cc ngươi một giao ước vĩnh cửu".

Trch sch Tin tri Isaia.

Ðy Cha phn: Hỡi tất cả những ai kht nước, hy đến uống nước; hỡi kẻ khng tiền bạc, hy đến mua la m ăn; hy đến m mua rượu v sữa, khng cần trả tiền, khng cần đổi chc g. Tại sao cc ngươi khng dng tiền m mua bnh, sao khng dng tiền lương m mua đồ nui thn? Vậy hy lắng tai nghe, hy đến ăn đồ bổ v cc ngươi sẽ được thưởng thức mn ăn mĩ vị.

Hy lắng tai v đến cng Ta, hy nghe, th cc ngươi sẽ được sống; Ta sẽ ký kết với cc ngươi một giao ước vĩnh cửu, đ l những hồng n đ hứa cho Ðavt: Ðy Ta đặt ngươi lm nhn chứng cho cc dn, lm tướng lnh tn sư cho cc dn tộc. Ny ngươi sẽ ku gọi dn m trước ngươi khng biết, v cc dn trước chưa biết ngươi, sẽ chạy đến cng ngươi, v Cha l Thin Cha ngươi, l Ðấng Thnh Israel, bởi v Cha lm cho ngươi được hiển vinh.

Hy tm Cha khi cn tm được, hy ku cầu Người khi Người cn ở gần. Kẻ gian c, hy bỏ đường lối mnh, v kẻ bất lương, hy bỏ những tư tưởng mnh, hy trở về với Cha, th Người sẽ thương xt, hy trở về với Thin Cha chng ta, v Cha rộng lng tha thứ. V tư tưởng Ta khng phải tư tưởng cc ngươi, v đường lối cc ngươi khng phải đường lối của Ta, Cha phn như vậy. Như trời cao hơn đất thế no, th đường lối Ta vượt trn đường lối cc ngươi, v tư tưởng Ta cũng vượt trn tư tưởng cc ngươi thể ấy.

Như mưa tuyết từ trời rơi xuống v khng trở ln trời nữa, nhưng chng thấm xuống đất, lm cho đất ph nhiu, cy cối sinh mầm, cho người gieo c hạt giống, cho người ta c cơm bnh ăn; cũng thế, lời từ miệng Ta phn ra sẽ khng trở lại với Ta m khng sinh kết quả, nhưng n thực hiện ý muốn của Ta, v lm trn sứ mạng Ta uỷ thc.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Ðp: Cc ngươi sẽ hn hoan mc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ (c. 3).

Xướng: 1) Ðy Thin Cha l Ðấng Cứu Chuộc ti, ti sẽ tin tưởng m hnh động v khng khiếp sợ: v Cha l sức mạnh, l Ðấng ti ngợi khen, Người sẽ trở nn cho ti phần rỗi. - Ðp.

2) Hy ca tụng Cha v ku cầu danh Người, hy cng bố cho cc dn biết kỳ cng của Cha, hy nhớ lại danh Cha rất cao sang. - Ðp.

3) Hy ca tụng, v Người lm nn những việc kỳ diệu, hy cao rao việc đ trn khắp hon cầu. Hỡi người cư ngụ tại Sion, hy nhảy mừng ca ht, v Ðấng cao cả l Ðấng Thnh Israel ở giữa ngươi. - Ðp.

 

Bi Ðọc VI: Br 3, 9-15. 32 - 4, 4

"Ngươi hy đi trong đường nh sng của Cha".

Trch sch Tin tri Barc.

Hỡi Israel, hy nghe cc giới răn ban sự sống; hy lắng tai nghe để hiểu biết sự khn ngoan.

Hỡi Israel, bởi đu ngươi ở trong đất nước qun th, ngươi mn mỏi trn đất khch, nhiễm ly nhơ bẩn của người chết, bị liệt vo kẻ phải xuống địa ngục? Ngươi đ la bỏ nguồn khn ngoan. V chưng nếu ngươi theo đường lối Cha, th ngươi đ lun sống trong bnh an. Ngươi hy học xem đu l sự khn ngoan, đu l sức mạnh, đu l sự thng hiểu, để ngươi cũng hiểu biết đu l trường thọ v sự sống, đu l nh sng con mắt v bnh an. Ai l người sẽ tm được nơi cư ngụ của sự khn ngoan, ai đi vo trong kho tng của n? Chnh Ðấng thấu suốt mọi sự, Người biết n: Người thấu suốt n do đức khn ngoan của Người.

Người l Ðấng đ an bi vũ trụ đến mun đời, v cho cc gia sc v cc th bốn chn sống đầy mặt đất. Người sai nh sng đi th n đi, gọi n lại th n run sợ vng lời Người. Cc ngi sao ở vị tr mnh m chiếu sng v đều vui mừng. Người gọi chng th chng trả lời rằng: "C mặt". Chng vui mừng chiếu sng trước mặt Ðấng sng tạo chng.

Người l Thin Cha chng ta, v khng c cha no khc snh được với Người. Người đ biết mọi đường lối khn ngoan, đ ban n cho Giacp ti tớ Người v cho Israel kẻ người yu mến. Sau đ, Người xuất hiện trn mặt đất v sống giữa loi người.

Ð l sch ghi cc giới răn Cha v lề luật tồn tại mun đời, tất cả những ai tun giữ lề luật th được sống, cn ai bỏ th phải chết. Hỡi Giacp, hy trở về v nắm giữ lề luật; hy nhờ nh sng của Người m tiến đến sự huy hong của Người. Ðừng trao vinh quang ngươi cho kẻ khc, cũng đừng trao đặc n ngươi cho dn ngoại. Hỡi Israel, chng ta c phc, v chng ta đ được biết những g l đẹp lng Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 11

Ðp: Lạy Cha, Cha c lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69).

Xướng: 1) Luật php Cha ton thiện, bồi bổ tm linh; chỉ thị Cha cố định, ph ngu kẻ dốt. - Ðp.

2) Giới răn Cha chnh trực, lm hoan lạc tm can; mệnh lệnh Cha trong ngời, sng soi con mắt. - Ðp.

3) Lng tn sợ Cha thuần khiết, cn mi mun đời; phn quyết của Cha chn thực, cng minh hết thảy. - Ðp.

4) Những điều đ đng chuộng hơn vng, hơn cả vng rng, ngọt hơn mật v hơn cả mật chảy từ tng ong. - Ðp.

 

Bi Ðọc VII: Ed 36, 16-17a. 18-28

"Ta sẽ đổ trn cc ngươi nước trong sạch v sẽ ban cho cc ngươi quả tim mới".

Trch sch Tin tri dkiel.

Ðy lời Cha phn cng ti rằng: "Hỡi con người, khi dn Israel cư ngụ trn đất mnh, họ đ lm dơ bẩn đất ấy bằng đời sống v việc lm của họ. V Ta đ nổi giận họ, v họ đ đổ mu trn phần đất ấy, v v cc thần tượng họ thờ lm dơ bẩn phần đất ấy. Ta đ phn tn họ đi khắp cc dn tộc, v cho họ sống rải rc trong cc nước; Ta đ xt xử theo đời sống v việc lm của họ. Họ đ đi đến cc dn tộc v ở đ họ xc phạm thnh danh Ta, v thin hạ ni về họ rằng: "Ny l dn của Cha, họ bị đuổi ra khỏi đất của Người". V Ta đ thương hại thnh danh Ta m nh Israel đ xc phạm nơi cc dn tộc họ đến cư ngụ.

V thế, ngươi hy ni với nh Israel rằng: "Ðy Cha l Thin Cha phn: Hỡi nh Israel, khng phải v cc ngươi m Ta hnh động, nhưng v thnh danh Ta đ bị cc ngươi xc phạm nơi cc dn tộc m cc ngươi đi đến cư ngụ. Ta sẽ thnh ho danh cao cả Ta đ bị xc phạm giữa cc dn tộc, nơi m cc ngươi đ xc phạm danh thnh Ta, để cc dn tộc biết Ta l Cha, Thin Cha cc đạo binh phn, khi Ta tự thnh ho nơi cc ngươi trước mặt họ.

Ta sẽ ko cc ngươi ra khỏi cc dn tộc, sẽ quy tụ cc ngươi từ cc nước, v dẫn dắt cc ngươi trn đất cc ngươi. Ta sẽ dng nước trong sạch m rảy trn cc ngươi, v cc ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy cc ngươi sạch mọi vết nhơ cc bụt thần.

Ta sẽ ban cho cc ngươi quả tim mới, đặt giữa cc ngươi một thần tr mới, cất khỏi xc cc ngươi quả tim bằng đ v ban cho cc ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần tr Ta giữa cc ngươi, lm cho cc ngươi thực thi cc huấn lệnh Ta, lm cho cc ngươi tun giữ v thực hnh cc lề luật Ta. Cc ngươi sẽ cư ngụ trong xứ Ta đ ban cho tổ phụ cc ngươi; cc ngươi sẽ l dn Ta, cn Ta, Ta sẽ l Thin Cha cc ngươi".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 41, 3. 5bcd; Tv 42, 3. 4

Ðp: Như nai rừng kht mong nguồn nước, hồn con kht Cha, Cha Trời i! (c. 41, 2)

Xướng: 1) Hồn con kht Cha Trời, Cha Trời hằng sống: ngy no con được tm về ra mắt Cha Trời? - Ðp.

2) Ti nhớ lc xưa đi giữa mun người, ti đứng đầu đưa dn tiến vo nh Ðức Cha Trời, giữa mun tiếng reo mừng, ca ngợi.- Ðp.

3) Xin chiếu gii quang minh v chn thực của Cha, để những điều đ hướng dẫn con, đưa con ln ni thnh v cung lu của Ngi. - Ðp.

4) Con sẽ tiến tới bn thờ Thin Cha, đến cng Thin Cha lm cho con được hoan hỉ mừng vui. Với cy cầm thụ, con sẽ ca ngợi Cha, i Cha l Thin Cha của con. - Ðp.

 

Hoặc (khi c Rửa tội): Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19

Ðp: i lạy Cha, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a).

Xướng: 1) i lạy Cha, xin tạo cho con quả tim trong sạch, v canh tn tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thin nhan Cha, chớ thu hồi Thnh Thần Cha ra khỏi con. - Ðp.

2) Xin Cha lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Cha đỡ nng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhn đường nẻo Cha, v người tội lỗi sẽ trở về với Ngi. - Ðp.

3) Bởi v Cha chẳng ưa g sinh lễ, nếu con dng lễ ton thiu, Cha sẽ khng ưng. Của lễ con dng, lạy Cha, l tm hồn tan nt; lạy Cha, xin đừng ch tấm lng tan nt, khim cung. - Ðp.

 

Bi Ðọc Thnh Thư: Rm 6, 3-11

"Cha Kit, một khi tự trong ci chết sống lại, Người khng chết nữa".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, tất cả chng ta đ chịu php rửa trong Ðức Gisu Kit, tức l đ chịu php rửa trong sự chết của Người. V chng ta đ cng chịu mai tng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của người, để như Ðức Kit nhờ vinh hiển của Cha Cha m sống lại từ ci chết thế no, th cả chng ta cũng phải sống đời sống mới như thế.

V nếu chng ta được lin kết với Người trong cng một ci chết, giống như ci chết của Người, th chng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống như vậy. Nn biết điều ny: con người cũ của chng ta đ cng chịu đng đinh khổ gi, để xc thịt tội lỗi bị huỷ đi, hầu cho chng ta khng cn lm n lệ tội lỗi nữa, v con người đ chết, tức l được giải thot khỏi tội lỗi.

M nếu chng ta đ chết với Ðức Kit, chng ta tin rằng chng ta cũng sẽ cng sống với Người, v biết rằng Ðức Kit, một khi từ ci chết sống lại, Người khng chết nữa, sự chết khng cn lm chủ được Người nữa. Người đ chết, tức l chết một lần dứt khot đối với tội lỗi, m khi Người sống, l sống cho Thin Cha. Cả anh em cũng thế, anh em hy tự kể như mnh đ chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thin Cha, trong Ðức Gisu Kit, Cha chng ta.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

Ðp: Alleluia, alleluia, alleluia.

Xướng: 1) Hy cảm tạ Cha, v Cha hảo tm, v đức từ bi của Người mun thuở. Hỡi nh Israel, hy xướng ln: "Ðức từ bi của Người mun thuở". - Ðp.

2) Tay hữu Cha đ hnh động mnh liệt, tay hữu Cha đ cất nhắc ti ln. Ti khng chết, nhưng ti sẽ sống, v ti sẽ loan truyền cng cuộc của Cha. - Ðp.

3) Phiến đ m những người thợ xy loại bỏ, đ biến nn tảng đ gc tường. Việc đ đ do Cha lm ra, việc đ kỳ diệu trước mắt chng ta. - Ðp.

 

Phc m Năm A: Mt 28, 1-10

"Ngi đ sống lại v sẽ đến xứ Galila".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Qua chiều ngy Sabbat, khi ngy thứ nhất trong tuần vừa tảng sng, Maria Mađalna v b Maria khc đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh v Thin Thần Cha từ trời xuống v đến lăn tảng đ ra, rồi ngồi ln trn đ. Mặt Người sng như chớp v o Người trắng như tuyết. V thế những lnh canh khiếp đảm run sợ v hầu như chết. Nhưng Thin Thần ln tiếng v bảo cc người nữ rằng: "Cc b đừng sợ. Ta biết cc b tm Cha Gisu, Người đ chịu đng đinh. Người khng c ở đy v Người đ sống lại như lời Người đ ni. Cc b hy đến m coi nơi đ đặt Người v đi ngay bảo cc mn đệ Người rằng: Người đ sống lại, v ka Người đến xứ Galila trước cc ng: Ở đ cc ng sẽ gặp Người. Ðy Ta đ bo trước cho cc b hay".

Hai b vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy bo tin cho cc mn đệ Người. V ny Cha Gisu đn gặp cc b, Người ni: "Cho cc b". Cc b liền lại gần m chn Người v phục lạy. Bấy giờ Cha Gisu bảo: "Cc b đừng sợ. Hy đi bo tin cho cc anh em Ta phải trở về Galila, rồi ở đ, họ sẽ gặp Ta".

Ð l lời Cha.

 

Phc m Năm B: Mc 16,1-8

"Gisu Nazart chịu đng đinh, đ sống lại".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Hết ngy Sabbat, b Maria Mađalna, b Maria, mẹ ng Giacb v b Salm mua thuốc thơm để đi xức xc Cha Gisu.

V từ sng sớm ngy thứ nhất trong tuần, khi mặt trời h mọc, cc b đến mồ, họ bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đ ra khỏi cửa mồ cho chng ta".

Khi đưa mắt nhn, cc b thấy tảng đ đ được lăn ra bn cạnh.

M tảng đ đ rất lớn.

Cc b đi vo trong mồ, thấy một thanh nin ngồi bn phải, mặc o di trắng, nn cc b khiếp sợ.

Nhưng người đ bảo cc b rằng: "Cc người đừng sợ: Cc b đi tm Cha Gisu Nazart chịu đng đinh: nhưng Người đ sống lại, khng cn ở đy nữa.

Ðy l chỗ người ta đ đặt Người.

Cc b hy đi ni với cc mn đệ Người, nhất l với Phr rằng: Ở đ cc ng sẽ thấy Người như Người đ từng ni trước".

Nhưng cc b chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn chẳng dm ni g với ai v sợ hi.

Ð l Lời Cha.

 

Phc m Năm C: Lc 24, 1-12

"Tại sao cc b tm người sống nơi những kẻ chết?"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Ngy thứ nhất trong tuần, vừa tảng sng, cc b đi ra mồ mang theo những thuốc thơm đ dọn sẵn. Thấy hn đ đ lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vo, cc b khng thấy xc Cha Gisu. Ðang khi cc b cn ngơ ngc khng hiểu việc đ, th c hai người đứng gần cc b, y phục sng chi. Cc b kinh hi cắm mặt xuống đất, th hai người ln tiếng bảo: "Tại sao cc b tm người sống nơi những kẻ chết? Người khng cn ở đy. Người đ sống lại, cc b hy nhớ lại Người đ ni với cc b thế no khi Người cn ở xứ Galila. Người đ ni: Con Người phải bị nộp vo tay những kẻ tội lỗi, bị đng đinh vo thập gi v ngy thứ ba sẽ sống lại". V cc b nhớ lại những lời Người đ ni.

Bỏ mồ đi về, cc b tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một Tng đồ v cc người khc. Cc b đ l Maria Mađalna, Gioanna, Maria mẹ Giacb; v những người nữ khc cng đi với họ cũng ni như vậy với cc tng đồ. Nhưng những lời đ, cc ng cho l truyện vớ vẩn, nn cc ng khng tin. Dầu vậy Phr cũng đứng dậy chạy ra mồ, nhưng khi ci xuống nhn, ng chỉ thấy những khăn liệm nằm đ v ng trở về nh, rất đỗi ngạc nhin về sự đ xảy ra.

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch