Cha Nhật Lễ L Năm C

 

Kiệu L:

Bi Phc m: Lc 19, 28-4

"Chc tụng Ðấng nhn danh Cha m đến".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu đi trước ln Girusalem. V xảy ra l khi Người đến gần Bếtphagh v Btania, gip ni gọi l ni Cy Dầu, Người sai hai mn đệ đi v bảo rằng: "Cc con hy đến lng trước mặt kia, vừa vo lng, cc con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đ chưa ai cỡi bao giờ; cc con hy mở dy m dẫn về. V nếu c ai hỏi cc con "Tại sao cc ng mở dy?", th hy ni thế ny: "V Cha cần dng đến n". Hai người được sai ra đi, v gặp lừa con đứng đ như Cha đ bảo. Hai ng đang mở dy lừa con, th chủ n hỏi r?ng: "Sao cc ng mở dy lừa con?" Hai ng đp: "V Cha cần đến n". Hai ng dắt lừa về cho Cha Gisu, trải o ln mnh lừa v đặt Cha ln trn. Dọc đng, người ta trải o trn lối đi. Khi Người đến gần triền ni Cy Dầu, tất cả đon mn đệ hn hoan lớn tiếng ca ngợi Cha về mọi php lạ họ đ thấy m rằng: "Chc tụng Ðấng nhn danh Cha m đến! Bnh an trn trời v vinh quang trn cc tầng trời". Một vi người biệt phi trong đm đng ni cng Người rằng: "Thưa Thầy, xin hy mắng cc mn đệ Ngi đi". Cha Gisu ni: "Ti bảo cho cc ng biết: nếu họ lm thinh, th những vin đ sẽ la ln".

Ð l lời Cha.

 

Thnh Lễ:

Bi Ðọc I: Is 50, 4-7

"Ti đ khng giấu mặt mũi trnh những lời nhạo cười, nhưng ti biết ti sẽ khng phải hổ thẹn".

(Bi ca thứ ba về Người Ti Tớ Cha)

Trch sch Tin tri Isaia.

Cha đ ban cho ti miệng lưỡi đ được huấn luyện, để ti biết dng lời ni nng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sng Người đnh thức ti, Người thức tỉnh tai ti, để nghe lời Người gio huấn. Thin Cha đ mở tai ti, m ti khng cưỡng lại v cũng chẳng thối lui. Ti đ đưa lưng cho kẻ đnh ti, đ đưa m cho kẻ giật ru; ti đ khng che giấu mặt mũi, trnh những lời nhạo cười v những người phỉ nhổ ti. V Cha nng đỡ ti, nn ti khng phải hổ thẹn; nn ti trơ mặt chai như đ, ti biết ti sẽ khng phải hổ thẹn.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Ðp: i Thin Cha! i Thin Cha! sao Cha đ bỏ con? (c. 2a)

Xướng: 1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu mi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Cha, xin Ngi cứu hắn, xin Ngi giải gỡ hắn, nếu Ngi yu thương". - Ðp.

2) Ðứng quanh con l đn ưng khuyển, một lũ cn đồ bao bọc lấy con. Chn tay con chng đều chọc thủng, con c thể đếm được mọi đốt xương con. - Ðp.

3) Phần chng th nhn xem con v vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, cn tấm o di, th chng rt thăm... Phần Ngi, lạy Cha, xin chớ đứng xa con, i Ðấng ph trợ con, xin kp ra tay nng đỡ. - Ðp.

4) Con sẽ tường thuật danh Cha cho cc anh em, giữa nơi cng hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư qun l người tn sợ Cha, xin hy ca khen Cha, ton thể miu duệ nh Giacp, hy chc tụng Người, hy tn sợ Người, hết thảy dng giống Israel!" - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Pl 2, 6-11

"Người đ tự hạ mnh; v thế Thin Cha đ tn vinh Người".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Philipph.

Cha Gisu Kit, tuy l thn phận Thin Cha, đ khng nghĩ phải ginh cho được ngang hng với Thin Cha; tri lại, Người huỷ bỏ chnh mnh m nhận lấy thn phận ti đi, đ trở nn giống như loi người, với cch thức bề ngoi như một người phm. Người đ tự hạ mnh m vng lời cho đến chết, v chết trn thập gi. V thế, Thin Cha đ tn vinh Người, v ban cho Người một danh hiệu vượt trn mọi danh hiệu, để khi nghe tn Gisu, mọi loi trn trời dưới đất v trong địa ngục phải quỳ gối xuống, v mọi miệng lưỡi phải tuyn xưng Ðức Gisu Kit l Cha để Thin Cha Cha được vinh quang.

Ð l lời Cha.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Pl 2, 8-9

Cha Kit v chng ta, đ vng lời cho đến chết, v chết trn thập gi. V thế, Thin Cha đ tn vinh Người, v ban cho Người một danh hiệu vượt trn mọi danh hiệu.

 

Bi Thương Kh: Lc 22, 14 - 23. 56 (bi di)

"Sự Thương Kh Ðức Gisu Kit, Cha chng ta".

C: Người đọc Chung, Thnh Sử; S: Người đối thoại khc, hoặc Cộng đon. J: Cha Gisu

 

C. Bi Thương Kh Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, theo Thnh Luca.

Ðến giờ, Cha Gisu vo bn ăn với mười hai tng đồ v bảo cc ng:

J. "Thầy đ tha thiết ước ao ăn Lễ Vượt Qua ny với cc con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo cc con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ ny nữa, cho đến khi lễ ny được thực hiện trong nước Thin Cha".

C. Rồi Người cầm chn, tạ ơn v phn:

J. "Cc con hy lnh nhận chn ny m chia cho nhau: Thầy bảo cho cc con biết: Thầy sẽ khng uống thứ nho ny nữa cho đến khi nước Thin Cha đến!"

C. Ðoạn Người cầm bnh v tạ ơn, bẻ ra v trao cho cc ng m phn:

J. "Ny l Mnh Ta hiến ban v cc con, cc con hy lm việc ny m nhớ đến Ta".

C. Cng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chn m phn:

J. "Chn ny l Tn ước trong Mu Ta sẽ đổ ra v cc con. Vả lại ny tay kẻ nộp Ta đang ở gần Ta, ngay trn bn ny. Ðnh rằng Con Người sẽ ra đi như đ được ấn định, nhưng v phc cho kẻ nộp Người!"

C. Bấy giờ cc ng bắt đầu hỏi nhau xem ai trong nhm họ l kẻ lm điều đ. Giữa cc ng cũng xảy ra một cuộc tranh ginh xem ai trong họ được coi l cao trọng hơn hết. Nhưng Người bảo:

J. "Vua cha cc dn ngoại th thống trị dn, v những kẻ c quyền hnh trn dn th bắt dn gọi mnh l n nhn. Phần cc con, th khng như thế, v ai cao trọng hơn cc con th hy trở thnh như người nhỏ nhất, v kẻ lm đầu, hy trở thnh như người hầu bn. V người ngồi ăn v kẻ hầu hạ, ai trọng hơn, no chẳng phải l người ngồi ăn ư? Thế m Thầy, Thầy ở giữa cc con như người hầu hạ. Cn cc con, cc con đ kin tr với Thầy trong cc cơn gian nan của Thầy, v Thầy xếp đặt nước trời cho cc con như Cha Thầy đ xếp đặt cho Thầy, để cc con sẽ được ăn uống đồng bn trong nước Thầy, v được ngồi trn to xt xử mười hai chi tộc Israel!"

C. Rồi Cha ni:

J. "Simon, Simon, ny ma quỷ đ đi sng cc con như sng gạo, nhưng Ta đ cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. V phần con, khi đ trở lại, con hy lm cho anh em con vững tin".

C. ng thưa Người:

S. "Lạy Thầy, con sẵn sng theo Thầy, d vo t hay đi chịu chết".

C. Nhưng Người đp:

J. "Phr, Thầy bảo cho con biết: hm nay khi g chưa gy, con đ chối rằng khng biết Thầy".

C. V Người bảo cc ng:

J. "Khi Thầy sai cc con đi khng mang theo ti tiền, khng bị, khng giy dp, no cc con c thiếu thốn sự g khng?"

C. Cc ng thưa:

S. "Khng thiếu g cả".

C. Vậy Người ni:

J. "Nhưng by giờ ai c ti tiền, hy cầm lấy, ai c bị, cũng hy lm như vậy, v ai khng c gươm, th hy bn o chong mnh m mua lấy gươm. V Thầy bảo cc con hay: cn điều ny chp về Thầy cũng cần phải được ứng nghiệm: "Người đ bị liệt vo số những kẻ gian c". V mọi điều đ chp về Thầy phải được hon tất".

C. Cc ng thưa Người:

S. "Thưa Thầy, ny c hai thanh gươm đy".

C. V Người bảo:

J. "Ðủ rồi".

C. Ðoạn Người ra đi ln ni cy liu như thường lệ. Cc mn đệ cũng đi theo Người. Ðến nơi, Người bảo cc ng:

J. "Cc con hy cầu nguyện để khỏi sa chước cm dỗ".

C. Rồi Người đi xa cc ng một qung bằng nm một hn đ v quỳ gối cầu nguyện rằng:

J. "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chn ny xa con. Nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý Cha".

C. Bấy giờ c thin thần từ trời hiện ra an ủi Người. V lm cơn hấp hối, Người cầu nguyện thiết tha hơn, v mồ hi Người chảy ra như những giọt mu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người đứng dậy, trở lại chỗ cc mn đệ, v thấy cc ng cn đang ngủ v buồn sầu. Người liền bảo:

J. "Cc con ngủ ư? Hy dậy v cầu nguyện, kẻo sa chước cm dỗ".

C. Người cn đang ni, th ny đy một lũ đng, v một người trong nhm Mười Hai l Giuđa dẫn đầu. Hắn lại gần Cha Gisu để hn Người. Cha Gisu bảo hắn:

J. "Giuđa, ngươi lấy ci hn để nộp Con Người ư?"

C. Thấy cc sự sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi:

S. "Thưa Thầy, chng con c nn dng gươm m chm khng?"

C. V một người trong cc ng chm tn đầy tớ thầy thượng tế đứt tai phải. Nhưng Cha Gisu ln tiếng bảo:

J. "Thi, đủ rồi".

C. V Người sờ vo tai người đầy tớ ấy m chữa cho y lnh lại. Rồi Cha Gisu bảo cc kẻ đến bắt Người gồm cc thượng tế, trưởng vệ binh đền thờ v kỳ lo rằng:

J. "Cc ngươi cầm gươm gio gậy gộc đi bắt Ta như bắt tn cướp ư? Hằng ngy Ta ngồi trong đền thờ giữa cc ngươi m cc ngươi khng bắt Ta. Nhưng đy l giờ của cc ngươi v của quyền lực tối tăm".

C. Chng liền bắt Người v điệu tới nh thầy thượng tế. Cn Phr đi theo xa xa.

Họ đốt lửa ngay giữa sn v ngồi vng quanh, Phr cũng ngồi lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gi thấy ng ngồi gần lửa, th nhn kỹ ng v bảo:

S. "Cả ng ny cũng theo hắn".

C. Nhưng ng chối v ni:

S. "Ny chị, ti đu quen biết người ấy".

C. Một lt sau, c người khc nhn ng v ni:

S. "Chnh ng cũng l người trong bọn đ".

C. Nhưng Phr đp:

S. "Ny anh, đu c phải ti".

C. Chừng một giờ sau, một người khc lại quả quyết rằng:

S. "Ðng ng ny cũng theo người ấy: v ng ta cũng l người xứ Galila".

C. Phr đp:

S. "Ny anh, ti khng biết anh muốn ni g?"

C. Khi ng cn đang ni, th lập tức g liền gy. Cha Gisu quay lại nhn Phr. Bấy giờ Phr mới sực nhớ lời Cha đ bảo ng trước: Khi g gy, con đ chối Thầy ba lần. Phr liền ra ngoi v khc lc thảm thiết.

Những kẻ canh giữ người, nhạo cười v đnh đập Người. Chng che mặt Người, vả mặt m hỏi Người rằng:

S. "Hy đon xem ai đnh ngươi đ".

C. V chng cn thốt ra nhiều lời khc nhục mạ Người. Vừa sng ngy, cc kỳ lo trong dn, cc thượng tế v cc luật sĩ hội lại v cho điệu Người ra trước cng nghị m ni:

S. "Nếu ng l Ðấng Kit, hy ni cho chng ti hay".

C. Người trả lời:

J. "Ti c ni, cc ng cũng chẳng tin ti, v nếu ti c hỏi, cc ng cũng chẳng trả lời v cũng chẳng tha ti. Nhưng từ giờ đy, Con Người sẽ ngự bn hữu Thin Cha ton năng".

C. Mọi người đều hỏi lại:

S. "Vậy ng l Con Thin Cha ư?"

C. Người đp:

J. "Cc ng ni đng, Ta l Con Thin Cha".

C. Bấy giờ họ ni:

S. "Chng ta cn cần chứng cớ chi nữa? V chnh chng ta cũng nghe y ni".

C. Ðoạn tất cả bọn họ đứng dậy v giải Người đến Philat.

Họ bắt đầu tố co Người rằng:

S. "Chng ti đ thấy người ny xi giục dn nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Csar, v cn tự xưng l Kit Vua".

C. Philat bảo cc thượng tế v đm đng rằng:

S. "Ta khng thấy người ny c tội g".

C. Nhưng họ cố ni rằng:

S. "Người ny đ lm no động dn chng, giảng dạy khắp xứ Giuđa, bắt đầu từ Galila đến đy".

C. Philat vừa nghe ni đến Galila, liền hỏi cho biết c phải đương sự l người xứ Galila khng. V khi đ biết Người thuộc thẩm quyền Hrđ, quan liền sai giải Người cho Hrđ cũng c mặt tại Girusalem trong những ngy ấy. Hrđ thấy Cha Gisu th mừng rỡ lắm, v từ lu, ng ao ước thấy Người, bởi đ nghe ni về Người rất nhiều, v hy vọng xem Người lm một vi php lạ. Nh vua hỏi Người rất nhiều lời, nhưng Người khng đp g hết. Trong khi ấy, cc thượng tế v luật sĩ ở đ tố co Người dữ dội. Cn Hrđ cng cc quan lnh th khinh dể v nhạo bng Người, đoạn khoc cho Người một ci o chong trắng v gởi trả Người cho Philat. Chnh ngy đ, Hrđ v Philat trở thnh bạn hữu, v trước kia họ l th địch với nhau.

Bấy giờ Philat triệu tập cc thượng tế, cc thủ lnh v dn chng lại, rồi bảo họ:

S. "Cc ngươi đ nộp cho ta người ny như một kẻ xi giục dn lm loạn, nhưng đy ta đ tra xt trước mặt cc ngươi, v ta khng thấy người ny phạm tội no trong những tội cc ngươi tố co. Cả vua Hrđ cũng thấy như vậy, v ta đ cử cc ngươi đến nh vua v nh vua cũng khng thấy c chi đng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt, rồi tha đi".

C. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phng thch cho họ một người t. Vậy ton dn đồng thanh ku ln:

S. "Hy giết người ny, v tha Baraba cho chng ti".

C. Tn ny v dấy loạn trong thnh v giết người, nn đ bị tống ngục. Nhưng Philat muốn tha Cha Gisu, nn lại ni với dn chng. Nhưng chng cng la to hơn v ni:

S. "Hy đng đinh n, hy đng đinh n vo thập gi!"

C. Lần thứ ba, quan lại ni với dn chng:

S. "Người ny đ lm g xấu? Ta khng thấy nơi ng ấy c lý do để ln n tử hnh. Vậy ta sẽ trừng phạt, rồi tha đi".

C. Chng lại la lớn tiếng, nhất định đi đng đinh Người vo thập gi, v tiếng la ht của chng cng dữ dội hơn. Philat liền tuyn n theo lời chng yu cầu. Vậy quan phng thch tn đ bị cầm t v dấy loạn v giết người, l kẻ m chng đ xin tha, cn Cha Gisu th quan trao ph để mặc ý chng.

Khi điệu Người đi, chng bắt một người xứ Xyrn, tn Simon, ở ngoi đồng về, chng bắt ng vc thập gi theo sau Cha Gisu. Ðm đng dn chng theo Người, c cả mấy người phụ nữ khc thương Người. Nhưng Cha Gisu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng:

J. "Hỡi con gi Girusalem, đừng khc thương Ta, hy khc thương chnh cc ngươi v con ci cc ngươi. V ny, sắp đến ngy người ta sẽ than rằng: "Phc cho người son sẻ, phc cho những lng khng sinh nở v những v khng nui con". Bấy giờ người ta sẽ ln tiếng với ni non rằng: "Hy đổ xuống đ chng ti", v ni với cc g nổng rằng: "Hy che lấp chng ti đi". V nếu cy tươi cn bị xử như vậy, th gỗ kh sẽ ra sao?"

C. Cng với Người, chng cn điệu hai tn gian c nữa đi xử tử. Khi đ đến nơi gọi l Ni Sọ, chng đng đinh Người vo thập gi cng với hai tn trộm cướp, một đứa bn hữu v một đứa bn tả Người. Bấy giờ Cha Gisu than thở rằng:

J. "Lạy Cha, xin tha cho chng, v chng khng biết việc chng lm".

C. Rồi chng rt thăm m chia nhau o Người. Dn chng đứng đ nhn xem, v cc thủ lnh th cười nhạo Người m rằng:

S. "N đ cứu được kẻ khc th hy tự cứu mnh đi, nếu n thật l Ðấng Kit, người Thin Cha tuyển chọn".

C. Qun lnh đều chế diễu Người v đưa dấm cho Người uống v ni:

S. "Nếu ng l vua dn Do-thi, ng hy tự cứu mnh đi".

C. Pha trn đầu Người c tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh v Do-thi như sau: "Người ny l vua dn Do-thi". Một trong hai kẻ trộm bị đng đinh trn thập gi cũng sỉ nhục Người rằng:

S. "Nếu ng l Ðấng Kit, ng hy tự cứu ng v cứu chng ti nữa".

C. Ðối lại, tn kia mắng n rằng:

S. "Mi cũng chịu đồng một n m mi chẳng sợ Thin Cha sao. Phần chng ta, như thế ny l đch đng, v chng ta chịu xứng với việc chng ta đ lm, cn ng ny, ng c lm g xấu đu?"

C. V anh ta thưa Cha Gisu rằng:

S. "Lạy Ngi, khi no về nước Ngi, xin nhớ đến ti".

C. Cha Gisu đp:

J. "Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hm nay, ngươi sẽ ở trn thin đng với Ta".

C. Lc đ vo khoảng giờ thứ su, tối tăm liền bao trm cả mặt đất cho đến giờ thứ chn. Mặt trời trở nn u m, mn trong đền thờ x ra lm đi ngay chnh giữa. Lc đ Cha Gisu ku lớn tiếng rằng:

J. "Lạy Cha, Con ph linh hồn Con trong tay Cha".

C. Ni đoạn, Người trt hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giy lt)

Thấy sự việc xảy ra, vin sĩ quan ca tụng Thin Cha rằng:

S. "ng ny quả thật l người cng chnh".

C. V tất cả dn chng c mặt thấy cảnh tượng đ, v chứng kiến những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về.

Ðứng xa xa, c những kẻ quen biết Người, v mấy phụ nữ đi theo Người từ xứ Galila, họ cũng chứng kiến. Tuy nhin, c một cng nghị vin tn l Giuse, người tốt lnh v cng chnh. ng ny đ khng đồng ý với mưu toan v hnh động của cc cng nghị vin khc, ng qu ở thnh Arimathia trong xứ Giuđa, chnh ng cũng trng đợi nước Cha. ng đến gặp Philat v xin xc Cha Gisu. Ðoạn ng hạ xc Người xuống, liệm trong khăn v tng trong mồ đ đục sẵn, nơi chưa tng xc ai. Hm đ l ngy chuẩn bị v sắp bước sang ngy Sabbat. Trong khi đ, những người phụ nữ đ đi với Người từ xứ Galila, cũng theo đến xem mồ v xc Người được tng như thế no. Rồi cc b về sửa soạn thuốc thơm v dầu thơm. Nhưng trong ngy Sabbat, cc b nghỉ theo đng luật.

 

Hoặc đọc bi vắn ny: Lc 23, 1-49

C. Bi Thương Kh Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, theo Thnh Luca.

Khi ấy, tất cả cng nghị đứng dậy v giải Người đến Philat. Họ bắt đầu tố co Người rằng:

S. "Chng ti đ thấy người ny xi giục dn nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Csar, v cn tự xưng l Kit Vua".

C. Philat bảo cc thượng tế v đm đng rằng:

S. "Ta khng thấy người ny c tội g".

C. Nhưng họ cố ni rằng:

S. "Người ny đ lm no động dn chng, giảng dạy khắp xứ Giuđa, bắt đầu từ Galila đến đy".

C. Philat vừa nghe ni đến Galila, liền hỏi cho biết c phải đương sự l người xứ Galila khng. V khi đ biết Người thuộc thẩm quyền Hrđ, quan liền sai giải Người cho Hrđ cũng c mặt tại Girusalem trong những ngy ấy. Hrđ thấy Cha Gisu th mừng rỡ lắm, v từ lu, ng ao ước thấy Người, bởi đ nghe ni về Người rất nhiều, v hy vọng xem Người lm một vi php lạ. Nh vua hỏi Người rất nhiều lời, nhưng Người khng đp g hết. Trong khi ấy, cc thượng tế v luật sĩ ở đ tố co Người dữ dội. Cn Hrđ cng cc quan lnh th khinh dể v nhạo bng Người, đoạn khoc cho Người một ci o chong trắng v gởi trả Người cho Philat. Chnh ngy đ, Hrđ v Philat trở thnh bạn hữu, v trước kia họ l th địch với nhau.

Bấy giờ Philat triệu tập cc thượng tế, cc thủ lnh v dn chng lại, rồi bảo họ:

S. "Cc ngươi đ nộp cho ta người ny như một kẻ xi giục dn lm loạn, nhưng đy ta đ tra xt trước mặt cc ngươi, v ta khng thấy người ny phạm tội no trong những tội cc ngươi tố co. Cả vua Hrđ cũng thấy như vậy, v ta đ cử cc ngươi đến nh vua v nh vua cũng khng thấy c chi đng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt, rồi tha đi".

C. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phng thch cho họ một người t. Vậy ton dn đồng thanh ku ln:

S. "Hy giết người ny, v tha Baraba cho chng ti".

C. Tn ny v dấy loạn trong thnh v giết người, nn đ bị tống ngục. Nhưng Philat muốn tha Cha Gisu, nn lại ni với dn chng. Nhưng chng cng la to hơn v ni:

S. "Hy đng đinh n, hy đng đinh n vo thập gi!"

C. Lần thứ ba, quan lại ni với dn chng:

S. "Người ny đ lm g xấu? Ta khng thấy nơi ng ấy c lý do để ln n tử hnh. Vậy ta sẽ trừng phạt, rồi tha đi".

C. Chng lại la lớn tiếng, nhất định đi đng đinh Người vo thập gi, v tiếng la ht của chng cng dữ dội hơn. Philat liền tuyn n theo lời chng yu cầu. Vậy quan phng thch tn đ bị cầm t v dấy loạn v giết người, l kẻ m chng đ xin tha, cn Cha Gisu th quan trao ph để mặc ý chng.

Khi điệu Người đi, chng bắt một người xứ Xyrn, tn Simon, ở ngoi đồng về, chng bắt ng vc thập gi theo sau Cha Gisu. Ðm đng dn chng theo Người, c cả mấy người phụ nữ khc thương Người. Nhưng Cha Gisu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng:

J. "Hỡi con gi Girusalem, đừng khc thương Ta, hy khc thương chnh cc ngươi v con ci cc ngươi. V ny, sắp đến ngy người ta sẽ than rằng: "Phc cho người son sẻ, phc cho những lng khng sinh nở v những v khng nui con". Bấy giờ người ta sẽ ln tiếng với ni non rằng: "Hy đổ xuống đ chng ti", v ni với cc g nổng rằng: "Hy che lấp chng ti đi". V nếu cy tươi cn bị xử như vậy, th gỗ kh sẽ ra sao?"

C. Cng với Người, chng cn điệu hai tn gian c nữa đi xử tử. Khi đ đến nơi gọi l Ni Sọ, chng đng đinh Người vo thập gi cng với hai tn trộm cướp, một đứa bn hữu v một đứa bn tả Người. Bấy giờ Cha Gisu than thở rằng:

J. "Lạy Cha, xin tha cho chng, v chng khng biết việc chng lm".

C. Rồi chng rt thăm m chia nhau o Người. Dn chng đứng đ nhn xem, v cc thủ lnh th cười nhạo Người m rằng:

S. "N đ cứu được kẻ khc th hy tự cứu mnh đi, nếu n thật l Ðấng Kit, người Thin Cha tuyển chọn".

C. Qun lnh đều chế diễu Người v đưa dấm cho Người uống v ni:

S. "Nếu ng l vua dn Do-thi, ng hy tự cứu mnh đi".

C. Pha trn đầu Người c tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh v Do-thi như sau: "Người ny l vua dn Do-thi". Một trong hai kẻ trộm bị đng đinh trn thập gi cũng sỉ nhục Người rằng:

S. "Nếu ng l Ðấng Kit, ng hy tự cứu ng v cứu chng ti nữa".

C. Ðối lại, tn kia mắng n rằng:

S. "Mi cũng chịu đồng một n m mi chẳng sợ Thin Cha sao. Phần chng ta, như thế ny l đch đng, v chng ta chịu xứng với việc chng ta đ lm, cn ng ny, ng c lm g xấu đu?"

C. V anh ta thưa Cha Gisu rằng:

S. "Lạy Ngi, khi no về nước Ngi, xin nhớ đến ti".

C. Cha Gisu đp:

J. "Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hm nay, ngươi sẽ ở trn thin đng với Ta".

C. Lc đ vo khoảng giờ thứ su, tối tăm liền bao trm cả mặt đất cho đến giờ thứ chn. Mặt trời trở nn u m, mn trong đền thờ x ra lm đi ngay chnh giữa. Lc đ Cha Gisu ku lớn tiếng rằng:

J. "Lạy Cha, Con ph linh hồn Con trong tay Cha".

C. Ni đoạn, Người trt hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giy lt)

Thấy sự việc xảy ra, vin sĩ quan ca tụng Thin Cha rằng:

S. "ng ny quả thật l người cng chnh".

C. V tất cả dn chng c mặt thấy cảnh tượng đ, v chứng kiến những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về.

Ðứng xa xa, c những kẻ quen biết Người, v mấy phụ nữ đi theo Người từ xứ Galila, họ cũng chứng kiến.

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch