Cha Nhật Lễ L Năm B

 

Kiệu L:

Bi Phc m: Mt 11, 1-10

"Chc tụng Ðấng nhn danh Cha m đến".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi cc ngi đến gần Girusalem ngang qua Btania, gần ni Cy Dầu, th Cha Gisu sai hai mn đệ đi v bảo rằng: "Cc con hy đến lng trước mặt kia, vừa vo lng, cc con sẽ gặp ngay cột sẵn đ một lừa con chưa ai cỡi, cc con hy mở dy m dẫn về. V nếu c ai hỏi cc con 'Sao cc ng lm thế?', th hy ni rằng: 'Cha cần dng, xong việc Ngi sẽ trả lại đy'". Hai mn đệ ra đi v gặp lừa con cột trước cửa ng, nơi ng tư đng, hai ng liền mở dy. Vi người trong những kẻ đứng đ hỏi hai mn đệ rằng: "Cc ng lm g m mở dy lừa con vậy?" Hai mn đệ đp lại như lời Cha Gisu dạy bảo, v người ta để cho đem đi. Hai ng dắt lừa con về cho Cha Gisu, v trải o ln mnh lừa v Ngi ln cỡi. Nhiều người trải o xuống đường, kẻ khc chặt nhnh cy trải lối đi: Kẻ th đi trước, người theo sau tung h rằng: "Hoan h! Chc tụng Ðấng nhn danh Cha m đến. Chc tụng nước Ðavit tổ phụ chng ta đ đến. Hoan h trn cc tầng trời!"

Ð l lời Cha.

 

Hoặc đọc bi ny: Ga 12, 12-16

Hoan h, chc tụng vua Israel, Ðấng nhn danh Cha m đến!

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, c đm đng dn chng đến dự lễ, vừa nghe biết Cha Gisu đến Girusalem, họ liền cầm cnh l đi đn Người v tung h rằng: "Hoan h, chc tụng vua Israel, Ðấng nhn danh Cha m đến!" Cha Gisu gặp một lừa con, liền cỡi ln, như c lời chp rằng: "Hỡi con gi Sion, đừng sợ chi, ny vua ngươi cỡi lừa con đến". Thoạt đầu, cc mn đệ Người khng hiểu cc lời ny, nhưng khi Cha Gisu được tn vinh, cc ng mới nhớ lại những lời đ đ chp về Người v người ta đ lm những điều ấy cho Người.

Ð l lời Cha.

 

Thnh Lễ:

Bi Ðọc I: Is 50, 4-7

"Ti đ khng giấu mặt mũi trnh những lời nhạo cười, nhưng ti biết ti sẽ khng phải hổ thẹn".

(Bi ca thứ ba về Người Ti Tớ Cha)

Trch sch Tin tri Isaia.

Cha đ ban cho ti miệng lưỡi đ được huấn luyện, để ti biết dng lời ni nng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sng Người đnh thức ti, Người thức tỉnh tai ti, để nghe lời Người gio huấn. Thin Cha đ mở tai ti, m ti khng cưỡng lại v cũng chẳng thối lui. Ti đ đưa lưng cho kẻ đnh ti, đ đưa m cho kẻ giật ru; ti đ khng che giấu mặt mũi, trnh những lời nhạo cười v những người phỉ nhổ ti. V Cha nng đỡ ti, nn ti khng phải hổ thẹn; nn ti trơ mặt chai như đ, ti biết ti sẽ khng phải hổ thẹn.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Ðp: i Thin Cha! i Thin Cha! sao Cha đ bỏ con? (c. 2a)

Xướng: 1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu mi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Cha, xin Ngi cứu hắn, xin Ngi giải gỡ hắn, nếu Ngi yu thương". - Ðp.

2) Ðứng quanh con l đn ưng khuyển, một lũ cn đồ bao bọc lấy con. Chn tay con chng đều chọc thủng, con c thể đếm được mọi đốt xương con. - Ðp.

3) Phần chng th nhn xem con v vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, cn tấm o di, th chng rt thăm... Phần Ngi, lạy Cha, xin chớ đứng xa con, i Ðấng ph trợ con, xin kp ra tay nng đỡ. - Ðp.

4) Con sẽ tường thuật danh Cha cho cc anh em, giữa nơi cng hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư qun l người tn sợ Cha, xin hy ca khen Cha, ton thể miu duệ nh Giacp, hy chc tụng Người, hy tn sợ Người, hết thảy dng giống Israel!" - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Pl 2, 6-11

"Người đ tự hạ mnh; v thế Thin Cha đ tn vinh Người".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Philipph.

Cha Gisu Kit, tuy l {thn phận} Thin Cha, đ khng nghĩ phải ginh cho được ngang hng với Thin Cha; tri lại, Người huỷ bỏ chnh mnh m nhận lấy thn phận ti đi, đ trở nn giống như loi người, với cch thức bề ngoi như một người phm. Người đ tự hạ mnh m vng lời cho đến chết, v chết trn thập gi. V thế, Thin Cha đ tn vinh Người, v ban cho Người một danh hiệu vượt trn mọi danh hiệu, để khi nghe tn Gisu, mọi loi trn trời dưới đất v trong địa ngục phải quỳ gối xuống, v mọi miệng lưỡi phải tuyn xưng Ðức Gisu Kit l Cha để Thin Cha Cha được vinh quang.

Ð l lời Cha.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Pl 2, 8-9

Cha Kit v chng ta, đ vng lời cho đến chết, v chết trn thập gi. V thế, Thin Cha đ tn vinh Người, v ban cho Người một danh hiệu vượt trn mọi danh hiệu.

 

Bi Thương Kh: Mc 14, 1 - 15. 47 (bi di)

"Sự Thương Kh Ðức Gisu Kit, Cha chng ta".

C: Người đọc Chung, Thnh Sử; S: Người đối thoại khc, hoặc Cộng đon. J: Cha Gisu

 

C. Bi Thương Kh Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, theo Thnh Marc.

Hai ngy trước Lễ Vượt Qua v Tuần Lễ ăn bnh khng men, cc thượng tế v luật sĩ tm mưu bắt giết Cha Gisu. Họ bảo nhau rằng:

S. "Ðừng lm trong ngy lễ, kẻo sinh no động trong dn".

C. Khi Cha đang dng cơm ở Btania trong nh ng Simon tật phong, th c một người phụ nữ mang đến một bnh ngọc đựng dầu thơm rất quý gi. Ðập vỡ bnh, b đổ dầu thơm trn đầu Người. C mấy người kh chịu nghĩ thầm rằng: Lm g m ph dầu thơm như vậy? Dầu ny c thể bn được hơn ba trăm đồng bạc để bố th cho kẻ ngho kh. V họ nặng lời với b đ. Nhưng Cha Gisu bảo:

J. "Hy để mặc b, sao cc ng lại lm cực lng b? B vừa lm cho Ta một việc rất tốt. V bao giờ cc ng cũng c những kẻ ngho ở bn mnh, v cc ng c thể lm phc cho họ lc no tuỳ ý, nhưng Ta, cc ng khng c Ta ở lun với đu. Lm được g th b đ lm, b đ xức dầu thơm c ý tẩm liệm xc Ta trước. Ta bảo thật cc ng: Trong khắp thế giới, Phc m ny rao giảng đến đu th người ta cũng sẽ thuật lại việc b mới lm để nhớ b".

C. Khi ấy, Giuđa Iscari, một trong nhm Mười Hai, đến tm cc thượng tế để tnh nguyện nộp Người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ v họ liền hứa cho n tiền. V n tm dịp tiện nộp Người.

Ngy thứ nhất trong tuần lễ ăn bnh khng men l ngy giết chin mừng Lễ Vượt Qua, cc mn đệ thưa Người:

S. "Thầy muốn chng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đu?"

C. Người liền sai hai mn đệ đi v dặn rằng:

J. "Cc con hy vo thnh, v nếu gặp một người mang v nước th hy đi theo người đ. Hễ người ấy vo nh no th cc con hy ni với chủ nh rằng: Thầy sai chng ti hỏi: Căn phng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với cc mn đệ ở đu? V chủ nh sẽ chỉ cho cc con một căn phng rộng ri dọn sẵn sng v cc con hy sửa soạn cho chng ta ở đ".

C. Hai mn đệ ra đi vo thnh v thấy mọi sự như Người đ bảo, v hai ng dọn Lễ Vượt Qua.

Chiều đến, Người cng Mười Hai mn đệ tới. V khi mọi người đang ngồi ăn, th Cha Gisu ni:

J. "Ta bảo thật cc con, một trong cc con đang ăn cng Ta, sẽ nộp Ta".

C. Cc ng đều buồn rầu v lần lượt từng người thưa Ngi:

S. "Thưa Thầy, c phải con khng?"

C. Người đp:

J. "L một trong mười hai, kẻ cng chấm một đĩa với Thầy. Con Người phải ra đi như đ chp về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người. Th n đừng sinh ra th hơn".

C. Ðang khi họ ăn, Cha Gisu cầm lấy bnh, đọc lời chc tụng, bẻ ra v trao cho cc ng m phn:

J. "Cc con hy cầm lấy, ny l Mnh Ta".

C. Rồi Người cầm lấy chn, tạ ơn, trao cho cc ng v mọi người đều uống. V Người bảo cc ng:

J. "Ny l Mu Ta, Mu tn ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật cc con: Ta sẽ chẳng cn uống rượu nho ny nữa cho đến ngy Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thin Cha".

C. Sau khi ht Thnh Vịnh, Thầy tr đi ln ni Cy Dầu. Cha Gisu bảo cc ng:

J. "Ðm nay, tất cả cc con sẽ vấp phạm v Thầy, v c lời chp rằng: ta sẽ đnh chủ chăn v đon chin sẽ tan tc. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galila trước cc con".

C. Phr thưa Người:

S. "D tất cả vấp phạm v Thầy, nhưng con th khng".

C. Cha Gisu bảo ng:

J. "Thầy bảo thật con: Hm nay, nội đm nay, trước khi g gy hai lần, con đ chối Thầy ba lần".

C. Nhưng Phr cng ln giọng cương quyết hơn m rằng:

S. "Khng, dầu phải chết với Thầy, con cũng sẽ khng chối Thầy".

C. V tất cả đều ni như vậy.

Ði đến một vườn kia tn l Ghếtsmani, Người bảo cc mn đệ:

J. "Cc con hy ngồi lại đy trong khi Thầy đi cầu nguyện".

C. Rồi Người đem Phr, Giacb v Gioan theo Người v Người bắt đầu kinh sợ v buồn sầu. Người liền bảo cc ng:

J. "Linh hồn Thầy buồn đến chết được, cc con hy ở lại đy v tỉnh thức".

C. Tiến xa hơn một cht, Người phục xuống đất v cầu xin nếu c thể được th xin cho qua khỏi giờ ny. V Người nguyện rằng:

J. "Abba, Lạy Cha, Cha c thể lm được mọi sự, xin cất chn ny khỏi con! Nhưng khng theo ý con muốn, một theo ý Cha".

C. Người trở lại v thấy cc ng đang ngủ, nn ni với Phr:

J. "Simon, con ngủ ư? Con khng c sức thức được một giờ sao? Hy tỉnh thức v cầu nguyện để khỏi sa chước cm dỗ, v tinh thần th lanh lẹ, cn xc thịt th yếu đuối".

C. Rồi Người đi khỏi đ v cầu nguyện cng lời như trước. Khi trở lại lần nữa v thấy cc ng cn ngủ (v mắt cc ng nặng trĩu) v cc ng khng cn biết thưa Người lm sao. Lần thứ ba, Người trở lại v bảo:

J. "By giờ cc con hy ngủ v nghỉ ngơi đi. Thế l xong! Giờ đ đến: Ny Con Người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thi! hy chỗi dậy, chng ta đi, kẻ nộp Thầy đ tới nơi".

C. Người cn đang ni, th Giuđa Iscari, một trong nhm Mười Hai đến, cng đi với một ton đng mang gươm gio v gậy gộc do cc thượng tế, luật sĩ v kỳ lo sai đến. Trước đ, tn phản bội đ ra hiệu cho chng rằng:

S. "Hễ ti hn mặt ai, th đ chnh l Ngi, cc ng cứ bắt lấy v điệu đi cho cẩn thận".

C. Vừa đến, n liền tới gần Người m ni:

S. "Cho Thầy".

C. V n hn Người. V chng tra tay bắt Người. Nhưng một người trong những kẻ đứng xung quanh rt gươm chm tn đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Cha Gisu ni với chng rằng:

J. "Cc ngươi cầm gươm gio gậy gộc đi bắt Ta như bắt tn cướp! Hằng ngy, Ta ở giữa cc ngươi, giảng dạy trong đền thờ m sao cc ngươi khng bắt Ta. Nhưng thế l để ứng nghiệm lời Kinh Thnh".

C. Bấy giờ mn đệ bỏ Người v trốn đi hết. C một thanh nin theo Người, mnh chỉ quấn một tấm khăn, họ tm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ tấm khăn lại v chạy trốn mnh trần.

Chng điệu Cha Gisu đến thầy thượng tế, cc tư tế, luật sĩ v kỳ lo hội lại đng đủ. Cn Phr theo Người xa xa đến tận trong dinh thượng tế v ngồi sưởi lửa với đm đầy tớ. Vậy cc thầy thượng tế v ton thể cng nghị tm một chứng co Cha Gisu để giết Người, song họ khng tm ra. C nhiều kẻ đ co gian Người, nhưng cc chứng đ khng hợp nhau. Tuy nhin c nhiều kẻ đứng ln lm chứng gian cho Người rằng:

S. "Chng ti đ nghe n ni: Ta sẽ ph huỷ đền thờ ny do tay loi người lm ra, v trong ba ngy, Ta sẽ xy lại một đền thờ khc khng bởi tay loi người lm ra".

C. Nhưng chứng cớ của họ cũng khng hợp nhau. Khi ấy, thầy thượng tế đứng ln giữa cng nghị hỏi Cha Gisu rằng:

S. "Sao ng khng trả lời g về những điều cc người ny tố co ng".

C. Nhưng Người vẫn thinh lặng v khng đp lại g. Thầy thượng tế lại hỏi:

S. "ng c phải l Ðấng Kit Con Thin Cha đng chc tụng chăng?"

C. Cha Gisu đp:

J. "Phải, chnh Ta! Rồi cc ng sẽ thấy Con Người ngồi bn hữu Ðấng ton năng v ngự đến trn đm my".

C. Thầy thượng tế liền x o mnh ra v ni:

S. "Chng ta cn cần chi đến nhn chứng nữa? Cc ng đ nghe lời ni lộng ngn, cc ng nghĩ sao?"

C. Ai nấy đều ln n Người đng chết. Rồi c kẻ bắt đầu nhổ vo Người, che mặt Người v đnh đấm Người m rằng:

S. "Hy đon xem!"

C. V bọn thủ hạ vả mặt Người.

Phr đang ở ngoi sn tiền đường, th c một đầy tớ gi của thầy thượng tế đến, thấy Phr đang sưởi, th nhn ng v ni:

S. "ng cũng theo Gisu, người Nadart".

C. Nhưng ng chối phắt m rằng:

S. "Ti khng biết, ti khng hiểu c muốn ni g".

C. Rồi ng đi ra ngoi pha trước tiền đường, v g liền gy. Lần nữa người đầy tớ thấy ng, liền ni với những người xung quanh rằng:

S. "ng ny thuộc bọn đ".

C. Nhưng ng lại chối. Một lc sau, những người ở đ lại ni với Phr rằng:

S. "Ðng ng thuộc bọn đ, v cả ng cũng l người Galila".

C. ng liền nguyền rủa nặng lời v thề rằng:

S. "Ti khng biết người m cc ng ni đ".

C. Tức th g gy lần thứ hai. V Phr nhớ lại lời Cha Gisu đ bảo ng: "Trước khi g gy hai lần, con đ chối Ta ba lần". V ng liền than khc.

Vừa tảng sng, cc thượng tế hội nghị với cc kỳ lo, luật sĩ v ton thể cng nghị. Họ đ tri Cha Gisu v giải nạp Người cho Philat. Philat hỏi Người:

S. "ng c phải l vua dn Do-thi khng?"

C. Cha Gisu đp:

J. "ng ni đng!"

C. V cc thầy thượng tế co Người nhiều điều. Philat lại hỏi Người rằng:

S. "ng khng trả lời g ư? Hy coi họ tố co ng biết bao nhiu điều!"

C. Nhưng Cha Gisu khng trả lời g thm, khiến Philat ngạc nhin. Vo mỗi dịp lễ, quan c thi quen phng thch cho dn một người t tuỳ ý họ xin. Bấy giờ trong khm c tn Baraba bị giam cng với những kẻ phiến loạn, v chng đ giết người trong cuộc khởi loạn. Dn chng tiến ln Philat xin n x theo như quan quen lm. Vậy Philat hỏi:

S. "Cc ngươi c muốn ta phng thch cho cc ngươi Vua dn Do-thi khng?"

C. (V quan đ biết r do lng ghen tương m cc thượng tế nộp Người). Nhưng dn xin quan phng thch Baraba cho họ. Philat bảo dn chng rằng:

S. "Cc ngươi muốn Ta lm g cho vua dn Do-thi?"

C. Nhưng chng lại ku ln:

S. "Ðng đinh n đi!"

C. Philat đp lại:

S. "Người ny đ lm g nn tội?"

C. Song chng cng la to hơn:

S. "Ðng đinh n đi!"

C. Sau cng Philat muốn vừa lng dn, liền tha Baraba v trao Cha Gisu cho chng đnh đn v đng đinh vo thập gi. Qun lnh điệu Người vo sn tiền đường v tập họp cơ đội lại. Chng mặc o chong đỏ cho Người, rồi quấn một vng gai đặt trn đầu Người. Ðoạn cho Người rằng:

S. "Tu Vua dn Do-thi".

C. Rồi chng lấy cy sậy đnh đầu Người, khạc nhổ vo Người v quỳ gối triều bi Người. Khi đ nhạo cười Người, chng lột o chong đỏ ra, mặc y phục lại cho Người v chng điệu Người đi đng đinh vo thập gi. Chng gặp một người qua đường, tn l Simon, qu ở Xyrn, l thn phụ của Alexanđr v Rph vừa ở ngoi đồng về, chng bắt ng vc đỡ thập gi cho Người. Chng điệu Người đến nơi kia gọi l Golgotha, nghĩa l Ni Sọ. Chng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người khng uống. Chng đng đinh Người vo thập gi, rồi chng chia nhau o Người bằng cch bắt thăm xem ai được phần no.

Vo lc giờ thứ ba, chng đ đng đinh Người vo thập gi. V c bản n ghi rằng: Vua dn Do Thi! V cng với Người, chng đng đinh hai tn trộm cướp vo thập gi, một đứa bn hữu, một đứa bn tả Người. Như vậy l ứng nghiệm lời Thnh Kinh rằng: Người đ bị liệt vo số những kẻ gian c. Những người qua đường sỉ nhục Người, lắc đầu v ni:

S. "Ki! Kẻ ph đền thờ Thin Cha v xy lại trong ba ngy: hy tự cứu mnh xuống khỏi thập gi đi!"

C. Cc thượng tế với cc luật sĩ cũng nhạo bng Người v ni với nhau:

S. "N đ cứu được những kẻ khc m khng tự cứu mnh! By giờ Ðấng Kit Vua Israel, hy xuống khỏi thập gi đi để chng ta thấy m tin no!"

C. Cả những kẻ cng chịu đng đinh với Người cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ su đến giờ thứ chn, tối tăm bao trm ton thể lnh thổ. V đến giờ thứ chn, Cha Gisu ku lớn tiếng rằng:

J. "Eloi, Eloi, lema sabachtani!"

C. Nghĩa l:

J. "Lạy Cha con, lạy Cha con, Tại sao Cha bỏ con!"

C. C mấy người đứng đ nghe thấy liền ni rằng:

S. "Ka, n gọi Elia!"

C. Bấy giờ c kẻ chạy đi nhng miếng bng biển đầy dấm v cuốn vo cy sậy v đưa ln cho Người uống m rằng:

S. "Hy đợi xem Elia c đến đem n xuống khng?"

C. Nhưng Cha Gisu ku một tiếng lớn v trt hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giy lt)

Mn trong đền thờ x ra lm đi từ trn xuống dưới. Vin sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người ku ln v trt hơi thở như thế, liền ni rằng:

S. "Ðng người ny l Con Thin Cha!"

C. Cũng c những phụ nữ đứng nhn từ đng xa, trong số đ c b Maria Mađalna, Maria mẹ của Giacb hậu v của Giuse, v b Salm, l những kẻ đ theo gip Người khi Người cn ở xứ Galila. V nhiều người khc cũng đ ln Girusalem với Người.

Trời đ xế chiều v hm đ lại l ngy chuẩn bị, p ngy Sabbat. ng Giuse qu ở Arimathia, một hội vin vị vọng trong cng nghị, cũng l người trng đợi nước Thin Cha, ng mạnh dạn đến gặp Philat v xin xc Cha Gisu. Philat ngạc nhin nghe ni Người đ chết, ng gọi vin sĩ quan đến v hỏi xem Người đ chế thật chưa. Khi được vin sĩ quan phc trnh, quan trao xc Người cho Giuse. Giuse đ mua một khăn trắng, hạ xc Cha Gisu xuống khỏi thập gi, liệm vo khăn v đặt trong mộ đ đục sẵn trong đ, v lăn một tảng đ lấp cửa mộ. Lc đ b Maria Mađalna v Maria mẹ ng Giuse nhn xem nơi Người được an tng.

 

Hoặc đọc bi vắn ny: Mc 15, 1-39

C. Vừa tảng sng, cc thượng tế hội nghị với cc kỳ lo, luật sĩ v ton thể cng nghị. Họ đ tri Cha Gisu v giải nạp Người cho Philat. Philat hỏi Người:

S. "ng c phải l vua dn Do-thi khng?"

C. Cha Gisu đp:

J. "ng ni đng!"

C. V cc thầy thượng tế co Người nhiều điều. Philat lại hỏi Người rằng:

S. "ng khng trả lời g ư? Hy coi họ tố co ng biết bao nhiu điều!"

C. Nhưng Cha Gisu khng trả lời g thm, khiến Philat ngạc nhin. Vo mỗi dịp lễ, quan c thi quen phng thch cho dn một người t tuỳ ý họ xin. Bấy giờ trong khm c tn Baraba bị giam cng với những kẻ phiến loạn, v chng đ giết người trong cuộc khởi loạn. Dn chng tiến ln Philat xin n x theo như quan quen lm. Vậy Philat hỏi:

S. "Cc ngươi c muốn ta phng thch cho cc ngươi Vua dn Do-thi khng?"

C. (V quan đ biết r do lng ghen tương m cc thượng tế nộp Người). Nhưng dn xin quan phng thch Baraba cho họ. Philat bảo dn chng rằng:

S. "Cc ngươi muốn Ta lm g cho vua dn Do-thi?"

C. Nhưng chng lại ku ln:

S. "Ðng đinh n đi!"

C. Philat đp lại:

S. "Người ny đ lm g nn tội?"

C. Song chng cng la to hơn:

S. "Ðng đinh n đi!"

C. Sau cng Philat muốn vừa lng dn, liền tha Baraba v trao Cha Gisu cho chng đnh đn v đng đinh vo thập gi. Qun lnh điệu Người vo sn tiền đường v tập họp cơ đội lại. Chng mặc o chong đỏ cho Người, rồi quấn một vng gai đặt trn đầu Người. Ðoạn cho Người rằng:

S. "Tu Vua dn Do-thi".

C. Rồi chng lấy cy sậy đnh đầu Người, khạc nhổ vo Người v quỳ gối triều bi Người. Khi đ nhạo cười Người, chng lột o chong đỏ ra, mặc y phục lại cho Người v chng điệu Người đi đng đinh vo thập gi. Chng gặp một người qua đường, tn l Simon, qu ở Xyrn, l thn phụ của Alexanđr v Rph vừa ở ngoi đồng về, chng bắt ng vc đỡ thập gi cho Người. Chng điệu Người đến nơi kia gọi l Golgotha, nghĩa l Ni Sọ. Chng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người khng uống. Chng đng đinh Người vo thập gi, rồi chng chia nhau o Người bằng cch bắt thăm xem ai được phần no.

Vo lc giờ thứ ba, chng đ đng đinh Người vo thập gi. V c bản n ghi rằng: Vua dn Do Thi! V cng với Người, chng đng đinh hai tn trộm cướp vo thập gi, một đứa bn hữu, một đứa bn tả Người. Như vậy l ứng nghiệm lời Thnh Kinh rằng: Người đ bị liệt vo số những kẻ gian c. Những người qua đường sỉ nhục Người, lắc đầu v ni:

S. "Ki! Kẻ ph đền thờ Thin Cha v xy lại trong ba ngy: hy tự cứu mnh xuống khỏi thập gi đi!"

C. Cc thượng tế với cc luật sĩ cũng nhạo bng Người v ni với nhau:

S. "N đ cứu được những kẻ khc m khng tự cứu mnh! By giờ Ðấng Kit Vua Israel, hy xuống khỏi thập gi đi để chng ta thấy m tin no!"

C. Cả những kẻ cng chịu đng đinh với Người cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ su đến giờ thứ chn, tối tăm bao trm ton thể lnh thổ. V đến giờ thứ chn, Cha Gisu ku lớn tiếng rằng:

J. "Eloi, Eloi, lema sabachtani!"

C. Nghĩa l:

J. "Lạy Cha con, lạy Cha con, Tại sao Cha bỏ con!"

C. C mấy người đứng đ nghe thấy liền ni rằng:

S. "Ka, n gọi Elia!"

C. Bấy giờ c kẻ chạy đi nhng miếng bng biển đầy dấm v cuốn vo cy sậy v đưa ln cho Người uống m rằng:

S. "Hy đợi xem Elia c đến đem n xuống khng?"

C. Nhưng Cha Gisu ku một tiếng lớn v trt hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giy lt)

Mn trong đền thờ x ra lm đi từ trn xuống dưới. Vin sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người ku ln v trt hơi thở như thế, liền ni rằng:

S. "Ðng người ny l Con Thin Cha!"

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch