Cha Nhật Lễ L Năm A

 

Kiệu L:

Bi Phc m: Mt 21, 1-11

"Chc tụng Ðấng nhn danh Cha m đến".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi cc ngi đến gần Girusalem, vo địa hạt Bếtphagh, gip ni Cy Dầu, Cha Gisu sai hai mn đệ đi v bảo rằng: "Cc con hy đến lng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đ với con lừa con. Cc con hy mở dy, dẫn về đy cho Thầy; v nếu c ai bảo cc con điều g, th hy ni: Cha cần đến chng, v Ngi sẽ gởi trả lại ngay". Mọi việc ny xảy ra để ứng nghiệm lời tin tri đ phn:

"Cc ngươi hy bảo thiếu nữ Sion rằng: Ka vua ngươi nhn i đến cng ngươi, ngồi trn lừa mẹ v lừa con, l con của con vật chở đồ".

Cc mn đệ ra đi v lm theo lời Cha Gisu dạy bảo. Hai mn đệ dẫn lừa mẹ v lừa con về, trải o ln mnh chng v đặt Cha ngồi ln trn. Phần đng dn chng trải o xuống đường, kẻ khc th chặt nhnh cy trải lối đi. Dn chng kẻ th đi trước, người theo sau tung h rằng: "Hoan h con vua Ðavit! Chc tụng Ðấng nhn danh Cha m đến. Hoan h trn cc tầng trời!"

Khi Ngi vo thnh Girusalem, th cả thnh phố no động v ni rằng: "Người đ l ai vậy?" Dn chng trả lời rằng: "Người ấy l Tin tri Gisu, xuất thn từ Nadart, xứ Galila".

Ð l lời Cha.

 

Thnh Lễ:

Bi Ðọc I: Is 50, 4-7

"Ti đ khng giấu mặt mũi trnh những lời nhạo cười, nhưng ti biết ti sẽ khng phải hổ thẹn".

(Bi ca thứ ba về Người Ti Tớ Cha)

Trch sch Tin tri Isaia.

Cha đ ban cho ti miệng lưỡi đ được huấn luyện, để ti biết dng lời ni nng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sng Người đnh thức ti, Người thức tỉnh tai ti, để nghe lời Người gio huấn. Thin Cha đ mở tai ti, m ti khng cưỡng lại v cũng chẳng thối lui. Ti đ đưa lưng cho kẻ đnh ti, đ đưa m cho kẻ giật ru; ti đ khng che giấu mặt mũi, trnh những lời nhạo cười v những người phỉ nhổ ti. V Cha nng đỡ ti, nn ti khng phải hổ thẹn; nn ti trơ mặt chai như đ, ti biết ti sẽ khng phải hổ thẹn.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Ðp: i Thin Cha! i Thin Cha! sao Cha đ bỏ con? (c. 2a)

Xướng: 1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu mi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Cha, xin Ngi cứu hắn, xin Ngi giải gỡ hắn, nếu Ngi yu thương". - Ðp.

2) Ðứng quanh con l đn ưng khuyển, một lũ cn đồ bao bọc lấy con. Chn tay con chng đều chọc thủng, con c thể đếm được mọi đốt xương con. - Ðp.

3) Phần chng th nhn xem con v vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, cn tấm o di, th chng rt thăm... Phần Ngi, lạy Cha, xin chớ đứng xa con, i Ðấng ph trợ con, xin kp ra tay nng đỡ. - Ðp.

4) Con sẽ tường thuật danh Cha cho cc anh em, giữa nơi cng hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư qun l người tn sợ Cha, xin hy ca khen Cha, ton thể miu duệ nh Giacp, hy chc tụng Người, hy tn sợ Người, hết thảy dng giống Israel!" - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Pl 2, 6-11

"Người đ tự hạ mnh; v thế Thin Cha đ tn vinh Người".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Philipph.

Cha Gisu Kit, tuy l thn phận Thin Cha, đ khng nghĩ phải ginh cho được ngang hng với Thin Cha; tri lại, Người huỷ bỏ chnh mnh m nhận lấy thn phận ti đi, đ trở nn giống như loi người, với cch thức bề ngoi như một người phm. Người đ tự hạ mnh m vng lời cho đến chết, v chết trn thập gi. V thế, Thin Cha đ tn vinh Người, v ban cho Người một danh hiệu vượt trn mọi danh hiệu, để khi nghe tn Gisu, mọi loi trn trời dưới đất v trong địa ngục phải quỳ gối xuống, v mọi miệng lưỡi phải tuyn xưng Ðức Gisu Kit l Cha để Thin Cha Cha được vinh quang.

Ð l lời Cha.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Pl 2, 8-9

Cha Kit v chng ta, đ vng lời cho đến chết, v chết trn thập gi. V thế, Thin Cha đ tn vinh Người, v ban cho Người một danh hiệu vượt trn mọi danh hiệu.

 

Bi Thương Kh: Mt 26, 14 - 27, 66 (bi di)

"Sự Thương Kh Ðức Gisu Kit, Cha chng ta".

C: Người đọc Chung, Thnh Sử; S: Người đối thoại khc, hoặc Cộng đon. J: Cha Gisu

 

C. Bi Thương Kh Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, theo Thnh Matthu.

Khi ấy, một trong nhm Mười Hai, tn l Giuđa Iscari, đi gặp cc thượng tế v ni với họ:

S. "Cc ng cho ti bao nhiu, ti nộp Người cho cc ng?"

C. Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. V từ đ, hắn tm dịp thuận tiện để nộp Người. Ngy thứ nhất tuần lễ ăn bnh khng men, cc mn đệ đến thưa Cha Gisu rằng:

J. "Thầy muốn chng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đu?"

C. Cha Gisu đp:

J. "Cc con hy vo thnh, đến với một người kia ni rằng: Thầy bảo, giờ Ta đ gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với cc mn đệ tại nh ng".

C. Cc mn đệ lm như Cha Gisu truyền v sửa soạn Lễ Vượt Qua. Chiều đến, Người ngồi bn ăn với mười hai mn đệ.

V khi cc ng đang ăn, Người ni:

J. "Thầy ni thật với cc con: c một người trong cc con sẽ nộp Thầy".

C. Mn đệ rất buồn rầu v từng người bắt đầu hỏi Người:

S. "Thưa Thầy, c phải con khng?"

C. Người trả lời rằng:

J. "Kẻ giơ tay cng chấm vo đĩa với Thầy, đ chnh l kẻ nộp Thầy. Thực ra, Con Người sẽ ra đi như đ chp về Người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp Con Người! Th người đ đừng sinh ra th hơn!"

C. Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa Người rằng:

S. "Thưa Thầy, c phải con chăng?"

C. Cha đp:

J. "Ðng như con ni".

C. Vậy khi mọi người cn đang ăn, Cha Gisu cầm lấy bnh, đọc lời chc tụng, bẻ ra v trao cho cc mn đệ m phn:

J. "Cc con hy cầm lấy m ăn, v ny l Mnh Ta".

C. Ðoạn Người cầm lấy chn, tạ ơn, rồi trao cho cc mn đệ m phn:

J. "Tất cả cc con hy uống chn ny, v ny l Mu Ta, Mu Tn Ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo cc con: Từ nay, Thầy sẽ khng cn uống chất nho ny nữa cho đến ngy Thầy sẽ uống rượu mới cng cc con trong nước Cha Thầy".

C. Sau khi ht thnh vịnh, Thầy tr liền ln ni liu. Bấy giờ Cha Gisu bảo cc ng:

J. "Tất cả cc con sẽ vấp phạm v Thầy trong chnh đm nay, v c lời chp rằng: "Ta sẽ đnh chủ chăn, v cc chin trong đon sẽ tan tc". Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galila trước cc con".

C. Phr liền thưa:

S. "D tất cả vấp phạm v Thầy, ring con, con sẽ khng bao giờ vấp phạm".

C. Cha Gisu đp:

J. "Thầy bảo thật con, chnh đm nay, trước khi g gy, con sẽ chối Thầy ba lần".

C. Phr lại thưa:

S. "D c phải chết cng Thầy, con sẽ khng chối Thầy".

C. V tất cả cc mn đệ cng ni như vậy.

Rồi Cha Gisu cng đi với cc ng đến một chỗ gọi l Ghếtsmani, v Người bảo cc mn đệ:

J. "Cc con hy ngồi đy để Thầy đến đng kia cầu nguyện".

C. Ðoạn Cha đưa Phr v hai người con ng Gibđ cng đi, Người bắt đầu cảm thấy buồn bực v sầu no. Lc ấy, Người bảo cc ng:

J. "Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được; cc con hy ở lại đy v thức với Thầy".

C. Tiến xa hơn một cht, Người sấp mặt xuống, cầu nguyện v ni:

J. "Lạy Cha, nếu được, xin cho Con khỏi chn ny! Nhưng đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn".

C. Người trở lại cng cc mn đệ v thấy cc ng đang ngủ, liền ni với Phr:

J. "Chẳng lẽ cc con khng thức cng Thầy được lấy một giờ ư? Hy tỉnh thức v cầu nguyện để khỏi lm cơn cm dỗ: v tinh thần th lanh lẹ, nhưng xc thịt th yếu đuối".

C. Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai m rằng:

J. "Lạy Cha, nếu chn ny khng thể qua đi được m Con phải uống, th xin theo ý Cha".

C. Ðoạn Người trở lại v thấy cc ng cn ngủ, v mắt cc ng nặng trĩu. Người để mặc cc ng v đi cầu nguyện lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước. Sau đ Người trở lại với cc mn đệ v bảo:

J. "By giờ cc con hy ngủ v nghỉ ngơi đi! Ny sắp đến giờ Con Người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Cc con hy chỗi dậy. Chng ta hy đi: ny kẻ nộp Thầy đ tới gần".

C. Người cn đang ni, th đy, Giuđa, một trong nhm mười hai, v cng với y c lũ đng mang gươm gio gậy gộc, do cc thượng tế v kỳ lo trong dn sai đến. Vậy tn nội cng đ dặn họ m hiệu ny:

S. "Hễ ti hn người no, th đ chnh l Người, cc ng hy bắt lấy".

C. Tức khắc Giuđa tới gần Cha Gisu v ni:

S. "Cho Thầy".

C. V n hn Người. Nhưng Cha Gisu bảo:

J. "Hỡi bạn, bạn đến đy lm chi?"

C. Lc đ chng xng tới, tra tay bắt Cha Gisu. Ngay sau đ, một trong những người vẫn theo Cha Gisu, giơ tay rt gươm v chm tn đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Cha Gisu liền bảo:

J. "Con hy xỏ ngay gươm vo bao: v tất cả những kẻ dng gươm sẽ chết v gươm. No con tưởng rằng Thầy khng thể xin Cha Thầy v Ngi sẽ tức khắc gởi đến hơn mười hai cơ binh thin thần sao? M như thế th lm sao ứng nghiệm lời Kinh Thnh bảo: Sự thế phải như vậy?"

C. Lc đ Cha Gisu ni cng đm đng rằng:

J. "Cc ngươi cầm gươm gio gậy gộc đi bắt Ta như bắt tn cướp ư? Hằng ngy Ta ngồi trong đền thờ, giữa cc ngươi, m cc ngươi khng bắt Ta. Nhưng tất cả sự đ xảy ra l để ứng nghiệm lời cc tin tri đ chp".

C. Bấy giờ cc mn đệ bỏ Người v chạy trốn hết.

Những kẻ đ bắt Cha Gisu điệu Người đến thầy thượng tế Caipha. Nơi đy cc luật sĩ v kỳ lo đ hội họp. Phr theo Người xa xa cho tới dinh thầy thượng tế. Rồi ng vo trong dinh ngồi cng bọn đầy tớ, xem việc xảy ra thế no. Vậy cc thượng tế v tất cả cng nghị tm chứng gian co Cha Gisu để ln n xử tử Người. V họ đ khng tm được, mặc d đ c một số đng chứng nhn ra mắt. Sau cng, hai người lm chứng gian đến khai rằng:

S. "Người ny đ ni: Ta c thể ph đền thờ Thin Cha v xy cất lại trong ba ngy".

C. Bấy giờ thầy thượng tế đứng ln ni:

S. "ng khng trả lời g về cc điều những người ny đ co ng ư?"

C. Nhưng Cha Gisu lm thinh, nn thầy thượng tế bảo Người:

S. "Nhn danh Thin Cha hằng sống, ta truyền cho ng hy ni cho chng ta biết: ng c phải l Ðấng Kit, Con Thin Cha khng?"

C. Cha Gisu trả lời:

J. "ng đ ni đng. Nhưng Ta ni thật với cc ng: rồi đy cc ng sẽ xem thấy Con Người ngự bn hữu Ðấng Ton Năng, v sẽ đến trn đm my".

C. Bấy giờ thầy thượng tế x o mnh ra v ni:

S. "N đ ni lộng ngn! Chng ta cn cần g đến nhn chứng nữa? Ðy cc ngi vừa nghe lời lộng ngn. Cc ngi nghĩ sao?"

C. Họ đp lại:

S. "N đng chết!"

C. Bấy giờ chng nhổ vo mặt Người, đấm đnh Người, lại c kẻ tt vả Người m ni rằng:

S. "Hỡi Kit, hy bi xem, ai đnh ng đ?"

C. Cn Phr ngồi ở ngoi sn. Một đầy tớ gi lại gần v ni:

S. "ng nữa, ng cũng đ theo Gisu người xứ Galila".

C. Nhưng ng chối trước mặt mọi người m rằng:

S. "Ti khng hiểu chị muốn ni g?"

C. Khi ng lui ra đến cổng, một đầy tớ gi khc thấy ng, liền ni với những người ở đ:

S. "ng ny cũng theo Gisu người Nadart".

C. ng thề m chối rằng:

S. "Ti khng biết người ấy".

C. Một lc sau, mấy người đứng đ lại gần m ni với Phr rằng:

S. "Ðng rồi, ngươi cũng thuộc bọn ấy. V chnh giọng ni của ngươi tiết lộ tng tch ngươi".

C. Bấy giờ ng rủa m thề rằng: ng khng hề biết người ấy. Tức th g gy. Phr nhớ lại lời Cha Gisu đ ni: "Trước khi g gy, con sẽ chối Ta ba lần", v ng ra ngoi khc lc thảm thiết.

Trời vừa sng, cc thượng tế v kỳ lo trong dn hội họp by mưu giết Cha Gisu. Họ tri Người v điệu đi nộp cho tổng trấn Phongxi Philat. Bấy giờ Giuđa, kẻ nộp Người, thấy Người bị kết n th hối hận, đem ba mươi đồng bạc trả lại cho cc thượng tế v kỳ lo m ni rằng:

S. "Ti đ phạm tội v nộp mu người cng chnh".

C. Nhưng họ trả lời:

S. "Can chi đến chng ti! Mặc kệ anh!"

C. Anh ta nm những đồng bạc đ vo trong đền thờ v ra đi thắt cổ. Cc thượng tế lượm lấy bạc đ v ni:

S. "Khng nn để bạc ny vo kho v l gi mu".

C. Sau khi bn bạc, họ lấy tiền đ mua thửa ruộng của người thợ gốm lm nơi chn cất những người ngoại kiều. Bởi thế, ruộng ấy cho đến ngy nay được gọi l Haselđama, nghĩa l ruộng mu. Như vậy l ứng nghiệm lời tin tri Girmia ni: "Chng đ lấy ba mươi đồng bạc l gi do con ci Israel đ mặc cả m bn Ðấng cao trọng. V họ mang tiền đ mua ruộng của người thợ gốm như lời Cha đ truyền cho ti".

Vậy Cha Gisu đứng trước quan tổng trấn, v quan hỏi Người rằng:

S. "ng c phải l Vua dn Do-thi khng?"

C. Cha Gisu đp:

J. "ng ni đng!"

C. Nhưng khi cc thượng tế v kỳ lo tố co Người th Người khng trả lời chi cả. Bấy giờ Philat bảo Người:

S. "ng khng nghe thấy tất cả những điều họ tố co ng sao?"

C. Cha Gisu cũng khng đp lại về một điều no, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhin.

Vo mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn c thi quen phng thch cho dn một người t tuỳ ý họ xin. Lc ấy c một phạm nhn nổi tiếng tn l Baraba. Vậy Philat ni với dn chng đ tụ tập lại đ rằng:

S. "Cc ngươi muốn ta phng thch ai, Baraba hay Gisu m người ta vẫn gọi l Kit?"

C. Quan biết r chỉ v ghen ght m chng đ nộp Người. Vậy trong khi quan ngồi xt xử, b vợ sai người ni cng quan rằng:

S. "Xin ng đừng can thiệp g đến vụ người cng chnh ấy, v hm nay trong một giấc chim bao, ti đ phải đau khổ rất nhiều v người ấy".

C. Nhưng cc thượng tế v kỳ lo xi giục dn xin tha Baraba v giết Cha Gisu. Quan lại ln tiếng hỏi họ:

S. "Trong hai người đ cc ngươi muốn ta phng thch ai?"

C. Họ thưa:

S. "Baraba!"

C. Philat hỏi:

S. "Vậy đối với Gisu gọi l Kit, ta phải lm g?"

C. Họ đồng thanh đp:

S. "Ðng đinh n đi!"

C. Quan lại hỏi:

S. "Nhưng người ny đ lm g nn tội?"

C. Chng cng la to:

S. "Ðng đinh n đi!"

C. Bấy giờ Philat thấy mất cng, lại thm no động, nn ng lấy nước rửa tay trước mặt dn chng v ni:

S. "Ta v can về mu người cng chnh ny, mặc kệ cc ngươi".

C. Ton dn đp:

S. "Hy để cho mu n đổ trn chng ti v trn con ci chng ti".

C. Bấy giờ quan phng thch Baraba cho họ, cn Cha Gisu th trao cho họ đnh đn, rồi đem đi đng đinh vo thập gi.

Bấy giờ lnh tổng trấn liền điệu Cha Gisu vo trong cng đường v tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. Họ lột o Người ra, khoc cho Người một o chong đỏ, rồi quấn một vng gai đặt trn đầu Người v trao vo tay mặt Người một cy sậy, họ quỳ gối trước mặt Người m nhạo bng rằng:

S. "Tu vua dn Do-thi!"

C. Ðoạn họ khạc nhổ vo Người v lấy cy sậy đập trn đầu Người. Khi đ chế nhạo Người xong, họ lột o chong đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho Người v điệu Người đi đng đinh vo thập gi. Lc đi ra, họ gặp một người thnh Xyrn tn l Simon, liền bắt ng vc đỡ thnh gi cho Người.

Họ đi đến một nơi gọi l Golgotha, nghĩa l Ni Sọ. Họ cho Người uống rượu ho với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng khng muốn uống. Khi đ đng đinh Người trn thập gi rồi, họ rt thăm chia nhau o Người, để ứng nghiệm lời tin tri rằng: "Chng đ chia nhau o Ta, cn o ngoi của Ta, chng đ bắt thăm". Rồi họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trn đầu Người bản n viết như sau: Người ny l Gisu, vua dn Do-thi. Lc ấy, cng với Người, họ đng đinh hai tn trộm cướp, một tn bn hữu, một tn bn tả.

Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người v ni:

S. "Ka, ngươi l kẻ ph đền thờ v xy cất lại trong ba ngy, hy tự cứu mnh đi, nếu l Con Thin Cha, th hy xuống khỏi thập gi đi!"

C. Cc thượng tế cng luật sĩ v kỳ lo cũng chế nhạo Người rằng:

S. "N đ cứu được kẻ khc m khng cứu nổi chnh mnh! Nếu n l vua dn Do-thi, th by giờ hy xuống khỏi thập gi đi để chng ta sẽ tin n. N đ trng cậy Thin Cha, nếu Ngi thương n th by giờ Ngi hy cứu n, v n ni: "Ta l Con Thin Cha!"

C. Cả những tn cướp bị đng đinh trn thập gi với Người cũng nhục mạ Người như thế. Từ giờ thứ su đến giờ thứ chn, khắp cả xứ đều tối tăm m mịt. Vo khoảng giờ thứ chn th Cha Gisu ku lớn tiếng:

J. "Eli, Eli, lema sabachtani!"

C. Nghĩa l:

J. "Lạy Cha con, lạy Cha con! sao Cha bỏ con!"

C. C mấy người đứng đ nghe vậy ni rằng:

S. "N gọi tin tri Elia".

C. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhng đầy dấm v cuốn vo đầu cy sậy v đưa ln cho Người uống. Nhưng c kẻ lại bảo:

S. "Hy chờ xem Elia c đến cứu n khng?"

C. Ðoạn Cha Gisu lại ku ln lớn tiếng v trt hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giy lt)

Bỗng nhin mn đền thờ x ra lm đi từ trn xuống dưới, đất chuyển động, đ nứt ra. Cc mồ mả mở tung v xc của nhiều vị thnh đ qua đời được sống lại. V sau khi Cha sống lại, họ ra khỏi mồ, vo thnh thnh v hiện ra cng nhiều người. Cn vin sĩ quan v những kẻ cng ng canh giữ Cha Gisu, thấy đất chuyển động v cc sự xảy ra, th thất kinh sợ hi v ni:

S. "Ðng người ny l Con Thin Cha".

C. Ở đ cũng c nhiều phụ nữ đứng xa xa; họ l những người đ theo gip Cha Gisu từ xứ Galila. Trong số đ c Maria Mađalna, Maria mẹ của Giacb v Giuse, v mẹ cc người con của Gibđ.

Tới chiều c một người giu sang qu ở Arimathia tn l Giuse, cũng đ lm mn đệ Cha Gisu, ng đi gặp Philat v xin xc Cha Gisu. Bấy giờ Philat truyền giao xc cho ng. Vậy ng Giuse lấy xc, liệm trong một khăn sạch, v đặt trong mồ m ng đ cho đục trong đ, rồi ng lăn một tảng đ lớn lấp cửa mồ lại v ra về. Cn Maria Mađalna v b Maria kia cng ngồi đ nhn vo mộ.

Hm sau, tức l sau ngy chuẩn bị mừng lễ, cc thượng tế v biệt phi đến dinh Philat trnh rằng:

S. "Thưa ngi, chng ti nhớ, lc sinh thời tn bịp bợm ấy c ni: "Sau ba ngy, Ta sẽ sống lại". Vậy xin ngi truyền lệnh cho canh mộ đến ngy thứ ba, kẻo mn đệ n lấy trộm xc rồi phao đồn với dn chng rằng: Người đ từ ci chết sống lại! V như thế, sự gian dối ny lại cn tai hại hơn trước".

C. Philat trả lời:

S. Cc ng đ c lnh canh th cứ đi m canh như ý.

C. Họ liền đi v đng ấn nim phong tảng đ v cắt lnh canh giữ mồ.

 

Hoặc đọc bi vắn ny: Mt 27, 11-54

C. Bi Thương Kh Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu đứng trước tổng trấn Phi-lat, v quan hỏi Người rằng:

S. "ng c phải l Vua dn Do-thi khng?"

C. Cha Gisu đp:

J. "ng ni đng!"

C. Nhưng khi cc thượng tế v kỳ lo tố co Người th Người khng trả lời chi cả. Bấy giờ Philat bảo Người:

S. "ng khng nghe thấy tất cả những điều họ tố co ng sao?"

C. Cha Gisu cũng khng đp lại về một điều no, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhin.

Vo mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn c thi quen phng thch cho dn một người t tuỳ ý họ xin. Lc ấy c một phạm nhn nổi tiếng tn l Baraba. Vậy Philat ni với dn chng đ tụ tập lại đ rằng:

S. "Cc ngươi muốn ta phng thch ai, Baraba hay Gisu m người ta vẫn gọi l Kit?"

C. Quan biết r chỉ v ghen ght m chng đ nộp Người. Vậy trong khi quan ngồi xt xử, b vợ sai người ni cng quan rằng:

S. "Xin ng đừng can thiệp g đến vụ người cng chnh ấy, v hm nay trong một giấc chim bao, ti đ phải đau khổ rất nhiều v người ấy".

C. Nhưng cc thượng tế v kỳ lo xi giục dn xin tha Baraba v giết Cha Gisu. Quan lại ln tiếng hỏi họ:

S. "Trong hai người đ cc ngươi muốn ta phng thch ai?"

C. Họ thưa:

S. "Baraba!"

C. Quan lại ln tiếng hỏi họ:

S. "Vậy đối với Gisu gọi l Kit, ta phải lm g?"

C. Họ đồng thanh đp:

S. "Ðng đinh n đi!"

C. Quan lại hỏi:

S. "Nhưng người ny đ lm g nn tội?"

C. Chng cng la to:

S. "Ðng đinh n đi!"

C. Bấy giờ Philat thấy mất cng, lại thm no động, nn ng lấy nước rửa tay trước mặt dn chng v ni:

S. "Ta v can về mu người cng chnh ny, mặc kệ cc ngươi".

C. Ton dn đp:

S. "Hy để cho mu n đổ trn chng ti v trn con ci chng ti".

C. Bấy giờ quan phng thch Baraba cho họ, cn Cha Gisu th trao cho họ đnh đn, rồi đem đi đng đinh vo thập gi.

Bấy giờ lnh tổng trấn liền điệu Cha Gisu vo trong cng đường v tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. Họ lột o Người ra, khoc cho Người một o chong đỏ, rồi quấn một vng gai đặt trn đầu Người v trao vo tay mặt Người một cy sậy, họ quỳ gối trước mặt Người m nhạo bng rằng:

S. "Tu vua dn Do-thi!"

C. Ðoạn họ khạc nhổ vo Người v lấy cy sậy đập trn đầu Người. Khi đ chế nhạo Người xong, họ lột o chong đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho Người v điệu Người đi đng đinh vo thập gi. Lc đi ra, họ gặp một người thnh Xyrn tn l Simon, liền bắt ng vc đỡ thnh gi cho Người.

Họ đi đến một nơi gọi l Golgotha, nghĩa l Ni Sọ. Họ cho Người uống rượu ho với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng khng muốn uống. Khi đ đng đinh Người trn thập gi rồi, họ rt thăm chia nhau o Người, để ứng nghiệm lời tin tri rằng: "Chng đ chia nhau o Ta, cn o ngoi của Ta, chng đ bắt thăm". Rồi họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trn đầu Người bản n viết như sau: Người ny l Gisu, vua dn Do-thi. Lc ấy, cng với Người, họ đng đinh hai tn trộm cướp, một tn bn hữu, một tn bn tả.

Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người v ni:

S. "Ka, ngươi l kẻ ph đền thờ v xy cất lại trong ba ngy, hy tự cứu mnh đi, nếu l Con Thin Cha, th hy xuống khỏi thập gi đi!"

C. Cc thượng tế cng luật sĩ v kỳ lo cũng chế nhạo Người rằng:

S. "N đ cứu được kẻ khc m khng cứu nổi chnh mnh! Nếu n l vua dn Do-thi, th by giờ hy xuống khỏi thập gi đi để chng ta sẽ tin n. N đ trng cậy Thin Cha, nếu Ngi thương n th by giờ Ngi hy cứu n, v n ni: "Ta l Con Thin Cha!"

C. Cả những tn cướp bị đng đinh trn thập gi với Người cũng nhục mạ Người như thế. Từ giờ thứ su đến giờ thứ chn, khắp cả xứ đều tối tăm m mịt. Vo khoảng giờ thứ chn th Cha Gisu ku lớn tiếng:

J. "Eli, Eli, lema sabachtani!"

C. Nghĩa l:

J. "Lạy Cha con, lạy Cha con! sao Cha bỏ con!"

C. C mấy người đứng đ nghe vậy ni rằng:

S. "N gọi tin tri Elia".

C. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhng đầy dấm v cuốn vo đầu cy sậy v đưa ln cho Người uống. Nhưng c kẻ lại bảo:

S. "Hy chờ xem Elia c đến cứu n khng?"

C. Ðoạn Cha Gisu lại ku ln lớn tiếng v trt hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giy lt)

Bỗng nhin mn đền thờ x ra lm đi từ trn xuống dưới, đất chuyển động, đ nứt ra. Cc mồ mả mở tung v xc của nhiều vị thnh đ qua đời được sống lại. V sau khi Cha sống lại, họ ra khỏi mồ, vo thnh thnh v hiện ra cng nhiều người. Cn vin sĩ quan v những kẻ cng ng canh giữ Cha Gisu, thấy đất chuyển động v cc sự xảy ra, th thất kinh sợ hi v ni:

S. "Ðng người ny l Con Thin Cha".

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch