Thứ Bảy sau Cha Nhật V Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Ed 37, 21-28

"Ta sẽ lm cho chng trở nn dn tộc duy nhất".

Trch sch Tin tri dkiel.

Ðy Cha l Thin Cha phn: "Ny Ta sẽ đem con ci Israel ra khỏi cc dn tộc m chng đang cư ngụ; từ khắp nơi, Ta sẽ quy tụ chng lại v đưa chng về qu hương. Ta sẽ lm cho chng trở nn dn tộc duy nhất sống trong đất của chng, ở trn ni Israel; chỉ c một vua cai trị chng; chng sẽ khng cn l hai dn tộc, cũng chẳng cn chia lm hai nước nữa.

Chng sẽ khng cn dơ nhớp v thần tượng, v cc điều gh tởm v mọi tội lỗi của chng. Ta sẽ cứu thot chng khỏi mọi nơi tội lỗi. Ta sẽ thanh tẩy chng; chng sẽ l dn Ta, v Ta sẽ l Thin Cha của chng. Ðavit ti tớ Ta sẽ l vua của chng, chng sẽ chỉ c một chủ chăn m thi. Chng sẽ tun giữ v thực thi cc giới răn của Ta. Chng sẽ cư ngụ trong đất m Ta đ ban cho Giacp ti tớ Ta, v l đất tổ phụ chng đ cư ngụ; chng v con ci cng chu chắt của chng sẽ cư ngụ ở đ đến mun đời. V Ðavit, ti tớ Ta, sẽ l vua của chng đến mun đời. Ta sẽ ký kết với chng một giao ước ho bnh: Ð sẽ l một giao ước vĩnh cửu đối với chng. Ta sẽ gầy dựng chng, sẽ cho chng sinh sản ra nhiều v sẽ thiết lập nơi thnh Ta giữa chng cho đến mun đời. Nh Tạm Ta sẽ ở giữa chng. Ta sẽ l Cha của chng, v chng sẽ l dn Ta. Cc dn tộc sẽ biết rằng Ta l Cha, Ðấng thnh ho Israel, khi đ lập nơi thnh Ta ở giữa chng đến mun đời".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Gr 31, 10. 11-12ab. 13

Ðp: Cha sẽ gn giữ chng ta như mục tử chăn dắt đon chin mnh (c. 10d).

Xướng: 1) Hỡi cc dn tộc, hy nghe lời Cha, hy cng bố lời Cha trn cc đảo xa xăm; hy ni rằng: "Ðấng đ phn tn Israel, sẽ quy tụ n lại, v sẽ gn giữ n, như mục tử chăn dắt đon chin mnh". - Ðp.

2) V Cha đ giải phng Giacp, giờ đy với cnh tay mạnh mẽ hơn, Người cứu thot n. Chng sẽ đến v ca ht trn ni Sion, chng sẽ đổ x về pha hạnh phc của Người. - Ðp.

3) Bấy giờ người thiếu nữ sẽ hn hoan nhảy mừng, cc thanh nin v cc cụ gi cũng lm y như thế; Ta sẽ biến đổi tang chế của chng ra niềm hn hoan, sẽ an ủi chng v cho chng hết đau khổ. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Ed 33, 11

Cha phn: "Ta khng muốn kẻ gian c phải chết, nhưng muốn n ăn năn sm hối v được sống".

 

Phc m: Ga 11, 45-56

"Ðể quy tụ con ci Thin Cha đang tản mt về một mối".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria v đ chứng kiến việc Ngi lm, c nhiều kẻ đ tin vo Cha Gi-su. Nhưng trong nhm c kẻ đi gặp người biệt phi v thuật lại cc việc Cha Gisu đ lm. Do đ, cc thượng tế v biệt phi họp cng nghị, v ni: "Chng ta phải xử tr sao đy? V người ny lm nhiều php lạ. Nếu chng ta để mặc người ấy lm như thế, th mọi người sẽ tin theo v qun Rma sẽ ko đến ph huỷ nơi ny v dn tộc ta". Một người trong nhm l Caipha lm thượng tế năm đ, ni với họ rằng: "Quý vị khng hiểu g cả! Quý vị khng nghĩ rằng th một người chết thay cho dn, cn hơn l ton dn bị tiu diệt". Khng phải tự ng ni điều đ, nhưng với danh nghĩa l thượng tế năm ấy, ng đ ni tin tri rằng Cha Gisu phải chết thay cho dn, v khng phải cho dn m thi, nhưng cn để quy tụ con ci Thin Cha đang tản mt về một mối.

Bởi vậy, từ ngy đ, họ quyết định giết Người. V thế Cha Gisu khng cn cng khai đi lại giữa người Do-thi nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thnh phố tn l Ephrem, v ở lại đ với cc mn đệ. Khi đ đ gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thi. C nhiều người từ cc miền ln Girusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tm Cha Gisu; họ đứng trong đền thờ v bn tn với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người c đến hay khng?" Cn cc thượng tế v biệt phi đ ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đu, th phải tố co để họ bắt Người.

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch