Cha Nhật V Ma Chay Năm A

 

Bi Ðọc I: Ed 37, 12-14

"Ta sẽ cho cc ngươi thần tr của Ta, v cc ngươi sẽ được sống".

Trch sch Tin tri dkiel.

Ðy Cha l Thin Cha phn: "Hỡi dn Ta, ny Ta sẽ mở cửa mồ cc ngươi, Ta sẽ ko cc ngươi ra khỏi mồ v dẫn dắt cc ngươi vo đất Israel. Hỡi dn Ta, cc ngươi sẽ biết Ta l Cha, lc Ta mở cửa mồ cc ngươi, v ko cc ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho cc ngươi thần tr của Ta, v cc ngươi sẽ được sống, Ta sẽ cho cc ngươi an cư trn đất cc ngươi, v cc ngươi biết rằng: Ta l Cha, chnh Ta đ phn v đ thi hnh".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8

Ðp: Bởi v Cha rộng lượng từ bi, v Cha rất giu ơn cứu độ (c. 7).

Xướng: 1) Từ vực su, lạy Cha, con ku ln Cha. Lạy Cha, xin nghe tiếng con cầu; dm xin Cha hy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van ni của con. - Ðp.

2) Nếu Cha con nhớ hoi sự lỗi, lạy Cha, no ai chịu nổi được ư? Nhưng Cha thường rộng lượng thứ tha, để cho thin hạ tn thờ knh yu. - Ðp.

3) Con hy vọng rất nhiều vo Cha, linh hồn con trng cậy ở lời Ngi. Linh hồn con mong đợi Cha con, hơn người lnh gc mong trời rạng đng. - Ðp.

4) Hơn người lnh gc mong hừng đng dậy. Israel đang mong đợi Cha con: Bởi v Cha rộng lượng từ bi, v Cha rất giu ơn cứu độ. V chnh Ngi sẽ giải thot Israel cho khỏi mọi điều gian c. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Rm 8, 8-11

"Thnh Thần của Ðấng lm cho Ðức Gisu Kit từ ci chết sống lại ở trong anh em".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, những kẻ sống theo xc thịt, th khng thể đẹp lng Cha. Cn anh em, anh em khng sống theo xc thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thnh Thần Cha ở trong anh em. Nếu ai khng c Thnh Thần của Ðức Kit, th kẻ ấy khng thuộc về Người. Nhưng nếu Ðức Kit ở trong anh em, cho d thn xc đ chết v tội, nhưng tinh thần vẫn sống v đức cng chnh. V nếu Thnh Thần của Ðấng đ lm cho Ðức Gisu Kit từ ci chết sống lại ở trong anh em, th Ðấng đ lm cho Ðức Gisu Kit từ ci chết sống lại cũng cho xc phm hay chết của anh em được sống, nhờ Thnh Thần Người ngự trong anh em.

Ð l lời Cha.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Ga 11, 25a v 26

Cha phn: "Ta l sự sống lại v l sự sống; ai tin Ta, sẽ khng chết đời đời".

 

Phc m: Ga 11, 1-45

"Ta l sự sống lại v l sự sống".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, c một người đau liệt tn l Ladar, ở Btania, lng qu của Maria v Martha. (Maria ny chnh l người đ xức dầu thơm cho Cha, v lấy tc lau chn Người. Em trai b l Ladar lm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yu đau liệt". Nghe tin ấy, Cha Gisu liền bảo: "Bệnh ny khng đến nỗi chết, nhưng để lm sng danh Thin Cha v do đ Con Thin Cha sẽ được vinh hiển".

Cha Gisu thương Martha v em l Maria v Ladar. Khi hay tin ng ny đau liệt, Người cn lưu lại đ hai ngy. Rồi Người bảo mn đệ: "Chng ta hy trở lại xứ Giuđa". Mn đệ thưa: "Thưa Thầy, mới đy người Do-thi tm nm đ Thầy, m Thầy lại trở về đ ư?" Cha Gisu đp: "Một ngy lại chẳng c mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngy th khng vấp ng, v người ta thấy nh sng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đm sẽ vấp ng v khng c nh sng". Người ni thế, rồi lại bảo họ: "Ladar bạn chng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đnh thức ng". Mn đệ thưa: "Thưa Thầy, nếu ng ta ngủ, ng sẽ khoẻ lại". Cha Gisu c ý ni về ci chết của Ladar, nhưng mn đệ lại nghĩ Người ni về giấc ngủ. Bấy giờ Cha Gisu mới ni r: "Ladar đ chết. Nhưng Ta mừng cho cc con, v Ta khng c mặt ở đ để cc con tin. Vậy chng ta hy đi đến nh ng". Lc đ Tma, cũng c tn l Ðiđim, ni với đồng bạn: "Chng ta cũng đi để cng chết với Người".

Ðến nơi, Cha Gisu thấy Ladar đ được an tng bốn ngy rồi. (Btania chỉ cch Girusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do-thi đến nh Martha v Maria để an ủi hai b v người em đ chết. Khi hay tin Cha Gisu đến, Martha đi đn Người, cn Maria vẫn ngồi nh. Martha thưa Cha Gisu: "Thưa Thầy, nếu Thầy c mặt ở đy th em con khng chết. Tuy nhin, ngay cả by giờ, con biết Thầy xin g cng Thin Cha, Thin Cha cũng sẽ ban cho Thầy". Cha Gisu ni: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngy tận thế, khi kẻ chết sống lại, th em con sẽ sống lại". Cha Gisu ni: "Ta l sự sống lại v l sự sống, ai tin Ta, dầu c chết cũng sẽ được sống. V kẻ no sống m tin Ta, sẽ khng chết bao giờ. Con c tin điều đ khng?" B thưa: "Thưa Thầy, vng, con đ tin Thầy l Ðấng Kit, Con Thin Cha hằng sống đ đến trong thế gian".

Ni xong b về gọi Maria em gi b v ni thầm với em rằng: "Thầy ở ngoi kia, Thầy gọi em". Nghe vậy, Maria vội vng đứng dậy v đi đến cng Cha. V lc đ Cha Gisu chưa vo trong lng, Người cn đang đứng ở nơi Martha đ gặp Người. Những người Do-thi cng ở trong nh với Maria v an ủi b, khi thấy b vội v đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo b, tưởng rằng b đi ra khc ngoi mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Cha Gisu đứng, thấy Người, b liền sấp mnh xuống dưới chn Người v ni: "Thưa Thầy, nếu Thầy c mặt đy, th em con khng chết". Khi thấy b khc nức nở v những người Do-thi theo b cũng khc, Cha Gisu thổn thức v xc động. Người hỏi: "Ð an tng Ladar ở đu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến m xem". Cha Gisu rơi lệ. Người Do-thi liền ni: "Ka, xem Ngi thương ng ấy biết bao!" Nhưng c mấy kẻ trong đm ni: "ng ấy đ mở mắt người m từ khi mới sinh m khng lm được cho người ny khỏi chết ư?" Cha Gisu lại xc động; Người đi đến mộ. Mộ đ l một hang nhỏ c tảng đ đậy trn. Cha Gisu bảo: "Hy đẩy tảng đ ra". Martha l chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đ nặng mi rồi v đ bốn ngy". Cha Gisu lại ni: "Ta đ chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, th con sẽ xem thấy vinh quang của Thin Cha sao?" Thế l người ta cất tảng đ ra. Cha Gisu ngước nhn ln v ni: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đ nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con ni ln v những người đứng xung quanh đy, để họ tin rằng Cha đ sai Con". Ni rồi, Người ku lớn tiếng: "Ladar! Hy ra đy!" Người đ chết đi ra, chn tay cn quấn những mảnh vải, trn mặt quấn khăn liệm. Cha Gisu bảo: "Hy cởi ra cho anh ấy đi".

Một số người Do-thi đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Cha Gisu lm, th đ tin vo Người.

Ð l lời Cha.

 

Hoặc đọc bi vắn ny: Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, hai chị em của Ladar sai người đến thưa Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yu đau liệt". Nghe tin ấy, Cha Gisu liền bảo: "Bệnh ny khng đến nỗi chết, nhưng để lm sng danh Thin Cha v do đ Con Thin Cha sẽ được vinh hiển".

Cha Gisu thương Martha v em l Maria v Ladar. Khi hay tin ng ny đau liệt, Người cn lưu lại đ hai ngy. Rồi Người bảo mn đệ: "Chng ta hy trở lại xứ Giuđa".

Ðến nơi, Cha Gisu thấy Ladar đ được an tng bốn ngy rồi. Khi hay tin Cha Gisu đến, Martha đi đn Người, cn Maria vẫn ngồi nh. Martha thưa Cha Gisu: "Thưa Thầy, nếu Thầy c mặt ở đy th em con khng chết. Tuy nhin, ngay cả by giờ, con biết Thầy xin g cng Thin Cha, Thin Cha cũng sẽ ban cho Thầy". Cha Gisu ni: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngy tận thế, khi kẻ chết sống lại, th em con cũng sẽ sống lại". Cha Gisu ni: "Ta l sự sống lại v l sự sống. Ai tin Ta, dầu c chết cũng sẽ được sống. V kẻ no sống m tin Ta, sẽ khng chết bao giờ. Con c tin điều đ khng?" B thưa: "Thưa Thầy: vng, con đ tin Thầy l Ðấng Kit, Con Thin Cha hằng sống đ đến trong thế gian".

Người xc động v hỏi: "Ð an tng Ladar ở đu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến m xem". Cha Gisu rơi lệ. Người Do-thi liền ni: "Ka, xem Ngi thương ng ấy biết bao!" Nhưng c mấy kẻ trong đm ni: "ng ấy đ mở mắt người m từ khi mới sinh m khng lm được cho người ny khỏi chết ư?" Cha Gisu lại xc động; Người đi đến mộ.

Mộ đ l một hang nhỏ c tảng đ đậy trn. Cha Gisu bảo: "Hy đẩy tảng đ ra". Martha l chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đ nặng mi rồi v đ bốn ngy". Cha Gisu lại ni: "Ta đ chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, th con sẽ xem thấy vinh quang của Thin Cha sao?" Thế l người ta cất tảng đ ra. Cha Gisu ngước nhn ln v ni: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đ nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con ni ln v những người đứng xung quanh đy, để họ tin rằng Cha đ sai Con". Ni rồi, Người ku lớn tiếng: "Ladar! Hy ra đy!" Người đ chết đi ra, chn tay cn quấn những mảnh vải, trn mặt quấn khăn liệm. Cha Gisu bảo: "Hy cởi ra cho anh ấy đi".

Một số người Do-thi đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Cha Gisu lm, th đ tin vo Người.

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch