Thứ Bảy sau Cha Nhật IV Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Gr 11, 18-20

"Con như chin con hiền lnh bị đem đi giết".

Trch sch Tin tri Girmia.

Lạy Cha, Cha đ tỏ cho con v con đ biết; v Cha đ chỉ cho con những mưu toan của chng. Cn con, con như chin con hiền lnh bị đem đi giết. Con đ khng biết chng mưu toan hại con khi chng ni: "Chng ta hy bỏ cy vo bnh của n, chng ta hy diệt trừ n khỏi đất kẻ sống, v người ta khng cn nhớ đến tn n nữa".

Nhưng lạy Cha cc đạo binh, Cha xt xử cng minh, v d xt tm can. Chớ g con sẽ thấy Cha bo th chng, v con đ ph thc việc con cho Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 7, 2-3. 9bc-10. 11-12

Ðp: Lạy Cha l Thin Cha con, con đến nương nhờ Ngi (c. 2a).

Xướng: 1) Lạy Cha l Thin Cha con, con đến nương nhờ Ngi, xin cứu con khỏi mọi người đang lng bắt, v xin giải thot thn con, kẻo c người như sư tử chộp bắt hồn con, x nt ra m khng ai cứu gỡ. - Ðp.

2) Xin minh xt cho con, thn lạy Cha, theo sự cng chnh v v tội ở nơi con. Nguyện cho chấm dứt sự độc dữ kẻ c nhn, v xin Ngi củng cố người hiền đức, khi Ngi lục sot tm can, i Cha cng minh. - Ðp.

3) Thuẫn che thn con l Thin Cha, Ðấng cứu độ những kẻ lng ngay. Thin Cha l vị cng minh thẩm phn, v Thin Cha hăm doạ hằng ngy. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Ga 11, 25a v 26

Cha phn: "Ta l sự sống lại v l sự sống; ai tin Ta, sẽ khng chết đời đời".

 

Phc m: Ga 7, 40-53

"Ðấng Kit xuất thn từ Galila sao?"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, sau khi nghe Cha Gisu giảng, c nhiều người trong đm dn chng ni rằng: "ng ny thật l tin tri". Kẻ khc ni: "ng ny thật l Ðấng Kit". Người khc nữa lại ni: "Ðấng Kit xuất thn từ Galila sao? No Kinh Thnh chẳng ni: Ðấng Kit xuất thn bởi dng di Ðavit, v từ lng Blem, qu hương của Ðavit?" V thế, dn chng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đ, c một t kẻ định bắt Người, nhưng khng ai dm ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hnh đến với thượng tế v biệt phi, cc ng ny hỏi họ rằng: "Tại sao cc ngươi khng điệu n tới?" Cc người thừa hnh thưa rằng: "Chẳng hề c ai ni như người ấy". Cc người biệt phi trả lời rằng: "Chớ th cc ngươi cũng bị m hoặc rồi sao? Trong cc vị thủ lnh v cc người biệt phi, c ai tin n đu? Chỉ c lũ khốn nạn đ n khng biết g lề luật". Nicđm l người đ tới gặp Cha Gisu ban đm, cũng l người trong nhm họ, ni với họ rằng: "Chớ th luật của chng ta c ln n cho ai m khng nghe họ, hoặc khng biết r họ lm g khng?" Nhưng họ trả lời rằng: "Hay ng cũng l người Galila? Hy đọc kỹ Kinh Thnh, ng sẽ thấy rằng khng c tin tri no pht xuất từ Galila". Sau đ ai về nh nấy.

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch