Thứ Năm sau Cha Nhật IV Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Xh 32, 7-14

"Xin Cha tỏ lng khoan dung đối với tội lỗi dn Cha".

Trch sch Xuất Hnh.

Trong những ngy ấy, Cha phn cng Ms rằng: "Ngươi hy đi xuống; dn m ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đ phạm tội. Chng đ sớm bỏ đường lối Ta đ chỉ dạy cho chng, chng đ đc tượng b con v sấp mnh thờ lạy n; chng đ dng ln n của lễ hiến tế v ni rằng: "Hỡi Israel, ny l Thin Cha ngươi, Ðấng đ đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập". Cha phn cng Ms: "Ta thấy r dn ny l một dn cứng cổ. Ngươi hy để Ta lm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chng v sẽ huỷ diệt chng, rồi Ta sẽ lm cho ngươi trở nn tổ phụ một dn tộc vĩ đại".

Ms van xin Cha l Thin Cha của ng rằng: "Lạy Cha, tại sao Cha nổi cơn thịnh nộ với dn m Cha đ dng quyền lực v cnh tay hng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Cha đừng để cho người Ai-cập ni rằng: "Người đ kho dẫn họ đến đy, để giết họ trn ni v huỷ diệt họ khỏi mặt đất". Xin Cha ngui cơn giận v tỏ lng khoan dung đối với tội lỗi dn Cha. Xin Cha nhớ đến Abraham, Isaac, v Israel ti tớ Cha, v chnh Cha đ thề hứa rằng: "Ta sẽ lm cho con chu cc ngươi sinh sản ra nhiều như sao trn trời, Ta sẽ ban cho con chu cc ngươi ton ci xứ ny như lời Ta đ hứa, v cc ngươi sẽ chiếm hữu xứ ny mi mi". Cha đ ngui cơn giận, khng thực hiện điều dữ m Người đe doạ phạt dn Người.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 105, 19-20. 21-22. 23

Ðp: Lạy Cha, xin nhớ chng con khi gia n huệ cho dn Ngi (c. 4a).

Xướng: 1) Họ đ đc con b tại Horeb, v lễ bi thần tượng đ đc bằng vng. Họ đem vinh quang của mnh đnh đổi lấy hnh tượng con b ăn cỏ. - Ðp.

2) Họ đ qun Thin Cha l Ðấng cứu độ mnh, Ðấng đ lm những điều trọng đại bn Ai-cập, Ðấng đ lm những điều kỳ diệu trn lnh thổ họ Cam, v những điều kinh ngạc nơi Biển Ðỏ. - Ðp.

3) Cha đ nghĩ tới chuyện tiu diệt họ cho rồi, nếu như Ms l người Cha chọn, khng đứng ra cầu khẩn với Ngi, để Ngi ngui giận v đừng tiu diệt họ. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Ed 33, 11

Cha phn: "Ta khng muốn kẻ gian c phải chết, nhưng muốn n ăn năn sm hối v được sống".

 

Phc m: Ga 5, 31-47

"C người tố co cc ngươi, đ l Ms, người m cc ngươi vẫn tin tưởng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu ni với dn Do-thi rằng: "Nếu chnh Ta lm chứng về Mnh, th chứng của Ta sẽ khng xc thực. C một Ðấng khc lm chứng về Ta, v Ta biết chứng Người lm về Ta th xc thực. Cc ngươi đ sai người đi hỏi Gioan, v Gioan đ lm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta khng cần chứng của loi người, nhưng Ta ni những điều ny để cc ngươi được cứu thot. Gioan l cy đn chy sng. Cc ngươi cũng muốn vui hưởng nh sng đ một thời gian. Nhưng Ta c một bằng chứng hơn chứng của Gioan: v cng việc Cha Cha đ giao cho Ta hon thnh, l chnh cng việc Ta đang lm. Cc việc đ lm chứng về Ta rằng Cha Cha đ sai Ta. V Cha Cha, Ðấng đ sai Ta, chnh Người cũng lm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ cc ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhn thấy mặt Người, v lời Người, cc ngươi cũng chẳng giữ lại được, v cc ngươi khng tin Ðấng Người đ sai đến. Cc ngươi tra cứu Sch Thnh, v tưởng rằng trong đ cc ngươi sẽ tm thấy sự sống mun đời; chnh Sch Thnh lại lm chứng về Ta, vậy m cc ngươi vẫn khng chịu đến với Ta để được sống.

Ta khng tm vinh quang nơi loi người. Nhưng Ta biết cc ngươi khng c lng yu mến Thin Cha. Ta đến nhn danh Cha Cha, nhưng cc ngươi khng chịu đn nhận. Nếu c một người no khc nhn danh mnh m đến, cc ngươi sẽ đn nhận n. Cc ngươi l những người nhận vinh quang lẫn nhau m khng tm vinh quang do một Thin Cha, th lm sao cc ngươi c thể tin được? Cc ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố co cc ngươi với Cha Cha. Kẻ tố co cc ngươi l Ms, tức l người m cc ngươi vẫn tin tưởng. V nếu cc ngươi tin Ms, th c lẽ cc ngươi cũng đ tin Ta, bởi v chnh Ms đ viết về Ta. Nhưng m nếu cc ngươi khng tin điều Ms đ viết, th lm sao cc ngươi tin lời Ta được?"

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch