Thứ Tư sau Cha Nhật IV Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Is 49, 8-15

"Ta đ đặt ngươi nn giao ước của dn, để ngươi phục hưng xứ sở".

Trch sch Tin tri Isaia.

Ðy Cha phn: "Trong thời thuận tiện, Ta đ nghe lời ngươi; trong ngy cứu độ, Ta đ cứu gip ngươi; Ta đ gn giữ ngươi v đ đặt ngươi nn giao ước của dn, để ngươi phục hưng xứ sở, v thu hồi cc ti sản bị phn tn, để ngươi ni với t nhn rằng: "Cc ngươi hy ra", v ni với những kẻ ở trong tối tăm rằng: "Cc ngươi hy ra ngoi sng". Họ được nui dưỡng trn cc nẻo đường, v cc đồi trọc sẽ trở thnh đồng cỏ. Họ sẽ khng cn đi kht nữa, gi nng v mặt trời khng lm khổ họ, v Ðấng thương xt họ sẽ l người hướng dẫn họ v đưa họ đến uống ở suối nước. Ta sẽ biến đổi tất cả cc ni của Ta thnh đường đi, v cc lối đi của Ta sẽ được bồi đắp cho cao. Ny đon người từ xa đến. Ka những kẻ từ hướng bắc v hướng ty lại, v những người từ miền nam ln.

Trời hy ca ngợi, đất hy nhảy mừng, ni đồi hy hn hoan chc tụng! V Cha đ an ủi dn Người v sẽ xt thương những người cng khổ.

Nhưng Sion ni: "Cha bỏ rơi ti, Cha đ qun ti rồi". No người mẹ c thể qun con mnh m khng thương xt chnh đứa con mnh đ cưu mang ư? Cho d người mẹ đ c qun, nhưng Ta sẽ khng qun ngươi đu".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 144, 8-9. 13cd-14. 17-18

Ðp: Cha l Ðấng nhn i v từ bi (c. 8a).

Xướng: 1) Cha nhn i v từ bi, chậm bất bnh v giầu n sủng. Cha hảo tm với hết mọi loi, v từ bi với mọi cng cuộc của Cha. - Ðp.

2) Cha trung thnh trong mọi lời Ngi phn, v thnh thiện trong mọi việc Ngi lm. Cha nng đỡ hết thảy những ai sa ng, v cho mọi kẻ khm lưng đứng thẳng ln. - Ðp.

3) Cha cng minh trong mọi đường lối, v thnh thiện trong việc Cha lm. Cha gần gũi mọi kẻ ku cầu Ngi, mọi kẻ ku cầu Ngi cch thnh tm. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: 2 Cr 6, 2

Ðy l lc thuận tiện. Ðy l ngy cứu độ.

 

Phc m: Ga 5, 17-30

"Cha Cha cho người chết sống lại v lm cho họ sống thế no, th Cha Con cũng vậy, Người lm cho ai sống l tuỳ ý Người".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu trả lời dn Do-thi rằng: "Cha Ta lm việc lin lỉ, Ta cũng lm việc như vậy". Bởi thế, người Do-thi cng tm cch giết Người, v khng những Người đ phạm luật nghỉ ngy Sabbat, lại cn gọi Thin Cha l Cha mnh, coi mnh ngang hng với Thin Cha. V thế, Cha Gisu trả lời họ rằng:

"Quả thật, quả thật, Ta ni cho cc ngươi biết: Cha Con khng thể tự mnh lm g nếu khng thấy Cha Cha lm. Ðiều g Cha Cha lm, th Cha Con cũng lm y như vậy. V chưng, Cha Cha yu Cha Con v by tỏ cho Cha Con biết mọi việc mnh lm, v sẽ cn by tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi cc ngươi sẽ phải thn phục. Bởi v, cũng như Cha Cha cho người chết sống lại v lm cho họ sống thế no, th Cha Con cũng vậy, Ngi lm cho ai sống l tuỳ ý Ngi. V hơn nữa, Cha Cha khng xt xử ai cả, m trao cho Cha Con trọn quyền xt xử, để cho mọi người tn trọng Cha Con cũng như tn trọng Cha Cha: ai khng tn trọng Cha Con th khng tn trọng Cha Cha, Ðấng đ sai Ngi. Quả thật, quả thật, Ta bảo cc ngươi: Ai nghe lời Ta v tin Ðấng đ sai Ta, th được sống đời đời v khỏi bị xt xử, nhưng được từ ci chết m qua ci sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo cc ngươi, v đến giờ v ngay by giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thin Cha, v ai đ nghe th sẽ được sống. Cũng như Cha Cha c sự sống nơi chnh mnh thế no, th Người cũng cho Cha Con c sự sống nơi mnh như vậy, v Người đ ban cho Cha Con quyền xt xử, v Ngi l Con Người. Cc ngươi đừng ngạc nhin về điều ny, v đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thin Cha v ra khỏi mồ; kẻ đ lm việc lnh th sống lại để được sống, cn kẻ đ lm việc dữ th sống lại để bị xt xử. Ta khng thể tự mnh lm điều g. Nghe sao, Ta xt xử vậy. V n Ta xử th cng minh, v Ta khng tm ý ring Ta, m tm ý Ðấng đ sai Ta".

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch