Cha Nhật IV Ma Chay Năm B

 

Bi Ðọc I: 2 Sb 36, 14-16. 19-23

"Cơn thịnh nộ v lng từ bi của Cha được tỏ by qua sự lưu đy v giải phng của dn tộc".

Trch sch Sử Bin Nin quyển thứ hai.

Trong những ngy ấy, tất cả những đầu mục tư tế v dn chng đều bất trung, bắt chước những sự gh tởm của cc dn ngoại. Họ lm dơ bẩn đền thờ Cha đ được Cha thnh ho tại Girusalem.

Cha l Thin Cha tổ phụ họ, đ lun lun đm ngy sai sứ giả đến với họ, v Người thương xt dn Người v đền thờ của Người. Nhưng họ nhạo bng cc sứ giả Cha, coi thường lời Cha, v nhạo bng cc tin tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Cha đ đổ ln dn Người, v v phương cứu chữa. Qun th đ đốt đền thờ Cha, ph huỷ tường thnh Girusalem, phng hoả tất cả cc lu đi v thiu huỷ mọi đồ vật quý gi. Nếu c ai thot khỏi lưỡi gươm, th bị dẫn về Babylon để lm n lệ nh vua v con ci vua, cho đến thời vua nước Ba-tư thống trị; như thế ứng nghiệm lời Cha dng miệng tin tri Girmia m phn, cho đến khi đất nước được mừng ngy Sabbat; v trong tất cả những ngy xo trộn, họ sẽ khng giữ được ngy Sabbat trọn bảy mươi năm trường.

Năm thứ nhất triều đại Cyr, vua xứ Ba-tư, để lời Cha dng miệng tin tri Girmia phn trước được thực hiện, th Cha thc đẩy tm hồn hong đế Cyr, vua xứ Ba-tư, nh vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước, v ban chiếu chỉ rằng: "Ðy hong đế Cyr, vua xứ Ba-tư tuyn bố: Cha l Thin Cha trời đất đ ban cho trẫm mọi nước trn mặt đất, v chnh Người đ ra lệnh cho trẫm xy cất cho Người một đền thờ ở Girusalem trong xứ Giuđa. Ai trong cc ngươi thuộc về dn Cha? Thin Cha sẽ ở với n, v n hy tiến ln".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Ðp: Lưỡi ti dnh vo cuống họng, nếu ti khng nhớ đến ngươi (c. 6a).

Xướng: 1) Trn bờ sng Babylon, chng ti ngồi khc nức nở, khi tưởng nhớ đến ni Sion. Trn những cy dương liễu miền đ, chng ti treo cc cy lục huyền cầm của chng ti. - Ðp.

2) V nơi ny, qun canh ngục đi chng ti vui vẻ ht ln. Họ giục chng ti rằng: "Hy vui mừng; hy ht cho chng ta nghe điệu ca Sion!". - Ðp.

3) Lẽ no chng ti ca ht ngợi khen Thin Cha trn đất khch qu người? Hỡi Girusalem, nếu ti lại qun ngươi, th cnh tay ti sẽ bị kh đt. - Ðp.

4) Lưỡi ti dnh vo cuống họng, nếu ti khng nhớ đến ngươi. Nếu ti khng đặt Girusalem trn tất cả mọi niềm vui thoả. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Ep 2, 4-10

"Anh em chết bởi tội v được cứu rỗi bởi n sủng".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu phx.

Anh em thn mến, Thin Cha l Ðấng giu lng từ bi, v lng yu thương cao cả m Người đ yu thương chng ta, đến nỗi khi tội lỗi lm cho chng ta phải chết, th Người lm cho chng ta sống lại trong Ðức Kit, nhờ ơn Ngi m chng ta được cứu rỗi; Người đ cho chng ta được cng chung sống lại v đồng ngự trị trn nước trời trong Ðức Gisu Kit, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong ph dồi do của ơn Cha m lng nhn lnh Cha đ ban cho chng ta trong Ðức Gisu Kit? V chưng, bởi ơn Cha, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Ðiều đ khng phải do anh em, v đ l n huệ của Cha; cũng khng phải do việc lm, để khng ai được tự phụ. V chng ta l thụ tạo của Người, đ được tạo thnh trong Ðức Gisu Kit, để lm cc việc lnh m Cha đ dự liệu, hầu chng ta đem ra thực hnh.

Ð l lời Cha.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Ga 3, 16

Thin Cha đ yu thế gian đến nỗi ban Con Một Mnh, để tất cả những ai tin Con Ngi, sẽ được sống đời đời.

 

Phc m: Ga 3, 14-21

"Thin Cha đ sai Con Ngi đến để thế gian nhờ Con Ngi m được cứu độ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu ni với Nicđm rằng: "Như Ms đ treo con rắn ln ở sa mạc thế no, th Con Người cũng sẽ phải treo ln như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ khng bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. V Thin Cha đ yu thế gian đến nỗi đ ban Con Một mnh, để tất cả những ai tin Con Ngi th khng phải hư mất, nhưng được sống đời đời, v Thin Cha khng sai Con của Ngi ging trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngi m được cứu độ. Ai tin Người Con ấy th khng bị luận phạt. Ai khng tin th đ bị luận phạt rồi, v khng tin vo danh Con Một Thin Cha; v đy n phạt l sự sng đ đến thế gian, v người đời đ yu sự tối tăm hơn sự sng, v hnh động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hnh động xấu xa th ght sự sng, v khng đến cng sự sng, sợ những việc lm của mnh bị khiển trch; nhưng ai hnh động trong sự thật th đến cng sự sng, để hnh động của họ được sng tỏ l họ đ lm trong Thin Cha".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch