Thứ Su sau Cha Nhật III Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Hs 14, 2-10

"Chng ti sẽ khng cn ni rằng: Thần minh chng ti l sản phẩm do tay chng ti lm ra".

Trch sch Tin tri Hs.

Ðy Cha phn: Hỡi Israel, hy trở về với Cha l Thin Cha ngươi, v ngươi đ gục ng trong đường tội c. Cc ngươi hy mang lấy lời Cha v trở về với Cha; cc ngươi hy thưa rằng: "Xin hy xo bỏ mọi tội c, v nhận điều lnh. Chng ti dng ln Cha của lễ ca tụng. Asur sẽ khng giải thot chng ti, chng ti sẽ khng cỡi ngựa v sẽ khng cn ni rằng: Thần minh chng ti l sản phẩm do tay chng ti lm ra, v nơi Cha, kẻ mồ ci tm được sự thương xt".

Ta sẽ chữa sự bất trung của họ v hết lng yu thương họ, v Ta đ ngui giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc ln như bng huệ v đm rễ như chn ni Liban. Cc nhnh của n sẽ sum s, vẻ xinh tươi của n như cy -liu v hương thơm của n như hương thơm ni Liban. Thin hạ sẽ đến ngồi np dưới bng mt của n, họ sống bằng la m v lớn ln như cy nho. N sẽ được lừng danh như rượu Liban.

Hỡi Ephraim, tượng thần gip ch g cho ngươi khng? Chnh Ta sẽ nhậm lời v săn sc ngươi, cho ngươi mọc ln như cy hương nam xinh tươi. Nhờ Ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả.

Ai l người khn ngoan hiểu được cc việc ny, ai l người sng suốt biết được cc việc đ? V chưng đường lối của Cha l đường ngay thẳng v những người cng chnh sẽ đi trn đ, cn cc người gian c sẽ gục ng trn đ".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 v 17

Ðp: Ta l Cha, l Thin Cha của ngươi, hy nghe Ta răn bảo (x. c. 11 v 9a).

Xướng: 1) Ti đ nghe lời ni mới lạ rằng: Ta đ cứu vai ngươi khỏi mang gnh nặng, tay ngươi khng cn phải mang thng mủng. Trong cảnh gian trun ngươi cầu cứu, v Ta giải thot ngươi. - Ðp.

2) Ta đp lời ngươi từ trong ng my vang ran sấm st, Ta thử thch ngươi gần suối nước Mriba. Hỡi dn tộc Ta, hy nghe Ta răn bảo, Israel, ước chi ngươi biết nghe lời Ta! - Ðp.

3) Ở nơi ngươi đừng c một cha tể no khc cả, ngươi cũng đừng thờ tự một cha tể ngoại lai: v Ta l Cha, l Thin Cha của ngươi, Ta đ đưa ngươi ra khỏi Ai-cập. - Ðp.

4) Phải chi dn của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường lối Ta m ăn ở: Ta sẽ lấy tinh hoa la m nui dưỡng chng, v cho chng ăn no mật từ hốc đ chảy ra. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m:

Phc cho những ai thnh tm thiện ch giữ lấy lời Cha, v nhẫn nại sinh hoa kết quả.

 

Phc m: Mc 12, 28b-34

"Thin Cha của ngươi l Thin Cha duy nhất, v ngươi hy knh mến Người".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo thnh Marc.

Khi ấy, c người trong nhm Luật sĩ tiến đến Cha Gisu v hỏi Người rằng: "Trong cc giới răn, điều no trọng nhất?"

Cha Gisu đp: "Giới răn trọng nhất chnh l: "Hỡi Israel, hy nghe đy: Thin Cha, Cha chng ta, l Cha duy nhất, v ngươi hy yu mến Thin Cha ngươi hết lng, hết linh hồn, hết tr khn v hết sức ngươi". Cn đy l giới răn thứ hai: "Ngươi hy yu mến tha nhn như chnh mnh ngươi". Khng c giới răn no trọng hơn hai giới răn đ". Luật sĩ thưa Ngi: "Thưa Thầy, đng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi ni Thin Cha l Cha duy nhất v ngoi Người, chẳng c Cha no khc nữa. Mến Cha hết lng, hết tr khn, hết sức mnh, v yu tha nhn như chnh mnh th hơn mọi lễ vật ton thiu v mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khn ngoan, Cha Gisu bảo: "ng khng cn xa Nước Thin Cha bao nhiu". V khng ai dm hỏi Người thm điều g nữa.

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch