Thứ Tư sau Cha Nhật III Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Ðnl 4, 1. 5-9

"Cc ngươi hy tun giữ cc giới răn v đem thực hnh bằng việc lm".

Trch sch Ðệ Nhị Luật.

Mi-sen ni với dn chng rằng: "Hỡi Israel, giờ đy hy nghe cc lề luật v huấn lệnh m ti dạy bảo cc ngươi phải thực hnh, để được sống v được vo chiếm hữu phần đất m Cha l Thin Cha cha ng cc ngươi sẽ ban cho cc ngươi. Cc ngươi nn biết, ti thừa lệnh Cha l Thin Cha ti m truyền dạy cho cc ngươi biết lề luật v huấn lệnh của Cha, để cc ngươi thi hnh cc điều ấy trong phần đất m cc ngươi chiếm hữu; cc ngươi phải tun giữ v thực hnh, v đ l sự khn ngoan v sng suốt của cc ngươi trước mặt mun dn, để khi nghe ni đến tất cả cc lề luật ấy, họ ni: "Thật, dn tộc vĩ đại ny l một dn khn ngoan v sng suốt". Khng một dn tộc vĩ đại no được cc thần ở bn cạnh mnh, như Cha l Thin Cha chng ta ở bn cạnh chng ta khi chng ta ku cầu Người. C dn tộc thời danh no khc c lễ nghi, huấn lệnh cng chnh, v bộ luật như ti trnh by trước mặt cc ngươi hm nay khng?

"Vậy cc ngươi hy ý tứ v giữ mnh. Trong suốt đời cc ngươi, đừng qun v đừng để lng xao lng những điều cc ngươi đ thấy. Hy dạy cho con chu cc ngươi biết cc điều ấy".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 147, 12-13. 15-16. 19-20

Ðp: Girusalem hỡi, hy ngợi khen Cha (c. 12a).

Xướng: 1) Girusalem hỡi, hy ngợi khen Cha. Hy ngợi khen Thin Cha của ngươi, hỡi Sion! v Người giữ chặt cc chốt cửa thnh ngươi; Người đ chc phc cho con ci ngươi trong thnh nội. - Ðp.

2) Người đ sai lời Người xuống ci trần ai, v lời Người lanh chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lng cừu, Người gieo rắc sương đng như tro bụi trắng. - Ðp.

3) Người đ loan truyền lời Người cho Giacp, những thnh chỉ v huấn lệnh Người cho Israel. Người đ khng lm cho dn tộc no như thế, Người đ khng cng bố cho họ cc huấn lệnh của Người. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Xh 33, 11

Cha phn: "Ta khng muốn kẻ gian c phải chết, nhưng muốn n ăn năn sm hối v được sống".

 

Phc m: Mt 5, 17-19

"Ai giữ v dạy người ta giữ, sẽ được kể l người cao cả trong Nước Trời".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Cc con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay cc tin tri: Ta khng đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện ton. V Ta bảo thật cc con: Cho d trời đất c qua đi, th một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng khng bỏ st, cho đến khi mọi sự hon thnh. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, v dạy người khc lm như vậy, sẽ kể l người nhỏ nhất trong Nước Trời; tri lại, ai giữ v dạy người ta giữ những điều đ, sẽ được kể l người cao cả trong Nước Trời".

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch