Thứ Ba sau Cha Nhật III Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Ðn 3, 25. 34-43

"Với tm thần sm hối v tinh thần khim tốn, chng ti được chấp nhận".

Trch sch Tin tri Ðaniel.

Trong những ngy ấy, Adaria đứng giữa lửa mở miệng cầu nguyện rằng: "V danh Cha, xin đừng bỏ con mi mi cho qun th, v xin đừng huỷ bỏ lời giao ước của Cha. Xin chớ cất lng từ bi Cha khỏi chng con. V Abraham kẻ Cha yu, Isaac ti tớ Cha, v Israel người lnh thnh của Cha, những kẻ Cha đ hứa cho sinh con chu ra nhiều như sao trn trời v như ct bi biển. V lạy Cha, chng con đ trở nn yếu hn hơn mọi dn tộc v hm nay, v tội lỗi chng con, chng con bị nhục nh ở mọi nơi. Hiện giờ khng cn vua cha, thủ lnh, tin tri, khng cn của lễ ton thiu, lễ hiến tế, lễ vật, nhũ hương v nơi để dng ln Cha của đầu ma để được Cha thương. Nhưng với tm hồn sm hối v với tinh thần khim tốn, chng con xin Cha chấp nhận; chng con như những con d, b rừng v những chin bo được dng ln Cha lm của lễ ton thiu, xin cho của hiến tế chng con dng trước tn nhan Cha hm nay, được đẹp lng Cha, v những ai tin tưởng nơi Cha khng phải hổ thẹn. V by giờ chng con hết lng theo Cha, knh sợ Cha v tm kiếm tn nhan Cha. Xin đừng để chng con phải hổ thẹn, nhưng xin hy đối xử với chng con theo lng nhn hậu v lng từ bi sung mn của Cha. Lạy Cha, xin lm những việc lạ lng m cứu thot chng con, v xin cho thnh danh Cha được vinh quang".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

Ðp: Lạy Cha, xin hy nhớ lng thương xt của Ngi (c. 6a).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin chỉ cho con đường đi của Cha, xin dạy bảo con về lối bước của Ngi. Xin hướng dẫn con trong chn lý v dạy bảo con, v Cha l Thin Cha cứu độ con. - Ðp.

2) Lạy Cha, xin hy nhớ lng thương xt của Ngi, lng thương xt tự mun đời vẫn c. Xin hy nhớ con theo lng thương xt của Ngi, v lng nhn hậu của Ngi, thn lạy Cha. - Ðp.

3) Cha nhn hậu v cng minh, v thế Ngi sẽ dạy cho tội nhn hay đường lối. Ngi hướng dẫn kẻ khim cung trong đức cng minh, dạy bảo người khim cung đường lối của Ngi. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Mt 4, 4b

Người ta sống khng nguyn bởi bnh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thin Cha phn ra.

 

Phc m: Mt 18, 21-35

"Nếu mỗi người trong chng con khng tha thứ cho anh em, th Cha Cha cũng khng tha thứ cho chng con".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo thnh Matthu.

Khi ấy, Phr đến thưa cng Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? C phải đến bảy lần khng?" Cha Gisu đp: "Ta khng bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề ny, th Nước Trời cũng giống như ng vua kia muốn tnh sổ với cc đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngn nn bạc. Người ny khng c g trả, nn chủ ra lệnh bn y, vợ con v tất cả ti sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mnh dưới chn chủ v van lơn rằng: "Xin vui lng cho ti khất một kỳ hạn v ti sẽ trả cho ngi tất cả". Người chủ động lng thương, trả tự do v tha nợ cho y. Khi ra về, tn đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tm lấy, bp cổ m ni rằng: "Hy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mnh dưới chn v van lơn rằng: "Xin vui lng cho ti khất một kỳ hạn, ti sẽ trả hết nợ cho anh". Y khng nghe, bắt người bạn tống giam vo ngục, cho đến khi trả nợ xong. Cc bạn y chứng kiến cảnh tượng đ, rất khổ tm, họ liền đi thuật với chủ tất cả cu truyện. Bấy giờ chủ đi y đến v bảo rằng: "Tn đầy tớ độc c kia, ta đ tha hết nợ cho ngươi, v ngươi đ van xin ta; cn ngươi, sao ngươi khng chịu thương bạn ngươi như ta đ thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hnh hnh hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trn trời cũng xử với cc con đng như thế, nếu mỗi người trong cc con khng hết lng tha thứ cho anh em mnh".

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch