Thứ Su sau Cha Nhật II Ma Chay

 

Bi Ðọc I: St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28

"Ny thằng chim bao đến kia rồi, anh em hy lại đy, chng ta bắt giết n".

Trch sch Sng Thế.

Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khc, v ng sinh ra Giuse trong lc tuổi gi. ng may cho Giuse một chiếc o nhiều mầu. Cc anh của Giuse thấy cha mnh thương Giuse hơn mọi đứa con, nn sinh lng ghen ght v khng thể ni chuyện thn mật với Giuse.

Khi cc anh Giuse đi chăn những đon chin của cha mnh tại Sikem, th Israel ni với Giuse: "C phải cc anh con đang chăn chin ở Sikem khng? Con hy lại đy, cha sai con đi tm cc anh con".

Giuse đi tm cc anh mnh v gặp cc anh tại Ðtain. Khi cc anh thấy Giuse từ đằng xa tiến lại gần, họ liền m mưu tm cch giết Giuse. Họ ni với nhau rằng: "Ny thằng chim bao đến kia rồi, anh em hy lại đy, chng ta bắt giết n, nm xc n xuống một ci giếng cạn v ni n bị th dữ ăn thịt, rồi xem cc điềm chim bao của n sẽ ra sao?"

Ruben nghe ni thế, liền định cứu Giuse khỏi tay anh em, nn ni rằng: "Chng ta đừng giết n, đừng lm đổ mu, song nm n xuống giếng nơi hoang vu ny, v như thế, tay cc em khng phải vấy mu". Ruben ni như thế, v c ý muốn cứu Giuse khỏi tay cc anh em, để đem Giuse về cho cha mnh. Khi Giuse vừa đến gần, cc anh liền cởi o di Giuse đang mặc, v bắt nm xuống giếng cạn.

Ðang khi cc ng ngồi ăn bnh, th thấy một đon người Ismael từ Galaad tiến về Ai-cập, cc con lạc đ của họ chở đầy hương liệu, nhựa thơm v dầu thơm. Giuđa ni với cc anh em rằng: "Chng ta giết em chng ta v giấu mu n đi, th c ch lợi g? Tốt hơn l chng ta đem bn n cho người Ismael v tay chng ta khng phải vấy mu, v Giuse l em ruột thịt chng ta". Cc anh em nghe theo lời Giuđa, nn khi cc người li bun từ Mađian đi ngang qua đ, cc ng ko Giuse ln khỏi giếng v đem bn cho cc người Ismael với gi hai mươi đồng bạc, v họ dẫn Giuse sang Ai-cập.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 104, 16-17. 18-19. 20-21

Ðp: Cc ngươi hy nhớ lại những điều kỳ diệu Cha đ lm (c. 5a).

Xướng: 1) Cha đ gọi cảnh cơ hn về trn đất nước, v rt đi mọi sự nng đỡ bằng cơm bnh. Ngi đ sai một người đi trước họ: Giuse đ bị bn để lm n lệ. - Ðp.

2) Thin hạ đ lấy xiềng để tri chn người, v cổ người bị cột bằng xch sắt, cho tới khi ứng nghiệm lời tin đon của người, lời của Cha đ biện minh cho người. - Ðp.

3) Vua đ sai cởi tri cho người, Cha của chư dn cũng đ giải phng người. Vua đ tn người lm chủ của mnh, v lm cha trn ton diện lnh thổ. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Tv 94, 8ab

Hm nay cc ngươi đừng cứng lng, nhưng hy nghe lời Cha phn.

 

Phc m: Mt 21, 33-43. 45-46

"Ðứa con thừa tự kia rồi, no anh em, chng ta hy giết n".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc thượng tế v cc kỳ lo trong dn rằng: "Cc ng hy nghe dụ ngn ny: C ng chủ nh kia trồng được một vườn nho. ng ro dậu chung quanh, đo hầm p rượu v xy thp canh; đoạn ng cho t điền thu, rồi đi phương xa. Ðến ma nho, ng sai đầy tớ đến nh t điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người lm vườn nho bắt cc đầy tớ ng: đnh đứa ny, giết đứa kia v nm đ đứa khc. Chủ lại sai một số đầy tớ khc đng hơn trước, nhưng họ cũng xử với chng như vậy. Sau cng chủ sai chnh con trai mnh đến với họ, v nghĩ rằng: Họ sẽ knh nể con trai mnh. Nhưng bọn lm vườn vừa thấy con trai ng chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi: No anh em! Chng ta hy giết n đi v chiếm lấy gia ti của n". Rồi họ bắt cậu, li ra khỏi vườn nho m giết. Vậy khi chủ về, ng sẽ xử tr với bọn họ thế no? Cc ng trả lời: "ng sẽ tru diệt bọn hung c đ v sẽ cho người khc thu vườn nho để cứ ma nộp phần hoa lợi". Cha Gisu phn: "Cc ng chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thnh sao:

"Chnh vin đ bọn thợ loại ra, đ trở nn vin đ gc; đ l việc Cha lm v l việc lạ lng trước mắt chng ta?" Bởi vậy, Ta bảo cc ng: Nước Thin Cha sẽ cất khỏi cc ng để trao cho dn tộc khc biết lm cho trổ sinh hoa tri".

Cc Thượng tế v biệt phi nghe dụ ngn đ, th hiểu Người m chỉ về mnh. Họ liền tm cch bắt Người, nhưng lại sợ dn chng, v thin hạ đều tn Người l Tin tri.

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch