Cha Nhật II Ma Chay Năm B

 

Bi Ðọc I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

"Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chng ta".

Trch sch Sng Thế.

Trong những ngy ấy, Cha thử Abraham v ni với ng rằng: "Abraham, Abraham!" ng đp lại: "Dạ, con đy". Cha ni: "Ngươi hy đem Isaac, đứa con một yu dấu của ngươi, v đi đến đất Moria, ở đ ngươi sẽ dng n lm của lễ ton thiu trn ni Ta sẽ chỉ cho ngươi".

Khi hai người đến nơi Cha đ chỉ, Abraham lm một bn thờ v chất củi ln, rồi tri Isaac lại, đặt ln bn thờ trn đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để st tế con mnh. Bấy giờ thin thần Cha từ trời gọi ng rằng: "Abraham, Abraham!" ng thưa lại: "Dạ, con đy". Người ni: "Ðừng giết con trẻ v đừng động đến n, v giờ đy ta biết ngươi knh sợ Cha, đến nỗi khng từ chối dng đứa con duy nhất cho Ta". Abraham ngước mắt ln, thấy sau lưng mnh c con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cy, Abraham liền bắt n v tế lễ thay cho con mnh. Thin thần Cha gọi Abraham lần thứ hai v ni rằng: "Cha phn: Ta thề rằng: v ngươi đ lm điều đ, ngươi khng từ chối dng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nn Ta chc phc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con ci đng đc như sao trn trời, như ct bi biển; miu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thnh của qun địch, v mọi dn tộc trn mặt đất sẽ được chc phc nơi miu duệ ngươi, v ngươi đ vng lời Ta".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 115, 10 v 15. 16-17. 18-19

Ðp: Ti sẽ tiến đi trước thin nhan Cha trong miền đất của nhn sinh (Tv 114, 9).

Xướng: 1) Ti đ tin cậy ngay cả trong lc ti ni: "Tấm thn ti trăm phần khổ cực!" Trước mặt Cha thật l quý ho ci chết của những bậc thnh nhn Ngi. - Ðp.

2) i lạy Cha, con l ti tớ Cha, con l ti tớ Ngi, con trai của nữ tỳ Ngi, Ngi đ bẻ gy xiềng xch cho con. Con sẽ hiến dng Cha lời ca ngợi lm sinh lễ, v con sẽ ku cầu danh Cha. - Ðp.

3) Ti sẽ giữ trọn lời khấn xin cng Cha, trước mặt ton thể dn Ngi, trong nơi hnh lang nh Cha, ở giữa lng ngươi, Gi-rusalem hỡi! - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Rm 8, 31b-34

"Thin Cha khng dung tha chnh Con mnh".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, nếu Thin Cha ủng hộ chng ta, th ai c thể chống lại chng ta? Người khng dung tha chnh Con mnh, nhưng lại ph thc Con v tất cả chng ta, h Người lại chẳng ban cho chng ta mọi sự cng với Con của Người sao? Ai sẽ tố co những kẻ Cha chọn? (Chẳng lẽ l) chnh Cha, Ðấng lm cho nn cng chnh? Ai sẽ kết n? (Chẳng lẽ l) Ðức Gisu Kit, Ðấng đ chết v hơn nữa đ sống lại, đang ngự bn hữu Thin Cha, cũng đang biện hộ cho chng ta?

Ð l lời Cha.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Mt 17, 5

Từ trong đm my sng chi, c tiếng Cha Cha phn rằng: "Ðy l Con Ta yu dấu, cc ngươi hy nghe lời Người".

 

Phc m: Mc 9, 1-9

"Ðy l Con Ta rất yu dấu".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu đưa Phr, Giacb, v Gioan đi ring với Người ln ni cao, v Người biến hnh trước mặt cc ng, v o Người trở nn chi lọi, trắng tinh như tuyết, khng thợ giặt no trn trần gian c thể giặt trắng đến thế. Rồi lia v Ms hiện ra v đm đạo với Cha Gisu. Bấy giờ Phr ln tiếng thưa Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, chng con được ở đy th tốt lắm. Chng con xin lm ba lều, một cho Thầy, một cho Ms, v một cho lia". Phr khng r mnh ni g, v cc ng đều hoảng sợ. Lc đ c một đm my bao phủ cc Ngi, v từ đm my c tiếng phn rằng: "Ðy l Con Ta rất yu dấu, cc ngươi hy nghe lời Người". Bỗng nhn chung quanh, cc ng khng cn thấy ai khc, chỉ cn một mnh Cha Gisu với cc ng. V trong lc từ trn ni đi xuống, Cha Gisu ra lệnh cho cc ng đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ ci chết sống lại. Cc ng tun lời căn dặn đ, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong ci chết sống lại nghĩa l g?"

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch