Cha Nhật II Ma Chay Năm A

 

Bi Ðọc I: St 12, 1-4a

"Abraham, người cha Dn Cha, được ku gọi".

Trch sch Sng Thế.

Khi ấy, Cha phn cng Abram rằng: "Ngươi hy từ bỏ qu hương, họ hng v nh cửa cha ngươi m đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ lm cho ngươi nn một dn lớn, Ta sẽ ban phc cho ngươi, cng lm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phc. Ta sẽ ban phc cho ai chc phc ngươi, v chc dữ cho ai chc dữ ngươi. Mọi dn tộc trn mặt đất sẽ nhờ ngươi m được diễm phc". Abram liền ra đi, như lời Thin Cha phn dạy.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 v 22

Ðp: Lạy Cha, xin tỏ lng từ bi Cha cho chng con, theo như chng con tin cậy ở nơi Ngi (c. 22).

Xướng: 1) Lời Cha l lời chn chnh, bao việc Cha lm đều đng cậy tin. Cha yu chuộng điều cng minh chnh trực, địa cầu đầy n sủng Cha. - Ðp.

2) Ka Cha để mắt coi những kẻ knh sợ Ngi, nhn xem những ai cậy trng n sủng của Ngi, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết v nui dưỡng họ trong cảnh cơ hn. - Ðp.

3) Linh hồn chng ti mong đợi Cha: chnh Ngi l Ðấng ph trợ v che chở chng ti. Lạy Cha, xin tỏ lng từ bi Cha cho chng con, theo như chng con tin cậy ở nơi Ngi. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 2 Tm 1, 8b-10

"Thin Cha ku gọi v chiếu soi chng ta".

Trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi cho Tim-thu.

Con thn mến, con hy đồng lao cộng tc với Cha v Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thin Cha, Ðấng giải thot v ku mời chng ta bằng ơn thin triệu thnh của Người, khng phải do cng việc chng ta lm, m l do sự dự định v n sủng đ ban cho chng ta từ trước mun đời trong Ðức Gisu Kit, nhưng by giờ mới tỏ by bằng sự xuất hiện của Ðức Gisu Kit, Ðấng Cứu Chuộc chng ta, Người đ dng Tin Mừng tiu diệt sự chết v chiếu soi sự sống, v sự khng hư nt được tỏ rạng.

Ð l lời Cha.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Mt 17, 5

Từ trong đm my sng chi, c tiếng Cha Cha phn rằng: "Ðy l Con Ta yu dấu, cc ngươi hy nghe lời Người".

 

Phc m: Mt 17, 1-9

"Mặt Người chiếu sng như mặt trời".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu đ gọi Phr, Giacb v Gioan l em ng ny, v Người đưa cc ng tới chỗ ring biệt trn ni cao. Người biến hnh trước mặt cc ng: mặt Người chiếu sng như mặt trời, o Người trở nn trắng như tuyết. V đy Ms v lia hiện ra, v đm đạo với Người. Bấy giờ ng Phr ln tiếng, thưa Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, chng con được ở đy th tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chng con xin lm ba lều, một cho Thầy, một cho Ms, v một cho lia". Lc ng cn đang ni, th c một đm my sng bao phủ cc Ngi, v c tiếng từ trong đm my phn rằng: "Ðy l Con Ta yu dấu rất đẹp lng Ta, cc ngươi hy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, cc mn đệ ng sấp xuống, v hết sức sợ hi. Bấy giờ Cha Gisu đến gần, động đến cc ng v bảo: "Cc con hy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt ln, cc ng thấy chẳng cn ai, trừ ra một mnh Cha Gisu. V trong lc từ trn ni đi xuống, Cha Gisu đ ra lệnh cho cc ng rằng: "Cc con khng được ni với ai về việc đ thấy, cho tới khi Con Người từ ci chết sống lại".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch