Thứ Bảy sau Cha Nhật I Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Ðnl 26, 16-19

"Ðể ngươi trở thnh dn thnh của Cha l Thin Cha ngươi".

Trch sch Ðệ Nhị Luật.

Ms đ ni với dn chng rằng: "Hm nay Cha l Thin Cha truyền lệnh cho ngươi phải thi hnh cc lề luật v cc huấn lệnh ny; ngươi phải tun giữ v thực thi cc điều đ hết lng v hết tm hồn. Hm nay ngươi đ chọn Cha lm Thin Cha, th hy bước đi trong đường lối Người, tun giữ cc lề luật, giới răn v huấn lệnh của Người; hy vng lệnh Người. Hm nay Cha đ chọn ngươi lm dn ring Cha, như Người đ phn với ngươi, th ngươi hy tun giữ mọi giới răn của Người. Người sẽ lm cho ngươi được vinh quang, thanh danh v huy hong hơn mọi dn tộc Người đ tạo dựng, để ngươi trở thnh dn thnh của Cha l Thin Cha ngươi, như Người đ phn".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 118, 1-2. 4-5. 7-8

Ðp: Phc cho những ai tiến thn trong Luật php của Cha (x. c. 1b).

Xướng: 1) Phc cho những ai theo đường lối tinh ton, họ tiến thn trong Luật php của Cha. Phc cho những ai giữ lời Ngi nghim huấn, những người đ tận tm kiếm tm Ngi. - Ðp.

2) Phần Cha, Ngi ban bố những huấn lệnh, cốt để người ta tun giữ hết sức n cần. Nguyện cho đường lối của con vững chắc, để tun giữ cc thnh chỉ của Ngi. - Ðp.

3) Con ca tụng Cha với lng đoan chnh, khi học hỏi những thnh dụ của Ngi. Thnh chỉ của Cha, con tun giữ, xin Cha đừng triệt để bỏ rơi con! - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Am 5, 14

Cc ngươi hy tm điều lnh, chớ đừng tm điều dữ, để cc ngươi được sống v Cha sẽ ở cng cc ngươi.

 

Phc m: Mt 5, 43-48

"Cc ngươi hy nn trọn lnh như Cha cc ngươi trn trời".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha phn cng cc mn đệ rằng: "Cc con đ nghe dạy: Ngươi hy yu thn nhn, v hy th ght địch th. Cn Ta, Ta bảo cc con: Hy yu thương th địch v lm ơn cho những kẻ ght cc con; hy cầu nguyện cho những ai bắt bớ v nguyền rủa cc con, để như vậy cc con nn con ci của Cha cc con, Ðấng ngự trn trời: Người khiến mặt trời mọc ln cho người lnh kẻ dữ, v cho mưa xuống trn người lim khiết v kẻ bất lương. V nếu cc con yu thương những ai mến trọng cc con, th cc con được cng phc g? Cc người thu thuế khng lm như thế ư? Nếu cc con chỉ cho hỏi anh em mnh thi, th cc con đu c lm chi hơn? Những người ngoại gio khng lm thế ư? Vậy cc con hy nn hon hảo như Cha cc con trn trời l Ðấng hon hảo".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch