Thứ Su sau Cha Nhật I Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Ed 18, 21-28

"C phải Ta muốn kẻ gian c phải chết, chớ khng muốn n bỏ đng tội lỗi v được sống ư?"

Trch sch Tin tri dkiel.

Ðy Cha l Thin Cha phn: "Nếu kẻ gian c ăn năn sm hối mọi tội n đ phạm, tun giữ mọi giới răn của Ta, v thực thi cng bnh chnh trực, n sẽ sống chớ khng phải chết. Ta sẽ khng nhớ lại mọi tội c n đ phạm: n sẽ sống nhờ việc cng chnh m n đ thực hnh! Cha l Thin Cha phn: "C phải Ta muốn kẻ gian c phải chết, chớ khng muốn n bỏ đng tội lỗi v được sống ư?

Cn nếu kẻ cng chnh bỏ đng cng chnh, v phạm tội c cch gh tởm như người gian c quen phạm, c phải n được sống ư? Chẳng ai cn nhớ đến mọi việc cng chnh n đ thực hiện, v sự bất trung n đ lm v tội lỗi n đ phạm, n sẽ phải chết.

Cc ngươi ni rằng: "Ðường lối của Cha khng chnh trực". Vậy hỡi nh Israel, hy nghe đy: C phải đường lối của Ta khng chnh trực ư? Hay tri lại đường lối của cc ngươi khng chnh trực? Khi người cng chnh từ bỏ lẽ cng chnh v phạm tội c, n phải chết, chnh v tội c n phạm m n phải chết. Nếu kẻ gian c bỏ đng gian c n đ đi, v thực thi cng bnh chnh trực, n sẽ được sống. Nếu n suy nghĩ v từ bỏ mọi tội c n đ phạm, n sẽ sống chớ khng phải chết".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8

Ðp: Nếu Cha con nhớ hoi sự lỗi, lạy Cha, no ai chịu nổi được ư? (c. 3)

Xướng: 1) Từ vực su, lạy Cha, con ku ln Cha. Lạy Cha, xin nghe tiếng con cầu; dm xin Cha hy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van ni của con. - Ðp.

2) Nếu Cha con nhớ hoi sự lỗi, lạy Cha, no ai chịu nổi được ư? Nhưng Cha thường rộng lượng thứ tha, để cho thin hạ tn thờ knh yu. - Ðp.

3) Ti hy vọng rất nhiều vo Cha, linh hồn ti trng cậy ở lời Ngi. Linh hồn ti mong đợi Cha ti, hơn người lnh gc mong trời rạng đng. - Ðp.

4) Hơn lnh gc mong hừng đng dậy, Israel đang mong đợi Cha ti: Bởi v Cha rộng lượng từ bi, v Cha rất giu ơn cứu độ. V chnh Ngi sẽ giải thot Israel cho khỏi mọi điều gian c. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Ga 11, 25a v 26

Cha phn: "Ta l sự sống lại v l sự sống; ai tin Ta, sẽ khng chết đời đời".

 

Phc m: Mt 5, 20-26

"Hy đi lm ho với người anh em ngươi trước đ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Nếu cc con khng cng chnh hơn cc luật sĩ v biệt phi, th cc con chẳng được vo Nước Trời đu. Cc con đ nghe dạy người xưa rằng: Khng được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi to n. Cn Ta, Ta bảo cc con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mnh, th sẽ bị to n luận phạt. Ai bảo anh em l "ngốc", th bị phạt trước cng nghị. Ai rủa anh em l "khng", th sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dng của lễ nơi bn thờ m sực nhớ người anh em đang c điều bất bnh với con, th con hy để của lễ lại trước bn thờ, đi lm ho với người anh em con trước đ, rồi hy trở lại dng của lễ. Hy liệu lm ho với kẻ th ngay lc cn đi dọc đường với n, kẻo kẻ th sẽ đưa con ra trước mặt quan to, quan to lại trao con cho tn lnh canh v con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ khng thot khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cng!"

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch