Thứ Năm sau Cha Nhật I Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Est 14, 1. 3-5. 12-14

"Lạy Cha, con khng c sự trợ gip no khc ngoi Cha".

Trch sch Esther.

Trong những ngy ấy, nữ hong Esther kinh hong v lm nguy, nn tm nương tựa nơi Cha. B ni xin Cha l Thin Cha Israel rằng: "Lạy Cha con, chỉ mnh Cha l Vua chng con, xin cứu gip con đang sống c độc, ngoi Cha khng c ai khc gip đỡ con. Con đang lm cơn nguy biến. Lạy Cha, con nghe cha con ni rằng Cha ưu đi Israel hơn mọi dn tộc, ưu đi cha ng chng con hơn bậc tiền bối của cc ngi, đ nhận cc ngi lm phần cơ nghiệp mun đời v đ thực thi lời hứa với cc ngi.

"Lạy Cha, xin hy nhớ (đến chng con) v hy tỏ mnh ra cho chng con trong cơn gian trun của chng con. Lạy Cha l Vua cc thần minh v mọi bậc quyền bnh, xin ban cho con lng tin tưởng. Xin đặt trong miệng con những lời khn kho trước mặt sư tử, xin Cha đổi lng sư tử để n ght kẻ th của chng con, để kẻ th ấy v những ai đồng lo với hắn sẽ phải chết. Nhưng phần chng con, th xin Cha ra tay giải thot chng con v ph trợ con, v lạy Cha, ngoi Cha l Ðấng thng suốt mọi sự, khng ai gip đỡ con".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8

Ðp: Lạy Cha, khi con ku cầu, Cha đ nhậm lời con (c. 3a).

Xướng: 1) Lạy Cha, con sẽ ca tụng Cha hết lng, v Cha đ nghe lời miệng con xin; trước mặt cc Thin Thần, con đn ca mừng Cha, con sấp mnh thờ lạy bn thnh điện Ngi. - Ðp.

2) V con sẽ ca tụng uy danh Cha, v lng nhn hậu v trung thnh của Cha. Khi con ku cầu, Cha đ nhậm lời con, Cha đ ban cho tm hồn con nhiều sức mạnh. - Ðp.

3) Tay hữu Cha khiến con được sống an lnh. Cha sẽ hon tất cho con những điều đ khởi sự, lạy Cha, lng nhn hậu Cha tồn tại mun đời, xin đừng bỏ rơi cng cuộc tay Cha. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Ga 11, 25a v 26

Cha phn: "Ta l sự sống lại v l sự sống; ai tin Ta, sẽ khng chết đời đời".

 

Phc m: Mt 7, 7-12

"Ai xin th sẽ nhận được".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Hy xin th sẽ được, hy tm th sẽ gặp, hy g cửa th sẽ mở cho. V bất cứ ai xin th sẽ nhận được, ai tm th sẽ gặp, ai g cửa sẽ mở cho. No ai trong cc con thấy con mnh xin bnh, m lại đưa cho n hn đ ư? Hay l n xin con c m lại trao cho n con rắn ư? Vậy nếu cc con, d l kẻ xấu, cn biết lấy của tốt m cho con ci, th huống chi Cha cc con, Ðấng ở trn trời, sẽ ban những sự lnh biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

"Vậy tất cả những g cc con muốn người ta lm cho mnh, th chnh cc con hy lm cho người ta như thế: Ðấy l điều m Lề luật v cc tin tri dạy".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch