Thứ Ba sau Cha Nhật I Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Is 55, 10-11

"Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn".

Trch sch Tin tri Isaia.

Ðy Cha phn: "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống v khng trở ln trời nữa, nhưng chng thấm xuống đất, lm cho đất ph nhiu, cy cối sinh mầm, cho người gieo c hạt giống, cho người ta c cơm bnh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phn ra sẽ khng trở lại với Ta m khng sinh kết quả, nhưng n thực hiện ý muốn của Ta, v lm trn sứ mạng Ta uỷ thc".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19

Ðp: Cha cứu người hiền đức khỏi mọi nỗi u lo (c. 18b).

Xướng: 1) Cc bạn hy cng ti ca ngợi Cha, cng nhau ta hy tn tạ danh Người. Ti cầu khẩn Cha, Cha đ nhậm lời, v Người đ cứu ti khỏi mọi điều lo sợ. - Ðp.

2) Hy nhn về Cha để cc bạn vui tươi, v cc bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Ka người đau khổ cầu cứu v Cha đ nghe, v Người đ cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Ðp.

3) Cha để mắt coi người hiền đức, v tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Cha ra mặt chống người lm c, để tẩy trừ di tch chng nơi trần ai. - Ðp.

4) Người hiền đức ku cầu v Cha nghe lời họ, Người cứu họ khỏi mọi nỗi u lo. Cha gần gũi những kẻ đoạn trường, v cứu chữa những tm hồn đau thương dập nt. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Mt 4,17

Cha phn: "Hy hối cải, v nước trời đ gần đến".

 

Phc m: Mt 6, 7-15

"Vậy cc ngươi hy cầu nguyện như thế ny".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, cc con đừng nhiều lời như dn ngoại: họ nghĩ l phải ni nhiều mới được chấp nhận. Ðừng lm như họ, v Cha cc con biết r điều cc con cần, ngay cả trước khi cc con xin. Vậy cc con hy cầu nguyện như thế ny:

"Lạy Cha chng con ở trn trời, chng con nguyện danh Cha cả sng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trn trời. Xin Cha cho chng con hm nay lương thực hằng ngy, v tha nợ chng con, như chng con cũng tha kẻ c nợ chng con, xin chớ đến chng con sa chước cm dỗ, nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ. Amen.

"V nếu cc con c tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, th Cha cc con, Ðấng ngự trn trời, mới tha thứ cho cc con. Nếu cc con khng tha thứ cho người ta, th Cha cc con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho cc con".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch