Thứ Hai sau Cha Nhật I Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Lv 19, 1-2. 11-18

"Hy xt đon cng minh đối với kẻ khc".

Trch sch Lvi.

Cha phn cng Ms rằng: "Ngươi hy ni cho ton thể cộng đồng con ci Israel: Cc ngươi hy nn thnh, v Ta l Ðấng Thnh, l Thin Cha cc ngươi. Cc ngươi đừng trộm cắp, đừng ni dối, đừng phỉnh gạt kẻ khc, đừng lấy danh Ta m thề dối, v đừng xc phạm danh Thin Cha cc ngươi. Ta l Cha.

Cc ngươi đừng nhục mạ kẻ khc v đừng h hiếp họ. Ðừng giam tiền cng lại cho đến ngy mai. Ðừng nguyền rủa người điếc, đừng đặt trước kẻ m vật g c thể lm cho n vấp ng; nhưng cc ngươi hy knh sợ Cha l Thin Cha cc ngươi, v Ta l Cha.

Ðừng lm điều bất cng, cũng đừng xt đon bất cng. Ðừng thin tư kẻ ngho, cũng đừng nể mặt người quyền thế. Hy cứ cng minh m xt đon kẻ khc. Ðừng lăng mạ, cũng đừng gim pha kẻ khc. Ðừng mưu st ai. Ta l Cha.

Ðừng giữ lng th ght anh em, nhưng hy răn bảo họ cng khai, để khỏi mang tội v họ. Ðừng tm bo on, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hy yu thương bạn hữu như chnh mnh. Ta l Cha".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 15

Ðp: Lạy Cha, lời Cha l thần tr v l sự sống (Ga 6, 64b).

Xướng: 1) Luật php Cha ton thiện, bồi bổ tm linh; chỉ thị Cha cố định, ph ngu kẻ dốt. - Ðp.

2) Giới răn Cha chnh trực, lm hoan lạc tm can; mệnh lệnh Cha trong ngời, sng soi con mắt. - Ðp.

3) Lng tn sợ Cha thuần khiết, cn mi mun đời; phn quyết của Cha chn thật, cng minh hết thảy. - Ðp.

4) Xin Cha nhậm những lời miệng con cng bố, v sự lng con suy gẫm trước thin nhan, lạy Cha l Ð tảng, l Ðấng Cứu Chuộc con. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Tv 50, 12a v 14a

i lạy Cha, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.

 

Phc m: Mt 25, 31-46

"Những g cc ngươi lm cho một trong cc anh em b mọn nhất của Ta đy, l cc ngươi đ lm cho chnh Ta".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, c hết thảy mọi thin thần hầu cận, Người sẽ ngự trn ngai uy linh của Người. Mun dn sẽ được tập họp lại trước mặt Người, v Người sẽ phn chia họ ra, như mục tử tch chin ra khỏi d. Chin th Người cho đứng bn phải, cn d ở bn tri. Bấy giờ Vua sẽ phn với những người bn hữu rằng: "Hy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chc phc, hy lnh lấy phần gia nghiệp l Nước Trời đ chuẩn bị cho cc ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. V xưa Ta đi, cc ngươi đ cho ăn; Ta kht, cc ngươi đ cho uống; Ta l khch lạ, cc ngươi đ tiếp rước; Ta mnh trần, cc ngươi đ cho mặc; Ta đau yếu, cc ngươi đ viếng thăm; Ta bị t đy, cc ngươi đ đến với Ta". Khi ấy người lnh đp lại rằng: "Lạy Cha, c bao giờ chng con thấy Cha đi m cho ăn, kht m cho uống; c bao giờ chng con thấy Cha l lữ khch m tiếp rước, mnh trần m cho mặc; c khi no chng con thấy Cha yếu đau hay bị t đy m chng con đến viếng Cha đu?" Vua đp lại: "Quả thật, Ta bảo cc ngươi: Những g cc ngươi đ lm cho một trong cc anh em b mọn nhất của Ta đy, l cc ngươi đ lm cho chnh Ta".

"Rồi Người cũng sẽ ni với những kẻ bn tri rằng: "Hỡi phường bị chc dữ, hy lui khỏi mặt Ta m vo lửa mun đời đ đốt sẵn cho ma quỷ v kẻ theo chng. V xưa Ta đi, cc ngươi khng cho ăn; Ta kht, cc ngươi khng cho uống; Ta l khch lạ, cc ngươi chẳng tiếp rước; Ta mnh trần, cc ngươi khng cho đồ mặc; Ta đau yếu v ở t, cc ngươi đu c viếng thăm Ta!" Bấy giờ họ cũng đp lại rằng: "Lạy Cha, c bao giờ chng con đ thấy Cha đi kht, khch lạ hay mnh trần, yếu đau hay ở t, m chng con chẳng gip đỡ Cha đu?" Khi ấy Người đp lại: "Quả thật, Ta bảo cho cc ngươi biết, những g cc ngươi đ khng lm cho một trong cc anh em b mọn nhất của Ta đy, l cc ngươi đ khng lm cho chnh Ta". Những kẻ ấy sẽ phải tống vo chốn cực hnh mun thuở, cn cc người lnh th được vo ci sống ngn thu".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch